Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, November 23, 2010

VNCH-Đại Tá Lương Xuân Việt, nhắn gởi cựu quân nhân QLVNCHhttp://www.youtube.com/watch?v=ZpxTJxpOL6Y

Đại Tá
Lương Xuân Việt,
hiện là Lữ Đoàn Trưởng,
Lữ đoàn 3, Sư đoàn 101 Nhảy Dù Hoa Kỳhttp://www.ledinh.ca/Bai%20PV%20Dai%20Ta%20Luong%20Xuan%20Viet.html

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------