Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, August 3, 2009

Cam Bốt đưa lịch sử Khmer Đỏ vào chương trình bậc trung học


Audio

Cam Bốt đưa lịch sử Khmer Đỏ vào chương trình bậc trung học


2 triệu người Cam Bốt bị Cộng Sản diệt chủng được đưa vào chương trình giáo khoa, bao giờ tội ác việt gian Cộng Sản gây cáic hết cho gần 20 triệu người được đưa vào chương trình giáo khoa?

Viện bảo tàng tội ác Khờ me đỏ ở Pnom Penh

Viện bảo tàng tội ác Khờ me đỏ ở Pnom Penh

Bộ Giáo dục Cam Bốt phát sách giáo khoa từ lớp 9 tới lớp 12 môn lịch sử trong đó giải thích những gì đã xảy ra dưới thời kỳ Khmer Đỏ cầm quyền để giúp học sinh hiểu rõ lịch sử nước nhà. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình.


No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------