Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, November 21, 2010

Vân Anh- Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ (3)

http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-VnAnhBcKinhHNiChunBNhM3669.wmv

Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ!

Vân Anh

Bài 3

Ngày 17 tháng 12 năm 2007, Trì Hạo Điền Tổng tham mưu trưởng “Hồng quân” Trung Cộng, trong một bài diễn văn đọc trước các tướng lãnh của Tàu. Điền đã gọi nước Tàu bằng một ngôn từ hết sứ hãnh diện là: “con cháu của Yan và Huang”, cũng trong bài diễn văn nói trên Trì Hạo Điền chê Hitler chỉ là tên “khoác lác” và nói rằng: chúng ta (người Trung Hoa) “nước Tàu mà chúng ta hãnh diện là chủng tộc siêu đẳng trên trái đất, đất nước của chúng ta còn siêu đẳng hơn cả Ðức”.

Để chứng minh tham vọng của bọn cầm quyền Bắc Kinh hiện nay, Vân Anh cũng xin trích ra một vài đoạn viết của tướng Trung Cộng Trì Hạo Điền, để độc giả tự mình nghiệm xem là mình phải làm gì và nên có thái độ như thế nào với Trung Cộng, sau khi các bạn đọc một vài đoạn ngắn do Trì Hạo Điền viết ra dưới đây:

Trích:

“như tất cả chúng ta biết, Ðức Quốc Xã cũng đã đặt nhiều quan tâm tới chuyện giáo dục dân chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ðảng Quốc Xã và chính quyền đã tổ chức và thiết lập nhiều cơ quan giáo dục và tuyên truyền như: “Nha Hướng Dẫn Tuyên Truyền Quốc Gia”, “Bộ Tuyên Truyền và Giáo Dục Quốc Gia”, “Nha Giám Sát về Giáo Dục và Nghiên Cứu Quan Ðiểm Thế Giới”, và “Văn Phòng Thông Tin”, tất cả nhắm vào việc thẩm thấu vô đầu óc dân chúng, từ tiểu học tới đại học ý tưởng rằng dân tộc Ðức là những người siêu đẳng, và thuyết phục dân chúng rằng sứ mạng lịch sử của dòng giống Arian là sẽ trở thành “các chúa tể của trái đất”, rằng “cai trị khắp thế giới ”. Lúc đó, người Ðức đã đoàn kết nhiều hơn chúng ta ngày nay.

Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự làm một sự so sánh giữa Ðức và chúng ta (Tàu), thì như đồng chí Giang Trạch Dân nhận xét, Ðức chỉ là “những đứa trẻ con” quá tầm thường để được so sánh. Dân số của Ðức lớn bao nhiêu? Lãnh thổ Ðức to lớn ra sao? Và lịch sử của Ðức dài được bao lâu? Chúng ta đã loại bỏ tám triệu quân Quốc Dân Ðảng chỉ trong vòng 3 năm. Bao nhiêu quân thù mà người Ðức đã giết? Họ nắm quyền lực chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhiều hơn 12 năm một chút trước khi họ tan biến, trong khi chúng ta vẫn tràn đầy năng lực sau khi cai trị hơn 80 năm. Dĩ nhiên lý thuyết của chúng ta về sự chuyển dịch trung tâm văn minh thế giới thâm sâu hơn lý thuyết “các chúa tể của trái đất” của Hitler. Nền văn minh của chúng ta thâm sâu và rộng lớn đã xác định rõ ràng chúng ta khôn ngoan hơn họ nhiều.

Người Trung Hoa của chúng ta khôn ngoan hơn người Ðức. Bởi vì, một cách cơ bản, chủng tộc chúng ta siêu việt hơn chủng tộc của họ. Thành ra, chúng ta có một lịch sử lâu dài hơn, nhiều người hơn, diện tích đất đai lớn hơn. Trên nền tảng này, tổ tiên chúng ta đã để lại cho chúng ta hai di sản chính yếu, đó là thuyết vô thần và sự thống nhất lớn lao. Chính Khổng Tử, người khai sáng văn hóa nước Trung Hoa chúng ta, người cho chúng ta những di sản kế thừa này.

Hai di sản này xác định rằng chúng ta có một khả năng mạnh mẽ hơn để sinh tồn so với Phương Tây. Ðó là lý do tại sao chủng tộc Trung Hoa đã có thể thịnh vượng lâu dài. Cho dù thiên tai khốc liệt do thiên nhiên, do nhân tạo và những tai ương của đất nước ra sao, số mạng của chúng ta là “không bị đè bởi trời, chôn bởi đất”. Ðây là lợi thế của chúng ta.

