Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, April 19, 2010

Nam Nhân-30 tháng Tư đã cho chúng ta bài học gì?

30 tháng Tư đã cho chúng ta bài học gì?

Nam Nhân

Kể từ sau tháng Tư 1975 cho đến nay đã 35 năm trôi qua.

Từ khi hình thành cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản, thì kể từ đó, mỗi năm chúng ta đều tưởng nhớ đến ngày Quốc Hận 30 tháng Tư 1975. Trong sự hiểu biết hạn hẹp của chúng tôi, dường như, chưa có ai rút ra bài học vì sao có ngày Quốc Hận 30 tháng Tư 1975 (?).

Có lẽ hầu hết chúng ta đều coi việc Mỹ bỏ rơi “đồng minh” là chuyện tất nhiên phải đưa đến, không sớm thì muộn, sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hoà. Chúng ta cũng thừa nhận với nhau rằng, một trong những nguyên nhân cũng rất quan trọng đó là việc lũ “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”, đã không bị ngăn chặn và trừng trị thích đáng. Chính từ đó, mới nảy sinh ra sự sụp đổ nền đệ nhất Cộng Hoà. Từ đó chúng ta thiếu hẳn cơ quan đầu não có khả năng lãnh đạo cuộc chiến chống xâm lược đỏ của Nga sô - Tàu cộng, mà kẻ trực tiếp thực hiện sự bành trướng đỏ đó là tập đoàn việt-gian-cộng-sản và lũ nguỵ quân của chúng.

Kể từ khi chính quyền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm được thành lập, thì cũng là lúc các cơ sở hoạt động của việt-gian-cộng-sản đã mọc lên như nấm, từ nông thôn đến thành thị, trong mọi hoạt động xã hội; trong mọi tầng lớp kể cả giới ni cô, tăng sĩ, sinh viên, trí thức, kể cả các linh mục... bọn chúng thực thụ là một lũ cơ hội chính trị. Có thể nói rằng chính bọn chúng mới là nguyên nhân gây ra ngày Quốc Hận 30 tháng Tư 1975.

Tại sao lại có thể khẳng định như vậy?

Chỉ cần nhìn vào việc chống việt-gian-cộng-sản tại hải ngoại của Cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản, thì chúng ta thấy rõ ràng đó là hình ảnh thu nhỏ của sự chống xâm lược đỏ của quân dân Việt Nam Cộng Hoà trước đây.

Nói chung, vẫn có hai thành phần trong Cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản:

1.- Những người thường dân, chăm lo làm ăn cốt để ổn định cuộc sống mới nơi xứ lạ, đồng thời rất tự nguyện trong việc đóng góp công và của cho bất kể phong trào nào lấy đường hướng hoạt động và mục tiêu là phục quốc;

2.- Số còn lại là những người hoạt động truyền thông, xây dựng các tổ chức hội đoàn... và đều có mục tiêu hoạt động là phục quốc.

Sự việc này, đã chứng tỏ rằng những thường dân, ở bất kể giai đoạn nảo cũng đều là những người mang trên vai gánh nặng trách nhiệm công dân đối với Tổ Quốc Việt Nam một cách đầy tự nguyện, chân thành, không hề tính toán.

Chính vì cái sự không tính toán đó, cho nên họ đã không nhìn ra sự hy sinh công sức và tài chánh của họ chỉ nuôi béo lũ truyền thông bất lương và các tổ chức đảng phái lưu manh.

Sở dĩ như vậy bởi vì mọi người không quan tâm đến một việc rất rõ ràng, đó là những kẻ nắm được cơ quan truyền thông cũng như các tổ chức hội đoàn, đảng phái... gần như trọn vẹn là lũ thuộc thành phần “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” trước đây.

