Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, October 14, 2009

Đại Tá Lê Bá Khiếu -NHỮNG SỰ THẬT CHIẾN TRANH VIỆT NAM 1954-1975

NHỮNG SỰ THẬT
CHIẾN TRANH VIỆT NAM 1954-1975


Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn
Đại Tá Lê Bá Khiếu
Tiến Sĩ Nguyễn Văn

Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, một trong ba tác giả, đã cho phép trachnhiemOnline đăng tải tác phẩm mang tính biên khảo - Những Sự Thật Chiến Tranh Việt Nam -
trachnhiemOnline chân thành cảm ơn tác giả: Cố Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Đại Tá Lê Bá Khiếu và Tiến Sĩ Nguyễn Văn.

Mọi trích đăng lại phải được sự đồng ý của tác giả và trachnhiemOnline

NỘI DUNG:

Tác giả và Lời nói đầu

Chương I
Việt Nam trong thời kỳ Pháp đô hộ 1884-1945:

từ trang 17 đến trang 25
từ trang 26 đến trang 35
từ trang 36 đến trang 45
từ trang 46 đến trang 55
từ trang 56 đến trang 64


Chương II

t trang 65 đến trang 78

Chương III

từ trang 79 đến trang 88 từ trang 89 đến trang 98

từ trang 99 đến trang 108 từ trang 109 đến trang 118

từ trang 119 đến trang 128 từ trang 129 đến trang 138

từ trang 139 đến trang 148 từ trang 149 đến trang 158

từ trang 159 đến trang 168 từ trang 169 đến trang 178

từ trang 179 đến trang 188

http://www.trachnhiemonline.com/bienkhao-3.htm


No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------