Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, January 17, 2012

Đặng Phúc-Ước mơ của Tập Cận Bình đến VN hô biến Chó CHINA DOG hóa Rồng,


Đặng Phúc
Ước mơ của Tàu Hán muôn thuở vẫn là xâm lược , do đó Tập Cận Bình đến Việt Nam ngày 21-12- 2011 cũng như những tên Tàu Đại Hán khác dến Việt Nam với mục đích xâm lược hô biến Chó CHINA DOG hóa Rồng (biểu tượng hình thể nước Tàu là ĐẦU CHÓ)
Theo truyền thuyết ngàn xưa (Bách Việt) Cá vượt vũ môn hóa Rồng, còn chó CHINA DOG  không thể Hóa Rồng , cho dù Cao Biền có đầu thai trở lại thần thông biến hóa không thể biến CHÓ TÀU HÓA RỒNG.
 Dân tộc Việt Nam và các dân tộc nhỏ yếu trên thế giới hãy thức tỉnh, hãy kết hợp từng chiếc đũa thành bó đũa, từng bó đũa kết hợp thành gậy thần với sức mạnh hợp quần không cho bọn Việt Gian CS, Tàu đỏ , bọn tư bản đỏ, các ác thế lực, bọn tài phiệt bất chánh ... tiếp tục ngang ngược hà hiếp nhân dân , hà hiếp cộng đồng Đông Nam Á, cộng đồng thế giới... Các nước nhỏ yếu đoàn kết thành sức mạnh toàn cầu, thề nguyền không tự nguyện thành nô lệ lao động kiểu mới cho các quyền lực bất chánh, các tập đoàn tài phiệt thế giới....


Tập Đoàn Việt Gian CSVN bán nước, hại dân phải đền tội. 

trích thơ của Tác giả Vô danhĐừng sợ...

Đừng sợ cái cực kỳ man rợ
  đương thịnh thời rông rỡ nơi nơi
Phải vững tin vào bước tiến con người
 khi  bị dìm ngang súc vật
Cũng là lúc  tìm ra sức bật
Đau thương kỳ diệu đi lên!
Từ muôn ngàn tàn lụi không tên
Sẽ bùng nở một trời hoa lạ quý
Từ đêm cùng chập chùng chuyên chế

Văn minh nghệ thuật chồi sinh
Chỉ xót cho lớp trẻ hiện hình
Của đói khổ, tù đầynhem nhuốc
Phải cứu chúng, phải tìm ra phương thuốc
 là thuốc nổ!
(1975)


 Đặng Phúc

---------------
Bình Ngô Đại Cáo 
bài học cho Tàu còn rành rành 

http://youtu.be/UazZRq331I8


Bình Ngô Đại Cáo (1428)