Hãy lấy việc ứng phó với chiến tranh là một thí dụ. Lý do mà Hoa Kỳ tồn tại tới ngày hôm nay là do Hoa Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy chiến tranh trên nội địa nước mình. Một khi các kẻ thù của Hoa Kỳ nhắm vào nội địa Hoa Kỳ, trước khi quốc hội Hoa Kỳ làm xong cuộc tranh luận và giao quyền cho tổng thống khai chiến, thì kẻ thù của Hoa Kỳ đã tiến tới thủ đô Washington rồi. Nhưng đối với chúng ta, chúng ta không phí phạm thời gian vào những trò trẻ con này. Ðồng chí Ðặng Tiểu Bình đã từng nói “bộ phận lãnh đạo của đảng lập tức ra những quyết định. Một khi quyết định đã được đưa ra, nó lập tức được thi hành. Không có phí phạm thời gian vào những việc vụn vặt như tại các nước tư bản. Ðây là lợi thế của chúng ta”. Chế độ trung ương tập quyền dân chủ được xây dựng trên truyền thống thống nhất vĩ đại. Mặc dù Ðức Quốc Xã cũng đã nhấn mạnh vào chế độ trung ương tập quyền ở tầng cao cấp, họ chỉ tập trung vào quyền lực của những người điều hành đất nước, nhưng bỏ quên sự lãnh đạo tập thể của nhóm trung ương. Ðó là lý do tại sao Hitler bị phản bội bởi nhiều người vào lúc cuối đời của ông ta, tạo ra sự suy yếu cơ bản khiến Ðức Quốc Xã mất khả năng chiến đấu.

Cái làm chúng ta khác với Ðức là chúng ta hoàn toàn vô thần, trong khi Ðức chính yếu là một nước Công Giáo và Tin Lành. Hitler chỉ là nửa vô thần. Mặc dù Hitler cũng tin tưởng rằng những công dân bình thường có sự thông minh thấp, vì vậy những nhà lãnh đạo phải làm những quyết định, và mặc dầu dân Ðức tôn thờ Hitler lúc đó, nhưng dân Ðức đã không có truyền thống tôn thờ những nhà hiền nhân trên một căn bản rộng rãi. Xã hội Trung Hoa chúng ta luôn luôn tôn thờ các nhà hiền triết là bởi vì chúng ta không tôn thờ bất cứ thần linh nào. Một khi tôn thờ một thần linh, bạn không thể đồng thời tôn thờ một cá nhân, trừ khi bạn công nhận cá nhân đó như là người đại diện cho vị thần kia, giống như những nước ở Trung Ðông đang làm. Mặt khác, một khi bạn công nhận một cá nhân như là hiền nhân, dĩ nhiên bạn sẽ muốn ông ta là lãnh tụ của bạn, thay vì bạn giám sát và chọn lựa ông ta làm lãnh tụ. Ðây là nền tảng của thể chế trung ương tập quyền dân chủ của chúng ta.

Tóm lại, chỉ có nước Trung Hoa, chứ không phải nước Ðức là lực lượng đáng tin tưởng trong công cuộc chống lại hệ thống dân chủ đặt nền tảng trên sinh hoạt nghị trường. Sự độc tài của Hitler ở Ðức có lẽ không gì ngoài sai lầm thoáng qua của lịch sử.

Giấc mộng của nước Ðức là trở thành “các chúa tể của trái đất” đã bị thất bại, bởi vì trên hết, lịch sử đã không trao tặng sứ mạng vĩ đại này cho họ. Nhưng ba bài học kinh nghiệm của nước Ðức là những thứ chúng ta phải ghi nhớ trong khi chúng ta hoàn tất sứ mạng lịch sử của chúng ta và phục sinh nòi giống chúng ta. Ba bài học đó là: Giữ chặt khoảng không gian sinh sống của đất nước, giữ chặt sự kiểm soát của đảng trên toàn đất nước, và giữ chặt đường lối tổng quát nhắm vào việc trở thành “các chúa tể của trái đất”.

Ngưng trích”.

Bên trên là một vài đoạn ngắn được trích ra trong một bài diễn văn rất dài của tướng Trì Hạo Điền. Tướng Điền cũng không quên nhắc đến đất Mỹ và xã hội Hoa Kỳ như sau!.

Trích:

“Vấn đề thứ ba là cái gì, mà chúng ta phải chú tâm mạnh mẽ để hoàn thành sứ mạng lịch sử phục hưng đất nước ? Ðó là tập trung mạnh mẽ vào vấn đề “Hoa Kỳ”.

Ðồng chí Mao Trạch Ðông đã dạy chúng ta là chúng ta phải có một sự cương quyết và có chiều hướng chính trị đúng đắn. Chiều hướng chính trị đúng đắn và chính yếu của chúng ta là gì ? Ðó là giải quyết vấn đề Hoa Kỳ.

Cái này có vẻ gây chấn động, nhưng lô-gic của nó thì qủa thiệt rất đơn giản.

Ðồng chí Hà Tân đã đưa thẳng một sự xét đoán rất cơ bản và rất hợp lý. Ông ta viết trong bản báo cáo gửi tới Ủy Ban Trung Ương là: Sự phục hưng nước Tàu có những sự xung khắc cơ bản với quyền lợi chiến lược của Phương Tây, vì thế chắc chắn Tây Phương sẽ làm mọi thứ có thể làm được để cản trở sự phục hưng này. Vì vậy, chỉ còn cách là đập tan sự ngăn cản này của Tây Phương mà đứng đầu là Mỹ thì nước Tàu mới có thể phát triển và di chuyển ra ngoài thế giới được!

