Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, May 31, 2010

NB Viet Thuong- ngày 30-05-2010 Phan 1-2 VGCS Nước Cờ Lễ Hội và Tôn giáo


Audio 1
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongPhan1VGCSNuocCoLeHoiVaTonGiao456.wmv


Audio 2http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongNgy30052010Phan2VGCSHoangKieu1BuocDenTh44


hinh anh
No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------