Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, April 14, 2010

DĐ Nói Thẳng Nói Thật - Ngày Quốc Hận 30 tháng 4

Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
DĐ Nói Thẳng Nói Thật

Phan 1- Chan dung Nguoi linh VNCH -Thao An
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-304Phan1ChanDungNguoiLinhVNCHThaoAn546.wmv
Phan 2- Tran Chien Oai Hung cua Thieu Sinh Quan VNCH Vung Tau
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-304Phan2TranChienOaiHungCuaThieuSinhQuanVNCHVungTau450Phần 3- Tieu Doan 33 Biet Dong Quan- Tran Chien Mau Than 1968http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-304Phan3TieuDoan33BietDongQuanTranChienMau


Phần 4

Phần 5

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------