Hoa Kỳ sẽ cho phép chúng ta tiến ra bên ngoài để lấy khoảng không gian sinh sống mới chăng?. Trước tiên, nếu Hoa Kỳ nhất định chặn chúng ta, sẽ khó lòng cho chúng ta làm được bất cứ cái gì có ý nghĩa với Ðài Loan và vài nước chung quanh ta! Kế đến, ngay cả nếu chúng ta có thể chiếm lấy một ít đất của Ðài Loan, Việt Nam, Ấn Ðộ, hay cả Nhật Bản, chúng ta có thể có thêm bao nhiêu khoảng không gian sinh sống? Rất là không đáng kể! Chỉ có các nước như Hoa Kỳ, Canada và Úc là có đất đai rộng lớn đủ để thoả mãn cho nhu cầu thuộc địa lớn lao của chúng ta.

Vì vậy, giải quyết vấn đề “Hoa Kỳ” là chuyện căn bản để giải quyết tất cả những vấn đề khác. Trước tiên, chuyện này làm chúng ta có thể có điều kiện đưa nhiều người di cư sang Mỹ và ngay cả thiết lập một nước Tàu khác dưới cùng sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Tàu. Nước Mỹ nguyên thủy được khám phá bởi tổ tiên của giống da vàng, nhưng Kha Luân Bố đã dành công trạng cho giống da trắng. Chúng ta là con cháu của nước Tàu được quyền làm chủ mảnh đất Hoa Kỳ này ! Người ta nói rằng những cư dân da vàng có điạ vị xã hội thấp ở Hoa Kỳ. Chúng ta cần giải phóng họ. Thứ hai, sau khi giải quyết “vấn đề Hoa Kỳ”, các nước Tây Phương ở Âu Châu sẽ cúi đầu trước chúng ta, không kể Ðài Loan, Nhật Bản và những nước nhỏ khác. Vì vậy, giải quyết “vấn đề Hoa Kỳ” là sứ mạng được lịch sử chỉ định cho các đảng viên Cộng sản Tàu.

Tôi đôi khi nghĩ thiệt nghiệt ngã làm sao khi để cho nước Tàu và Hoa Kỳ là những kẻ thù của nhau mà lại đụng nhau trên một con đường hẹp! Quý vị có nhớ một cuốn phim về quân đội giải phóng lãnh đạo bởi Lưu Bố Thành và Ðặng Tiểu Bình?. Tựa đề dường như là “Trận chiến quyết định ở Trung Nguyên”. Có một lời bình luận nổi tiếng trong phim mang đầy sức mạnh và vẻ hùng tráng: “Những kẻ thù đụng nhau trên con đường hẹp, chỉ những kẻ can đảm mới chiến thắng!”. Chính cuộc tranh đấu mang tinh thần chiến thắng hay là chết khiến chúng ta đã có thể chiếm được quyền lực ở nội địa nước Tàu. Ðó là định mệnh của lịch sử để cho nước Tàu và Hoa Kỳ sẽ đi tới sự đối đầu không thể tránh được trên con đường hẹp và đánh lẫn nhau! Hoa Kỳ không như Nga và Nhật Bản, đã chưa bao giờ chiếm cứ và làm hại nước Tàu, và cũng đã yểm trợ nước Tàu trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản. Nhưng nhất định Hoa Kỳ sẽ là một sự cản trở, cản trở to lớn nhất! Trong đường dài, sự liên hệ giữa nước Tàu và Hoa Kỳ là một cuộc tranh đấu sống chết.

Có lần, vài người Hoa Kỳ tới thăm viếng và cố gắng để thuyết phục chúng ta rằng quan hệ giữa nước Tàu và Hoa Kỳ là một quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Ðồng chí Ðặng Tiểu Bình trả lời theo một cách lịch sự là: “Hãy về nói với chính phủ của quý vị, nước Tàu và Hoa Kỳ không có một quan hệ phụ thuộc và hổ tương liên đới như vậy”. Quả thiệt, đồng chí Ðặng Tiểu Bình đã quá lịch sự, đồng chí ấy có thể nói thẳng rằng “Quan hệ giữ nước Tàu và Hoa Kỳ là quan hệ tranh đấu sống chết”. Dĩ nhiên, ngay bây giờ chưa phải là lúc để gây hấn với Hoa Kỳ cách công khai. Công cuộc cải cách và mở ra với thế giới bên ngoài của chúng ta vẫn còn nhờ cậy vào tiền bạc và kỹ thuật của họ, chúng ta vẫn còn cần Hoa Kỳ. Vì thế, chúng ta phải làm mọi chuyện có thể để tăng tiến sự liên hệ với Hoa Kỳ, học hỏi từ Hoa Kỳ về mọi khía cạnh và dùng Hoa Kỳ như là một ví dụ cho việc tái kiến trúc đất nước chúng ta.

