Kính thưa ông Việt Thường. Ông cứ an tâm mà dưỡng bệnh, ông đã cố gắng rất nhiều rồi. Việc còn lại là của chúng cháu. Kinh nghiệm, đường lối cháu đã nghe ông nói rất nhiều trong mấy năm qua. Cháu đã lĩnh hội được phần nào. Chính cháu và thế hệ của bọn cháu sẽ phải ra tay hành động. Điều duy nhất cháu cần ở ông lúc này là khỏe mạnh. Sau này bọn cháu sẽ giành lại giang sơn Việt Nam về cho dân tộc chúng ta và đón ông trở về nước một cách hiên ngang ông nhé. Rồi sau đó, chúng ta sẽ cùng hợp sức toàn dân để đánh Tàu, lần này phải đánh cho nó tan rã hoàn toàn, đến thiên thu cũng không bao giờ nó quên mới được.

BBT Blog nhớ chuyển lời này đến ông Việt Thường giùm. Posted by Anonymous to Nhà Báo Việt Thường at January 31, 2012 12:42 AM