Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, September 19, 2009

Hình Ảnh Nghề Nghiệp Thời Pháp Thuộc (2)

Hình Ảnh Nghề Nghiệp Thời Pháp Thuộc (2)


Buôn bán
Hình Ảnh Nghề Nghiệp Thời Pháp Thuộc (2)
Các nghệ sĩ


Buôn bán
http://nguyentl.free.fr/autrefois/scenes/commerce/Marche2.JPG


No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------

There was an error in this gadget