Dĩ nhiên, có vài người dưới ảnh hưởng của Phương Tây đã chống lại việc bắn vào những tù nhân chiến tranh, vào đàn bà, con nít. Vài người trong họ đã nói: Thiệt là chấn động và kinh sợ khi chứng kiến quá nhiều người đồng ý bắn vào đàn bà, trẻ em. Mọi người điên khùng à? Vài người khác lại nói “Dân Tàu thích gán cho mình là những người yêu hòa bình, nhưng thiệt ra họ là những người tàn ác nhất. Những ý tưởng này âm vang sự chết giết chóc, thảm sát, làm tâm hồn tôi rùng mình ớn lạnh”.

Ngưng Trích:

Nếu chúng ta tính từ năm 1990 đến nay (2010), thì Bắc Kinh phải mất đến 20 năm mới thực hiện “xong” kế hoạch và có thể nói ngay thời điểm này thì Trung Cộng có thể tiến chiếm Nam Á Châu mà Trung Cộng chưa cần phải nổ súng trước. Có lẽ Bắc Kinh không cần vội vàng vì nhóm người cầm quyền ở Bắc Kinh họ nghĩ rằng hiện nay không có một quốc gia nào (kể cả Hoa Kỳ), có kế hoạch cụ thể để khả dĩ đối phó hay ngăn cản được kế hoạch “vết dầu loang” của Bắc Kinh. Trung Cộng tin tưởng chắc chắn rằng không có bất cứ nước nào, nhất là Hoa Kỳ, có can đảm Đơn Phương đưa quân vào lục địa Á Châu để đối đầu với Trung Cộng. Chiến tranh tại lục địa Á Châu ngày nay là một cơn ác mộng, mà không một chiến lược gia hay tướng lãnh quân sự nào trên thế giới dám nghĩ tới. Nhưng đối với Bắc Kinh thì Nam Á Châu hay là Á Châu nói chung đã là món đồ nằm trước mặt mà Trung Cộng muốn lấy lúc nào cũng được.

Như vậy đối với Trung Cộng hiện nay thì phía Nam đã có bọn tay sai Việt Gian Cộng sản, do Bắc Kinh nuôi dưỡng và chỉ đạo đã làm chủ nhân giữ nhà (Việt Nam) cho chúng từ khuya. Khoảng 90 triệu người dân Việt Nam đã bị bọn gián điệp Trung Cộng (qua bọn tay sai Việt Gian Cộng sản) nắm giữ trong bàn tay sắt. Ngay khi các cầu đường chuyển quân lương, các cơ sở phòng thủ, các hải cảng, các cơ sở lọc dầu (Dung Quất chẳng hạn), các sân bay bí mật, các ống dẫn dầu, các bệnh viện đã được đưa ra khỏi ngoại thành Hà Nội xong (xin xem lại bài trước có nói về Hà Nội chuẩn bị dời bệnh viện). Thì cuộc chuyển quân của Bắc Kinh cũng đã hoàn tất ở phía Nam. (Vân Anh tin rằng Trung Cộng đã hoàn tất kế hoạch chuyển quân vào giữa năm 2010. Vì các tướng Tư lệnh của Trung Cộng đã dám ngang nhiên thách đố với Tướng Keating Tư Lệnh Thái Bình Dương là “Hải Quân Mỹ nên về tuần tiểu phía Đông của quần đải Hawaii …..”. Chỉ riêng một câu nói này cũng đã cho chúng ta hiểu rằng Bắc Kinh đã hoàn tất cuộc chuyển quân xuống phía Nam). Vậy chúng ta sẽ thấy sắp tới đây Bắc Kinh và Hà Nội sẽ công khai ra mặt một lần nửa “thách thức” đánh Mỹ!. Lúc đó thì nhóm Việt Gian Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Tấn Dũng chỉ cần kêu rầm lên là chúng đang bị Hoa Kỳ tấn công và cầu cứu Bắc Kinh, thì ngay lập tức Bắc Kinh sẽ điều động hàng triệu quân Tàu để “danh chính ngôn thuận” chiếm đóng toàn bộ Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia và nay thì có cả Miến Điện - Xin xem lại bài số 2 để thấy thêm chi tiết chuyển ngân và phòng thủ của 4 nước tay sai cho Bắc Kinh này đang làm gì).

