Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, August 8, 2009

Cái Ngu Của Nguyễn Hộ-nguyễn duy ân

Cái Ngu Của Nguyễn Hộ!
nguyễn duy ânhttp://www.tapchithegioimoi.com/images/PT_1007_AN.gif
Nói đến tính ác độc thì tất cả những đảng Cộng Sản của các nước theo chủ nghĩa CS trên thế giới đều ngang ngữa như nhau, nhưng nói đến tính gian ác và tính dối trá bịp bợm thì đảng CS VN là bậc thầy mà Hồ Chí Minh là đại sư tổ! Vì thế không những tuyệt đại đa số nhân dân VN bị lừa mà thế giới cũng lắm kẻ lầm tin.
Khẩu hiệu “độc lập tự do, vì dân vì nước” không ai bác bỏ, có ai chống lại lời kêu gọi “đánh đuổi ngoại xâm!”
Vì vậy Hồ đã khôn khéo và thủ đoạn dựng những chiêu bài nầy cho mục tiêu buôn dân, bán nước để đi từ thắng lợi nầy đến thắng lợi khác.
Nhưng không phải ai cũng mắc mưu Hồ và đảng CS của y, ngay từ những năm 1945 đã có người nhìn thấy:

Vịnh Cái Hồ Cạn
Nước có vì đâu, há bởi hồ?
Khi hồ chưa có, nước nằm mô?
Sông dài, biển rộng, thuyền lên xuống
Vực thẳm, đồi cao, sóng nhấp nhô
Nước bởi vì hồ nên ứ lại
Hồ không có nước phải phơi khô
Đợi khi hết nước thì ta thấy:
Đủ mặt trê tràu, với diếc rô!
Vô Danh

Bài Họa: (Khó đạt được cái thâm sâu của bài chủ!)
Tổ quốc điêu linh, cũng tại Hồ!
Con người quỷ quyệt, chí minh mô?
Gian hùng trong bụng, tài che đậy
Đức độ ngoài mồm, khéo nhí nhô
Khi sống giả danh vì đất nước
Chết rồi ướp xác để phơi khô
Dù cho giỏi bịp mà danh tiếng
Vẫn hiện nguyên hình đứa mặt rô
(Ndân, 1995)

“Vịnh cái hồ cạn” là cái nhìn tiên tri thấu thị của một ẩn sĩ thời tiền chiến nói về bản chất bán nước phản dân của Hồ và đảng CS ngay từ buổi sơ khai, thời kỳ có rất ít người nhìn rõ và thấy đúng bản chất phản dân hại nước của ĐCSVN.
Về sau, dù khi chưa “hết nước” mà đã lộ mặt lũ “trê tràu” Đồng, Khu, Thọ, Duẩn… cho đến bọn “diếc rô” Mười, Anh, Linh, Kiệt … cho đến Lương, Phiêu, Mạnh, Trọng, Dũng, Triết…
Rặt một lũ phản dân bán nước!
Theo CS từ những ngày đầu, Nguyễn Hộ phải đợi đến những năm một ngàn chín trăm tám mươi mấy mới chỉ nhìn thấy CS lúc nầy là phi dân chủ, độc tài mà vẫn xem CS ban đầu là “lý tưởng”
Trong bài viết “Giải pháp Hòa giải Hòa hợp” Nguyễn Hộ viết ở tphcm ngày 11/6/1995 để “Kính gởi những người cộng sản Việt Nam chân chính.” “Đồng kính gởi đồng bào cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.”
Nguyễn Hộ đã đi trước đảng trong Nghị quyết 36 để dòm ngó và xâm nhập dụ dỗ và lôi kéo người Việt tị nạn CS cho mục tiêu của đảng dưới chiêu bài “xây dựng tổ quốc (xhcn)!”. Mặc dù Nguyễn Hộ có hô hào “đa nguyên đa đảng” nhưng với ĐCS, Nguyễn Hộ không có “kinh nghiệm” về một chính phủ Liên hiệp do Hồ Chí Minh dựng lên trước đây hay sao?
Làm gì có “người cộng sản VN chân chính?”
Người “chân chính” không ai theo CS, người đã theo CS thì chẳng còn là người “chân chính” nữa!
Chỉ sau ngày 30/4/1975 say sưa với “chiến thắng” Nguyễn Hộ đã hùng hổ: “Đối với bọn Ngụy quân, Ngụy quyền, nhà của chúng: ta ở; vợ của chúng: ta xài; con của chúng: ta bắt làm nô lệ; còn bọn chúng nó: ta giam cho đến chết!”
Nguyễn Hộ lại đi trước đảng!
Mục tiêu “cách mạng giải phóng” của Hồ và đảng cs chỉ có vậy: cướp bóc, trả thù rồi buôn dân, bán nước, chấm hết!
Những điều trên đảng không nói nhưng sẽ lặng lẽ thực hiện từng bước, Nguyễn Hộ đã ngu, hụych toẹt ra những âm mưu kế hoạch của đảng làm cho chúng bực tức căm ghét, nên chúng đã ngấm ngầm trù ếm, dân gian gọi là “vạ miệng”, nhà Phật gọi là “khẩu nghiệp”:

Chủ trương đảng sớm đem tiết lộ
Trước sau gì Nguyễn Hộ cũng tiêu!
Nguyên nhân đâu phải sớm chiều!
Chì, chài hỏng mất phải liều quay lưng!

7/09
nguyễn duy ânNo comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------