Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, September 11, 2009

Đặng Phúc :Gởi ông Tuệ Kiếm, và Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo

Đặng Phúc :

Gởi ông Tuệ Kiếm, và Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo


Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo có chuẩn bị đem "lực lượng" về chấn hưng biển đông bảo vệ vùng lưỡi bò , chận bọn Tàu dùng "thuyền lạ' đánh đa('m tàu của ngư nhân Việt Nam giúp cho ngư nhân được yên ổn làm ăn không? câu trả lời chắc chắn là không
Nhờ công đức vô lượng của "lực lượng Phật giáo Miền Trung" rước Cộng Sản vào chiếm trọn vùng 1 tháng trước ngày mất nước 1975 , nên HT Huyên Quang tuyên bố " Phật giáo 2 lần có công với "cách mạng ".
Lần 1 giết được anh em Ngô Đình Diệm.
Lần 2 rước CS vào Miền Trung 1 tháng trước khi mất nước, tước vũ khí quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, bắt tất cả mọi quân nhân trình diện tại chùa.
Nếu HT Quảng Độ tạo kỳ công lần này sát nhập hải ngoại ngồi chung với bọn việt gian Nguyễn Tấn Dũng thì Phật giáo ( Ấn Quang) 3 lần có công với" cách mạng việt gian bán nước.

1 triệu tờ thông cáo của Tuệ Kiếm và

Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo

có thi hành những điều hữu ích sau đây không ?Tuệ kiếm nên mài kiếm cho bén biểu diễn một màn dùng kiếm cạo nhẵn râu cho HT Quảng Độ để không mang hỗn danh là " rậm râu Quảng Độ" Sau đó, dùng kiếm chặt đầu tên gian Võ Văn Ái theo Nhất Hạnh chống VNCH, phá đạo giáo, chém đầu 4 triệu tên đảng viên bán nước cùng bọn gian tà Cộng Sản việt gian như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Khả Phiêu, Uông Chung Lưu, Dương Trung Quốc, Hoàng Trung Hải. vv đang cúi gập mình tế lễ lạy 16 chữ vàng" hữu hảo" cho bọn Tàu phù.
Tang chứng hình ảnh phá nước của Phật Giáo Ấn Quang trong Đệ Nhị Cộng Hoà, trong đó có HT Quảng Độ được báo LIFE ghi lại bằng hình ảnh.
Sau Thơ Tù Quảng Độ có ra Tập Thơ Công cán Phá nước, hại Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa của HT Quảng Độ không?
Đặng Phúc

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------