Ngày nay người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại nên nhớ rằng bọn Việt Gian Cộng sản trong nước Việt Nam hiện nay chúng chỉ là đám tay sai bán nước cho Trung Cộng, chúng chỉ là một lũ lưu manh, lừa bịp lường gạt mọi người thế thôi. Tất cả các kế hoạch và mưu đồ của Hà Nội và Bắc Kinh nếu tinh ý một chút chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ. Nhưng cách tính của Bắc Kinh và Hà Nội có thành công hay không thì lại là một chuyện khác nửa, và dĩ nhiên chính phủ ông Obama và các chính quyền phương Tây cũng như Á Châu (nhất là Nhật Bản) họ cũng có cách tính riêng của họ theo sự biến chuyển tình hình toàn cầu như hiện nay.Ôn Gia Bảo - VG Nông Đưc Mạnh

Riêng người Nhật thì họ đã có thừa kinh nghiệm với Bắc Kinh và Hà Nội. Và cuộc biểu tình gần đây nhất do người Nhật và người Việt Quốc Gia lưu vong (tại Nhật) đã tổ chức chống Tàu trước hội nghị APEC kéo dài suốt một tuẫn lễ, từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 11 tại thủ đô Tokyo và thành phố Yakohama (Nhật Bản). Một đoạn phim ngắn vừa được trình chiếu trên hệ thống internet cho người dân Nhật thấy rõ sự tự tạo ra biến loạn trên vùng biển của Nhật do các ngư phủ của Trung Cộng là có chủ ý gây hấn và gây chiến cũng như thách thức toàn dân Nhật. Điều này đã khiến dân chúng Nhật Bản phẫn nộ và hành động này chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh nếu dân Nhật không muốn đất nước của họ bị người Tàu xâm lăng hoặc chiếm đóng trong một ngày không xa tới đây.Tàu tuần duyên Nhật Bản đi song song với một tàu ngư chính Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông

Theo một số dân biểu, nghị sĩ, học giả của Nhật cũng như Úc, họ kêu gọi các dân tộc Á Châu hãy cùng nhau hợp tác để chống hiểm họa chung của Tàu Trung Cộng. Người dân Việt Nam đến lúc dân tộc chúng ta phải nhận rõ sự thật là: giới cầm quyền Việt Nam hiện nay sẽ không bao giờ nghĩ đến việc họ phải bảo vệ đất nước. Vì chúng đã làm bọn tay sai bán nước cho Tàu từ nhiều năm qua. Và bước đầu tiên là toàn dân Việt Nam trong nước và hải ngoại bằng mọi cách phải đứng lên phản đối hiểm họa Trung Cộng ngay tại các thành phố lớn ở Việt Nam như: Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ, Sài Gòn, Nha Trang Huế, Đà Nẵng, ..v.v…và trên khắp các miền đất nước. Vì trách nhiệm giữ nước là của toàn dân Việt Nam bất kể Nam, Phụ, Lão, Ấu và ngay bây giờ chúng ta phải cương quyết đứng lên để đòi công bằng cho người dân Việt Nam chúng ta.

Trong lịch sử Việt hơn một ngàn năm dưới sự thống trị diệt chủng đồng hóa của người Tàu đối với dân tộc Việt Nam và cuộc chiếm đóng 30 năm của quân Minh từ năm 1396 đến 1427, ta hãy xem chiếu chỉ (sắc lịnh) của Yên Vương Lệ tức Minh Thành Tổ đề ra ngày 21 tháng 8 năm 1406, bắt dân Việt phải làm như thế nào. Vân Anh xin trích ra một đoạn nhỏ trong cuốn “Mỹ Thuật Việt Nam” như sau:

“Nay sắc chỉ ... phải bắt và giải về Trung Quốc những người giỏi về kinh sử, văn chương, nghề làm thuốc, nghề địa lý, tử vi, coi số âm dương bói toán, nghề đàn ca, cùng những nghệ nhân, những nhạc công, những người thợ điêu khắc giỏi về trạm trổ đá và gạch ngói, về chế thuốc súng, biết điều khiển thuyền đi sông, đi biển. Đối với những người kể sau lớp người kể trên, thì sắc truyền phải bắt tất cả gia đình nào có thanh, thiếu nữ có nhan sắc phải nộp con mình cho nhà Minh đem về Tàu, chia cho các quan Tàu để làm nô dịch (một kiểu bắt làm nô lệ tình dục như ngày nay), con trai thanh niên thì bắt về Tàu làm nô lệ lao động khổ sai (trong khi đó thì binh lính người Tàu thì tự do lấy gái Việt để đồng hóa và diệt chủng dân Việt), cho đem toàn sổ bộ gia đình của người Việt về Yên Kinh (Nam Kinh bây giờ). Phá hủy tất cả kinh sử, sách vở, bản in, văn hóa có liên quan đến lịch sử Việt (trừ sách và bản in về đạo Phật, đạo Khổng của Tàu), cho đến những sách chép những câu ca dao, đạo lý trong dân gian, các sách dạy trẻ ..v..v...đều phải được phá hủy, không để một câu, một chữ, trừ các bia đá do người Trung Quốc lập từ trước thì không phá, còn tất cả các bia đá hay những gì liên quan đến do người Việt (An Nam) dựng lên cũng điều hủy hoại cho hết...”.

