Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, November 2, 2010

NB Việt Thường -Nguyễn Quang Tuyến giới thiệu Chuyện Thâm Cung


Nguyễn Quang Tuyến
giới thiệu Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongChuynThmCungDiTriuIHChMinh0181.wmv

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------