Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, April 2, 2010

NB Viet Thuong- Nhận Đinh Về Đại Hội Đảng- Kinh Tế Thị Trường

NB Việt Thường

Audio 1 Phần 1 Kinh Tế Thị Trường theo Định Hướng Xã Hội Chủ nghĩa

Audio 2 Phần 2 Đăng Việt Gian Cộng Sản là tập đoàn " Gia Đình Trị"Audio 3- Ai là người chịu trách nhiệm trước lịch sử khi 90 triệu nhân dân Việt Nam bị đưa lên lò nguyên tử??Hinh ảnh.

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------