Hiện nay chúng ta có thể ước lượng rằng: có khoảng vài triệu tay súng của Trung Cộng đã nằm rải rác đâu đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Nếu ngay bây giờ chiến tranh xảy ra trên toàn Đông Dương, thì Trung Cộng chúng sẽ đẩy một số thanh niên Việt Nam làm quân đội đánh thuê cho chúng để tiến chiếm Thái Lan và Tân Gia Ba cũng như Nam Á Châu cho Trung Cộng. Người dân Việt ở các vùng sản xuất phải nai lưng sản xuất gạo lúa, ngũ cốc, rau quả, gà vịt, bò lợn để tiếp tế cũng như nuôi hàng nhiều triệu quân Tàu và nuôi kẻ thống trị. Gia đình binh sĩ lính Tàu cùng với đám dân binh (rập khuôn theo kiểu nhà Minh ngày xưa) sẽ chiếm đóng các tỉnh, các vùng nông thôn trù phú và tịch thu toàn bộ tài sản, nhà cửa, vàng bạc, cơ sở sản xuất, ngân hàng, cửa hàng, hàng hóa của người dân Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta nên nhớ rằng: Lịch sử có thể tái diễn bằng một hình thức khác, nhưng ý đồ của Trung Cộng ngày nay thì vẫn như vậy. Vì gần 700 năm trước Minh Thành Tổ đã đề ra sách lược này và ngày hôm nay bọn Sô Vanh bành trướng Trung Cộng “Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo” cũng đang thi hành sách lược của nhà Minh và không có gì thay đổi.

Trung Cộng sẽ buộc dân Việt phải dùng tiền Tàu với đồng “nguyên” (nhân dân tệ). (Ở đây xin nhắc lại cho độc giả người Việt chúng ta nhớ lại rằng: cách đây không lâu trên các hệ thống Internet này các cán bộ tình báo người Tàu đã cho in ra và đăng thử để “quảng bá” đồng tiền Hồ với các dòng chữ tiếng Tàu với chủ ý thăm dò phản ứng của khối người Việt ở hải ngoại này ra sao!. Những người thật sự đấu tranh vì sự sống còn của đất nước cần quan tâm và để ý lối “dò ý” này của các cán bộ Cộng sản Tàu nói sỏi tiếng Việt.) Chúng chắc chắn sẽ phải áp dụng luật pháp sắt máu và tàn bạo đối với người Việt Nam. Nông dân Tàu nghèo đói và không có ruộng đất sẽ tràn sang nước Việt và dần dần thay thế nông dân Việt Nam tại vùng đồng ruộng.

Phụ nữ hay là con gái người Việt sẽ bị bắt buộc lấy thanh niên hay là con trai người Tàu. Một số lớn phụ nữ sẽ bị bắt để gửi về Tàu để làm vợ hay là làm nô lệ tình dục cho thanh niên người Tàu trong số 150 triệu người hiện nay không thể nào kiếm ra vợ. Các trường học bắt buộc phải dậy tiếng Tàu làm ngôn ngữ chính. Tiếng Việt sẽ chỉ còn là tiếng nói cho đến khoảng một thế hệ sau thì biến mất, tiếng Tàu sẽ là ngôn ngữ chính với lũ trẻ Tàu lai. Đây cũng là một sách lược đồng hóa và diệt chủng các dân tộc chung quanh nước Tàu nói chung.

Từ nhiều năm qua, bọn Việt Gian Cộng sản đã nhập cảng văn hóa Tàu vào Việt Nam. Hiện nay người ta thấy trẻ con cũng như người lớn gốc Việt thích mặc đồ Tàu, xem phim bộ của Tàu, bọn Việt Gian Cộng sản đặc trách về “văn hóa” chuyên phổ biến những chuyện Tàu và truyện xưa, truyện cổ tích Tàu, với kiểu nhồi sọ dần dần với tính cách trường kỳ, cho văn hóa Trung Hoa quen thuộc và tiêm nhiễm vào trí não người Việt. Đồ dùng, máy móc Trung Cộng hiện nay đã tràn ngập Việt Nam với giá thật rẻ. Trên các “kênh” truyền hình khắp trên cả nước hầu hết đều cho chiếu các phim bộ của Tàu. Trẻ em Việt Nam hiện nay trong học đường chúng thuộc sử Tàu, đời Hán, …. Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, hơn thuộc sử Việt Nam.

Người viết trong một dịp có hỏi chuyện một cô sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, năm nay cô đã 40 tuổi. Cô cho biết, cô tốt nghiệp đại học ở Hà Nội. Nhưng khi hỏi cô về những nhân vật lịch sử như: Tể tướng Lữ Gia, Triệu Quang Phục, hoặc Trần Quang Diệu hay nữ Tướng Bùi Thị Xuân, thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cô cũng thành thật cho biết rằng: “họ (cô ám chỉ Cộng sản) chẳng bao giờ cho chúng cháu đọc các sách ấy cả và cho dù có đi khắp Hà Nội cũng không sao tìm ra”. (Nhân đây Vân Anh cũng xin trích ra một đoạn theo Đại Việt Sử ký Toàn thư thì: “Tể Tướng Lữ Gia (? – 111 TCN), người Việt, gốc Nam Định, là Tể tướng ba đời vua nhà Triệu nước Nam Việt, từ Văn Vương (136 - 125 TCN), Minh Vương (124 – 113 TCN), Ai Vương (112 – 111 TCN). Tể Tướng Lữ Gia là người đứng ra lèo lái chính trường nước Nam Việt. Ông không chấp nhận nước Nam làm chư hầu cho Hán Vũ Đế, nên ông đã giết Cù Thị và Ai Vương (hai mẹ con). Nhưng theo các “du lịch viên” của bọn Vẹm trong nước thì “Tể Tướng Lữ Gia và quân của ông đã chết trong một trận giao tranh với quân Tàu cách nay 1.000 năm về trước. Đúng là “lịch sử của Vẹm” có khác.)