Thí dụ: tổ chức Hoàng cơ Minh, một tổ chức đảng phái lừa đảo được ra đời từ những loại như anh em Hoàng Cơ Thuỵ, Hoàng Cơ Minh, mà Hoàng Cơ Thuỵ đã từng là tay sai của Pháp định làm đảo chánh chính phủ Ngô Đình Diệm nhưng không thành công và đã được tụi Pháp tổ chức cho trốn sang Pháp. Như Đỗ Mậu, như Đinh Thạch Bích (kẻ suốt cuộc đời hoạt động chính trị dưới cả hai nền đệ nhất, đệ nhị Cộng Hoà đều chỉ tổ chức biểu tình chống chính phủ, đánh bài lờ rằng việc đó chỉ hoàn toàn có lợi cho lũ xâm lược việt-gian-cộng-sản. Sau 30 tháng Tư 1975, ở hải ngoại Đinh Thạch Bích lả kẻ đàn đúm với Hoàng Cơ Minh và một số lũ cơ hội và phản bội khác để đặt nền móng cho việc ra đời cái gọi là tổ chức phở Bò của Hoàng Cơ Minh. Chỉ vì thua mưu thấp trí, Bích bị gạt ra rìa. Đó là lý do Bích đã chửi băng lũ phở bò Hoàng Cơ Minh – Việt Tân. Bích cũng chính là kẻ đã viết sách, báo chửi Quân lực Việt-Nam Cộng Hoà cùng với cả hai nền Đệ Nhất và Đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà. Đặc biệt, Bích đã rất lưu manh, khi hắn ví cụ Ngô Đình Diệm là “chó nhảy bàn độc”. Ấy thế mà hiện nay hắn có thể nhập băng đảng với lũ du sinh phản chiến, sẵn sàng làm ngựa cho anh em Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân cưỡi; hắn cũng sẵn sàng cổ động cho các trò bịp bợm của lũ “ăn cơm quốc-gia thờ ma cộng sản” như Lai Thế Hùng, Võ văn Ái, Quảng Độ, Lý Tòng Bá... Chưa kể đến Bích còn tích cực thổi ống đu đủ lũ dân chủ cuội ở tong nước... Các tổ chức khác cũng có cái gì đó na ná theo hình thù của Việt Tân, thí dụ như Phong trào Quốc dân hành động của Lạc đà Hoàng Duy Hùng là “Tuổi trẻ không có ân oán gì với quá khứ mà chỉ muốn được cùng chung tay xây dựng đất nước, cũng như lừa đảo theo kiểu băng đảng Phở Bò, nhưng ở mức độ nhỏ hơn. Đó là chỉ cần 100,000 đô để làm Thiên An Môn tại VN. Cũng phải kể đến những tổ chức lừa đảo khác như kiểu “chính phủ” của Chánh Bịp; “chính phủ” của Đào Minh Quân, “chính phủ” của Nguyễn Bá Cẩn, kẻ đã quỳ mọp khóc, vái trước di ảnh của tên việt-gian-cộng-sản Hoàng minh Chính; tổ chức của nhóm Lý Tòng Bá, Hồ văn Sinh, Cũng như các tổ chức bịp khác.

Lý Tòng Bá vui vẻ nhậu nhẹt với du kích Củ Chi

Với sự thành công trong việc xử dụng lũ đặc công đỏ đầu trọc và áo thâm một cách rất thành công ở Việt Nam Cộng-Hoà trước tháng Tư 1975, việt-gian-cộng-sản cũng đã và đang tận dụng cái lực lượng lưu manh này ở hải ngoại hiện nay.

