Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, April 12, 2010

NB Việt Thường- Ngày Quốc Hận 30 tháng 4

NB Việt Thường- Ngày Quốc Hận 30 tháng 4


Audio 1 Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-AudioNBVietThuongNgayQuocHan304P1738.wmv
Audio 2- Văn Hóa đấu tranh để đánh địch bằng mọi cách
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-AudioNBVietThuongNgayQuocHan304P2VanHoaDauTranh202.wm


Hình ảnh


http://rlv.zcache.com/quan_luc_viet_nam_cong_hoa_poster-p228106023860259850qzz0_400.jpg


Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam Tự Do. Hình dựng lại ngọn cờ Vàng trên Cổ Thành Quảng Trị (1972).

http://ngothelinh1.tripod.com/toquocghion_5tuong_vnch.jpg

rvnafdisabledveteran3ki0


No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------