Tóm lại bọn Việt Gian Cộng sản hiện nay chúng phải chịu hết trách nhiệm việc của chúng đã và đang làm. Tội của chúng là đã phá nát và hủy hoại văn hóa của người Việt Nam mà ông cha của chúng ta bao đời để lại. Chúng toa rập với kẻ thù để cướp bóc nước Việt. Và chắc chắn rồi một ngày gần đây chúng sẽ phải ra trước quốc dân đồng bào để trả lời tội ác của chúng đã làm trong mấy mươi năm qua trên đất nước Việt Nam. Mấy mươi năm qua người Việt hải ngoại và trong nước vẫn chỉ là một khối người thầm lặng. Họ không có một tiếng nói ở bất cứ đâu. Lẽ giản dị là bọn Việt Gian Cộng sản và lũ tay sai của chúng đã chiếm lĩnh, kiểm soát hầu hết báo chí phát thanh hải ngoại. Chúng đang tiếp tay cho Trung Cộng tiêu diệt dân tộc Việt Nam!. Khối người Việt thầm lặng (khoảng 90 triệu người) “không có” lãnh đạo, “không có” tổ chức, “không có” báo chí thông tin.

Nhưng cho đến ngày nay khối người “không có” gì này họ vẫn là một lực lượng đối đầu với bọn Việt Gian Cộng sản và Trung Cộng. Khối người Việt thầm lặng này đều có chung một mối căm hờn, căm thù tột độ đối với bọn Việt Gian Cộng sản. Trong thâm tâm, mỗi người Việt đều hiểu rằng: Họ phải tiêu diệt bọn Việt Gian Cộng sản để cứu Tổ Quốc Việt Nam, cứu đồng bào đang sống trong đói khổ, đọa đầy của hỏa ngục Cộng sản. Đây là sức mạnh chính yếu và vô địch sẽ tiêu diệt bọn Việt Gian Cộng sản và bọn tay sai của chúng và sức mạnh vô địch này sẽ ngăn chận và tiêu diệt đoàn quân xâm lăng Sô Vanh Trung Cộng đang bành trướng xuống phía Nam. Công cuộc tiêu diệt Việt Gian Cộng sản và Trung Cộng là một vấn đề vĩ đại, cần rất nhiều người, nhiều thời gian với nhiều trăm tỷ đôla. Vĩ đại hơn nữa là công cuộc “Cách Mạng Hưng Phục Việt” (“Chiến Hậu”, xin xem lại ở bài số 2) với sự nuôi ăn cấp bách cho đời sống với khoảng 80 triệu người nghèo đói, khốn khổ cùng cực. “Chiến Hậu” là công cuộc vĩ đại phải cần đến nhiều trăm tỉ đôla và những người làm việc có thật tài giỏi, có thiện chí vì dân vì nước, trong sạch không tham nhũng, với tinh thần minh mẫn, trí tuệ sáng suốt. Những số tiền lớn như vậy thì người lãnh đạo có viễn kiến cũng như mưu lược thì không thể đi xin viện trợ của nước ngoài hoặc đi lạc quyên xin tiền của đồng bào “hải ngoại”.

Bọn xâm lăng Sô Vanh bành trướng phương Bắc phải hiểu rằng trong lịch sử của chúng, chúng luôn luôn thảm bại mỗi lần chúng đem quân xâm lăng đất nước Việt Nam và lần này bọn xâm lăng phương Bắc phải hiểu rằng chúng cũng sẽ thua trận, phải thảm bại trong mưu đồ xâm lăng diệt chủng Việt Nam. Và lịch sử cũng đã chứng minh đế quốc Mông Cổ đã thảm bại nhục nhã bởi hai dân tộc Việt và Nhật để rồi đi đến tan rã (đế quốc Mông Cổ đã 3 lần bị toàn dân Việt đánh bại ngay trên đất nước Việt). Và đây cũng là điều mà nhân dân Việt Nam ngày nay muốn thông tin cho bọn Việt Gian phản quốc, hoặc làm tay sai cho bọn Việt Gian Cộng sản hiểu rằng: Hà Nội và Bắc Kinh sẽ bị thế giới tiêu diệt, và chúng sẽ phải đền tội vô cùng thê thảm. Không bao giờ có sự khoan hồng, nếu chúng không biết đường trở về với con đường “đại nghĩa!”.