- Cái mất mát lớn nhất của cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản đó là việc chúng ta đã để cho việt-gian-cộng-sản xử dụng những đảng phái ma trơi, những tên “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” kế trên, những tên đầu hàng trong các trại tù của việt-gian-cộng-sản sau tháng Tư 1975, để vô hiệu hoá cái lực lượng nền tảng của cuộc đấu tranh phục quốc chống tập đoàn việt-gian-cộng-sản bán nước giết dân, đó là Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

- Đây là một tội lỗi lớn đối với lịch sử dựng nước và giữ nước của nước Việt Nam mà không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào cho trách nhiệm của những người từng khoác bộ quân phục Việt Nam Cộng Hoà; của những người từng giữ một chức vụ nào đó trong guồng máy chính trị của Việt Nam Cộng Hoà, dù là vô tình đã không kịp thời nhận ra cũng như không chịu sửa chữa cái sai lầm đó. Đó là việc đặt tên đào ngũ Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh vào cái ghế chủ tịch của tổ chức Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà, cùng với một dây những tướng mất tư cách khi ra tù của việt-gian-cộng-sản, như Lý Tòng Bá nhậu nhẹt với du kích của việt-gian-cộng-sản tại Củ Chi; cũng như có những kẻ không có chút gì dính dáng đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà mà cũng trở thành những nhân vật sáng giá, có quyền lực, kiểu Đỗ Thái Nhiên, Đỗ thị Thuấn, Phiếm Đan.

cái bắt tay căm giận của Nguyễn Xuân Vinh?!

Phiếm Đan - Nguyễn Xuân Vinh

Thật đáng buồn và đáng giận là sự việc vô lý đến như thế mà để kéo dài tới gần tám năm trời, cho tới tận nay, Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh ôm Phiến Đan lẩn vào bóng tối để nhận một nhiệm vụ khác đó là cán bộ của Khối 8406 ở Bắc Cali, cùng với Nguyễn văn Canh, do tên cựu trung tá nguỵ quân việt-gian-cộng-sản Trần Anh Kim ký lệnh bổ nhiệm. Thật là nhục nhã mà cũng thật là vô lý, một điều mà chắc chắn chưa từng bao giờ xảy ra trong lực lượng vũ trang của nhân dân Việt Nam và qua tất cả các thời đại lịch sử.

Kể từ ngày thành lập tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đến nay, chúng ta đã được đọc biết bao tin buồn về các sĩ quan, binh sĩ của lực lượng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà ở hải ngoại đã lần lượt ra đi vì già yếu bệnh tật. Và cũng còn biết bao nhiêu người khác theo giòng thời gian tám năm qua đã không còn tự bón lấy mà ăn, hoặc tự đi lại được.

Tám năm qua, kẻ tội đồ nào đã ngăn cản sự đóng góp của lực lượng Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà vào công cuộc chống việt-gian-cộng-sản để phục quốc, giữ trọn lời thề Tổ quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. Những mất mát này vàng bạc nào có thể đánh đổi được; thời cơ nào có thể phục hồi được???!!!

Chính vì thế, phải nhận thức được rằng việc tên Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh là tội đồ chính trong việc này, thì cũng phải thấy trách nhiệm của mỗi người chúng ta đối với việc vô hiệu hoá lực lượng phục quốc trụ cột, để mặc cho lũ nằm vùng hoạt động đã thành công khá lớn những mục tiêu mà Nghị quyết 36 của tập đoàn việt-gian-cộng-sản ra lệnh cho chúng thực thi.

Lời kết:

Nhân kỷ niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư, tôi nghĩ rằng chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng để nhận diện ra cá nhân nào, tổ chức nào là cuội. Đó là nhìn vào những nhân sự chóp bu, nếu thấy lấp ló những bộ mặt khi ở tù việt-gian-cộng-sản thì đầu hàng; trước tháng Tư 75 thì thuộc thành phần biểu tình chống đối, khi du học chống chiến tranh; khi đi tu thì ưa làm chính trị mà chỉ phá phách chứ không xây dựng và ...

Nếu đã nhận diện ra được bọn chúng ở đâu, trong bất kể tổ chức nào, cần phải thông báo cho nhau biết và quyết tâm tẩy chay chúng.

Chỉ có như thế thì tình hình đấu tranh của Cộng-đồng người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản mới tránh được mối hận 30 tháng Tư 75 lần thứ hai.

Anh quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2010

Nam Nhân

http://hon-viet.co.uk


No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------