Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, November 2, 2010

NB Việt Thường -Những Sự Thật về VG Trần Độ

NB Việt Thường -Những Sự Thật về VG Trần Độ và TS bút Nô Nguyễn Thanh Giang

NB Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh
Chương 23 Hết

http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongChuynThmCungDiTriuIHChMinh23Het753.wmvhình ảnh

JPEG - 7.8 kb
Tướng Trần Độ

2-TKT-TS Ng Thanh Giang


Bồ Tát Không Tánh ngủ với gái ỏ khach sạn và việt gian TS Nguyễn Thanh Giang ( giòng sông Xanh) bút nô của đảng

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------