Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, May 7, 2010

Một số Hình ảnh Biểu tình Quốc Hận 30 tháng Tư năm thứ 35 tại London

Một số Hình ảnh Biểu tình

Quốc Hận 30 tháng Tư năm thứ 35 tại London

(ngày 30/4/2010)

Chuẩn bị tiến đến mục tiêu

Ông Ngô Hữu Thạt, chủ tịch Hội CQN-VNCH tại Anh Quốc

Ông Lê Phát Định, Hội trưởng hội Cao Niên Cộng đồng Midlands

Ông Nguyễn Bá Đạt, đại diện Phong trào người Việt Quốc gia tại Anh.

Ông Nguyễn Đức Chung, Hồn Việt UK online

Ông Ngô Ngọc Hiếu, Phong trào Người Việt Hải Ngoại Yểm trợ Quốc nội vùng dậy

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------