Thay trời hành hóa, hoàng thượng chiếu rằng,
Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cố tở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Nước non bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.
Cho nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại;
Triệu Tiết chí lớn phải vong thân;
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã
Việc xưa xem xét.
Chứng cứ còn ghi.
Vừa rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thừa cơ gây loạn
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc,
Ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng,
Khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng,
Máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất,
Chân tay nào phục dịch cho vừa ?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi!
Lòng người đều căm giận,
Trời đất chẳng dung tha;
Ta đây:
Núi Lam Sơn dấy nghĩa
Chốn hoang dã nương mình
Ngẫm thù lớn há đội trời chung
Căm giặc nước thề không cùng sống
Đau lòng nhức óc, chốc đà mười mấy năm trời
Nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đang mạnh.
Lại ngặt vì:
Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu,
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đở đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc,
Tấm lòng cứu nước,
Vẫn đăm đăm muốn tiến về Đông,
Cỗ xe cầu hiền,
Thường chăm chắm còn dành phía tả.
Thế mà:
Trông người, người càng vắng bóng,
Miịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng,
Vội vã hơn cứu người chết đuối.
Phần vì giận quân thù ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,
Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
Lúc Khôi Huyện quân không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà,
Dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới
Tướng sĩ một lòng phụ tử,
Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào.
Thế trận xuất kỳ, lấy yếu chống mạnh,
Dùng quân mai phục, lấy ít địch nhiều.
Trọn hay:
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo
Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng quân Thanh càng mạnh.
Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía,
Lý An, Phương Chính, nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng đuổi dài, Tây Kinh quân ta chiếm lại,
Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất cũ thu về.
Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm
Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc: Trần Hiệp đã phải bêu đầu
Mọt gian kẻ thù: Lý Lượng cũng đành bỏ mạng.
Vương Thông gỡ thế nguy,
Mà đám lửa cháy lại càng cháy
Mã Anh cứu trận đánh
Mà quân ta hăng lại càng hăng.
Bó tay để đợi bại vong,
Giặc đã trí cùng lực kiệt,
Chẳng đánh mà người chịu khuất,
Ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn
Nên đã thay lòng đổi dạ
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính
Lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến một người,
Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
Tham công danh một lúc,
Để cười cho tất cả thế gian.
Bởi thế:
Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng
Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy
Đinh mùi tháng chín,
Liễu Thăng đem binh từ Khâu Ôn kéo lại
Năm ấy tháng mười,
Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm,
Chặt mũi tiên phong
Sau lại sai tướng chẹn đường
Tuyệt nguồn lương thực
Ngày mười tháng tám, trận Chi Lăng, Liễu Thăng thất thế
Ngày hai mươi, trận Mã Yên, Liễu Thăng cụt đầu
Ngày hăm lăm, bá tước Lương Minh đại bại tử vong
Ngày hăm tám, thượng thư Lý Khánh cùng kế tự vẫn.
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau
Lại thêm quân bốn mặt vây thành
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
Gươm mài đá, đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông phải cạn.
Đánh một trận, sạch không kình ngạc
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Cơn gió to trút sạch lá khô,
Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.
Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,
Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tự xin hàng.
Lạng Giang, Lạng Sơn, thây chất đầy đường
Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước
Ghê gớm thay! Sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay! Ánh nhật nguyệt phải mờ.
Bị ta chặn ở Lê Hoa,
Quân Vân Nam nghi ngờ, khiếp vía mà vỡ mật
Nghe Thăng thua ở Cần Trạm,
Quân Mộc Thạnh xéo lên nhau, chạy để thoát thân.
Suối Lãnh Câu, máu chảy thành sông,
Nước sông nghẹn ngào tiếng khóc
Thành Đan Xá, thây chất thành núi,
Cỏ nội đầm đìa máu đen.
Cứu binh hai đạo tan tành, quay gót chẳng kịp,
Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù,
Như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần vũ chẳng giết hại,
Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền,
Ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa,
Về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi l
ại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng,
Nên công oanh liệt ngàn năm
Bốn phương biển cả thanh bình,
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay
.

------------

http://youtu.be/B7B4dBEygFo


Thái Dịch Lý Đông A (1942 Liễu Châu)
** 514 năm kể từ Bình Ngô Đại Cáo (năm 1428)
Một ngày lạnh nước người không tri kỷ, 
Ta vỗ án hét thành ca chính khí. 
Đông thê thê như gió thổi u hồn, 
Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy. 

Lòng sống chết buồn vui bừng nổi dậy, 
Thoát lăm le như giục người chọn lấy, 
Năm ngàn năm làn máu nóng dạt dào, 
Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy. 


Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét, 
Trời ngập ngập như quân khiêu tướng thét 
Gọi quá khứ vị lai những u hồn 
Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết. 


Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc, 
Sông Bạch Đằng sóng vỗ thuyền cắc cắc. 
Non Chi Lăng gió cuốn rừng cung đao 
Đồng Đống Đa xương người phơi man mác. 


Buổi Sát Thát chàm vai thề đầu mất, 
Ngày Bình Ngô nổi cờ không khuất tất. 
Khi Cần Vương nhổ mặt lũ gian hùng, 
Lúc cứu quốc vòng bôn lao uất uất. 


