Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, May 11, 2010

VGCS-LM CS Huynh Van Chanh- phận Westminter, London

Linh mục cọng sản!?

LTS.- Hồn Việt UK online vừa nhận được bốn trang báo Westminster Record, một tờ báo Công Giáo tại Anh Quốc, thuộc giáo phận Westminter, London, phát hành tháng 5 năm 2010, gửi qua bưu điện.

Nơi trang 16 như phóng ảnh dưới đây. Chúng tôi đưa ra công luận, để đống bào tỵ nạn việt-gian-cộng-sản tại Anh quốc nói riêng và cộng đồng người Viêt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản trên toàn thế giới nói chung để rộng đường dư luận.

Hồn Việt UK online gạch bỏ cờ máu của tập đoàn việt-gian-cộng-sản bán nước hại dân như phóng ảnh dưới đây.

Chúng tôi sẽ có bài nhận định về sự việc cũng như các nhân vật liên quan sau.

Fr Paul Huỳnh Chánh


London Viet.Pastoral Centre


130 Poplar High St, E140AG


chanh@lineone.net

Phone : 020 7537 3071

Fax 020 7537 3834

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------