Việt Gian Cộng sản phải bị tiêu diệt đến tận gốc rễ!. Mọi mầm mống Việt Gian bán nước, bán đất, chiếm đất, nhượng biển, vọng thân, vong bản, vọng ngoại đều phải bị tiêu diệt đến tận cùng, dù chúng ta phải tốn nhiều chục năm nữa. Hiện tại vấn đề tiêu diệt Việt Gian Cộng sản trở nên gấp rút hơn bao giờ hết! Việt Nam đã trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc chiến quân sự kỳ này. Sự sống còn của bọn Tàu Bắc Kinh và Việt Gian Cộng sản tùy thuộc vào các diễn biến quốc tế hiện nay, và sự việc có thể xảy ra ngay trong thời điểm này. Trong khi đó thì Việt Gian Cộng sản và toàn bộ báo chí phát thanh tuyên vận của chúng tại hải ngoại cũng như tại Hoa Kỳ, chúng vẫn đang loay hoay đánh lừa và đánh lạc hướng người Việt với mấy chiêu bài cũ rích như: “đa đảng, bầu cử tự do, chống tham nhũng hay chê đảng, chống đảng, viết kiến nghị hoặc đòi tự do nhân quyền cho Việt Nam”. Nhưng chúng quên rằng toàn dân Việt Nam hiện nay chỉ muốn tiêu diệt bọn Việt Gian Cộng sản cũng như bọn Sô Vanh bành trướng Trung Cộng để cứu lấy đất nước Việt Nam.

Bài viết này sẽ làm nhân chứng lịch sử tội ác của bọn Việt Gian Cộng sản và bọn tay sai của chúng ở hải ngoại. Nhất là bọn vỗ ngực tự xưng chúng là người “quốc gia” trong khi chúng chỉ là một bọn bán nước phản quốc, Việt Gian chuyên làm tay sai cho Trung Cộng và Việt Gian Cộng Sản, chúng Mặc Áo Quốc Gia để dễ bề hoạt động cho Bắc Kinh và Hà Nội phá hoại đất nước Việt Nam cũng như đánh phá xã hội Hoa Kỳ dưới nhiều hình thức. Đây cũng là một hình thức khủng bố người dân và đất nước Hoa Kỳ, như vậy các cơ quan anh ninh của Mỹ phải có trách nhiệm tự giải quyết các vấn đề này, vì nhiều năm qua họ đã “vô tình” để bọn “khủng bố” này lọt vào ngay trong đất nước Hoa Kỳ này để phá hoại xã hội Hoa Kỳ. Và cũng đã đến lúc chúng ta phải cho Bắc Kinh và Hà Nội biết rằng: “toàn thể nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ đứng dậy chiến đấu bằng chính máu xương của mình để đem lại quyền sống tự do, độc lập cho quê hương, tổ quốc. Dân tộc Việt Nam chúng tôi cũng nói rõ cho bọn xâm lăng, xâm thực phương Bắc hiểu rằng con đường xâm lăng là con đường hai chiều. Sự xâm lăng đất nước Việt Nam sẽ trở thành sự thất bại và đưa đến sự sụp đổ đế quốc bành trướng Sô Vanh Trung Cộng trong một ngày gần đây”!.

Bọn Việt Gian hải ngoại và bọn Việt Gian Cộng sản trong nước phải chịu những sự trừng phạt đích đáng nhất và lâu dài nhất. Chúng sẽ bị tiêu diệt trên cả hai phương diện hữu hình và vô hình. Chúng sẽ bị lên án theo thực tế và sự thất đức truyền nhiều đời con cháu khi tiếp tay cho Tàu Trung Cộng đánh phá dân tộc, tổ quốc Việt Nam. Dân tộc và tổ quốc Việt Nam phải được phục hồi, phục hưng, phục hoạt, phải được tự do, phồn thịnh. Thế giới phải được hòa bình, ổn định. Sẽ không còn cái cảnh Việt gian thối nát, ăn cắp, ăn cướp, tham lam, tham nhũng, công khai cướp bóc người dân. Sẽ không còn các tên đồ tể bạo chúa giả làm hiền lành, nhưng tham lam vơ vét tiền bạc, sống trên lưng người dân Việt nghèo khổ. Toàn thể nhân loại sẽ sống trong yêu thương đầy ắp tình người, mọi quốc gia trên thế giới dù nhỏ cũng được phục hưng, phục hoạt xã hội được sống trong nhân chủ, tự chủ với cảnh thanh bình thịnh vượng trong thời gian thật dài lâu.

* Năm trăm năm nữa gió Nam Dương.

* Chớ bảo ta trong hàng trăm tuổi.

Vân Anh

Vân Anh-Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ 2

Vân Anh-Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ (1)

Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh

Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược -1-Vân Anh

Việt nam Vùng Địa Lý Chiến Lược-2-Vân Anh

Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược-3- Vân Anh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược - Bai 4A-Vân Anh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược.-Bài 4b và hết -Vân Anh
Audio Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược 1,2,3,4a,4b HET -Van Anh
Diễn văn của Trì Hạo Điền - Âm Mưu Tàu Xâm Lăng Hoa Kỳ

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------