Thà làm ma nước Nam không vua Bắc, 
Đầu chẳng còn quyết không đường cắt tóc. 
Lửa đốt mình không phụ nợ non sông, 
Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc. 


Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết, 
Những trung hồn xưa, nay, mai oanh liệt, 
Mở nguồn sống xưa, nay, mai nước nòi, 
Muôn nghìn đời dạt dào chính khí Việt. 


Chính khí Việt suốt đất trời bàng bạc, 
Chính khí Việt trong máu người Hồng Lạc. 
Gió thê thê quất dậy hồn phục hưng 
Gươm Vạn Thắng cứu nước nòi giết giặc. 


Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng, 
Sắt tôi với máu đào hun lửa nóng, 
Và Đại Việt muôn năm ! cả toàn dân 
Vượt đau nhục lên sống còn hùng tráng. --  Thái Dịch Lý Đông A, Liễu Châu 1942 

--------------


(Tàu ) xôn xao vì tem rồng mặt quỷ hiện (nhát thiên hạ) năm Nhâm Thìn

06/1/2012 16:55

Tại Tàu, một chiếc tem được thiết kế nhằm chào mừng năm mới Nhâm Thìn khiến dư luận nước này thực sự … xôn xao, bàng hoàng vì hình ảnh rồng thiêng nhe nanh vuốt, vô cùng dữ tợn.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, 5-1, con tem nói trên đã được tung ra thị trường. Trước mỗi dịp Tết đến, người dân Trung Quốc thường có thói quen mua tem năm mới do Cục Bưu chính quốc gia phát hành.
Tuy nhiên, năm nay, sự quan tâm của dư luận dành cho con tem này tăng lên gấp bội. Nhiều người không giấu nổi cảm giác bàng hoàng khi nhìn thấy mẫu thiết kế rồng nhe nanh vuốt.
Zhang Yihe, nữ nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Tôi sợ đến chết đi được khi nhìn thấy loài sinh vật vàng vàng, đỏ đỏ, mình đầy vẩy và móng vuốt dài nhọn”.
Nhà văn Tan Xudong cũng nhận xét, đây là “tem năm rồng xấu xí chưa thường thấy”.
Trong khi đó, Chen Shaohua - tác giả của mẫu thiết kế, giải thích, hình ảnh con rồng biểu trưng cho sức mạnh, bản lĩnh và lòng kiêu hãnh của đất nước Trung Quốc.
“Thời cổ đại, quần chúng quan niệm rằng, rồng có thể xua đuổi tà ma, tránh thiên tai và mang lại may mắn. Các hoàng đế Trung Quốc coi rồng là biểu trưng cho sức mạnh, uy quyền của triều đại. Thế nên, chúng ta cần có một hình ảnh rồng thật mạnh mẽ”, ông Chen viết trên blog.
Biểu tượng Rồng không xuất phát từ Tàu, (Tàu chỉ vay mượn của dân tộc Bách Việt) truy nguồn lịch sử nghìn năm Bách Việt và  phục hồi văn hóa Bách Việt, thế giới sẽ nhìn rõ bộ mặt Alibaba (TÊN ĂN CẮP) xuất nguồn từ phía Bắc sông Giang Tử.

------------

Tin trên mạng:

 Một con tem Trung Quốc in hình một con rồng giương nanh vuốt đã bị các cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì cho rằng nó khiến bộ mặt của đất nước trở nên đáng sợ.

Một cư dân mạng lấy nick YFY Laoyu viết: “Rồng Trung Quốc phải là linh vật đáng mến. Tại sao phải làm cho nó trở nên dữ tợn”.
Người này nói ông ta thay đổi ý định mua con tem sau khi thấy hình ảnh dữ tợn của nó.

Con tem hình rồng được dán trên một bìa thư - Ảnh: AFP
Trong khi đó, nhà văn Trung Quốc Chương Di Hòa thổ lộ: “Tôi sợ gần chết khi thấy thiết kế con tem”No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------