Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, May 20, 2010

Trần Quốc Kháng-Phúc Đáp Về ‘Thần Vẹm Và Thần Cuội’

*

)

Sao ông Trần Quốc Kháng lại gán vào mồm Tô Hải phun nọc độc này nọ”?

“… Bài viết này của Tô Hải là một nhát dao trí mạng đâm vào ruột gan tập đoàn CS Hànội”

Về các bài viết của ông Bùi Tín”, “Chỉ có người CS mới lật đổ được CS”.

Chỉ có người CS mới lật đổ được CS”

: Chủ trương của bọn ‘phản tỉnh Cuội’ và ‘dân chủ Cuội’ chỉ đả kích chuyện sai lầm của chế độ VC hiện thời (để mua chuộc tình cảm của độc giả). Nhưng bọn chúng vẫn chủ trương DUY TRÌ chế độ Thực Dân Đỏ Mafia VC và tiếp tục tôn thờ ‘Thần Vẹm’ Hồ Chí Minh.

Chủ trương ấy của bọn CUỘI, như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang và Tô Hải v.v không khác bọn ma cô và gái điếm, diễn trò ‘hoàn lương’, diễn trò bài trừ tệ đoan xã hội, nhưng vẫn sùng bái TÚ BÀ, vẫn muốn duy trì xóm bình khang. Chúng chỉ kêu gọi, sửa chữa chỗ nào mục nát, hoặc sơn phết lại nhà chứa cho đẹp mắt.

Đấu tranh theo chủ trương của ‘phong trào Cuội’ như vậy thì đến ‘Tết Công-Gô’, đồng bào VN mới có thể nhìn thấy ánh sáng: ‘Dân Tộc Độc Lập, Dân Quyền Tự Do, Dân Sinh Hạnh Phúc’ --- như ‘Tam Dân Chủ Nghĩa’ nêu lên.

Nói cách khác là chế độ Thực Dân Đỏ Mafia VC được gia tăng ‘tuổi thọ’.

n ‘phản tỉnh Cuội’ và ‘dân chủ Cuội’, rõ ràng là

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------