Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, April 5, 2010

NB Việt Thường: Âm Mưu Mới của Việt gian Cộng Sản

NB Việt Thường: Âm Mưu Mới của Việt gian Cộng Sản-
Gậy ông đập lưng ông trong vấn đề tâm linh
Kỷ Nguyên 2000 ngày 03-04-2010

BIÊN HÒA 2-4
- Một vụ đình công lớn vừa xảy ra ở thành phố Biên Hòa ở một công ty vốn đầu tư ngoại quốc để đòi tăng lương và cải thiện bữa ăn.
Hơn 10,000 công nhân đã đình công vì cho rằng tiền lương không đủ sống trong khi bữa ăn trưa chỉ có 4,000 đồng một phần, không đủ chất bổ dưỡng hầu tái tạo sức lao động.

Ghi chú - không có dân chủ cuội, khối 8406, đảng Thăng Tiến, Lộ trình 9 nút, LM Phan Văn Lợi, tên ăn cắp xe đạp Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn (con trai của tướng Công An ác ôn Phạm Quang Phòng) đến tham gia đấu tranh đòi quyền cho Dân Oan Lao Động v..v... ký giả quốc nội của Vietnamexodus Lê Thi Kim Thu vượt 4000 dặm dể phỏng vấn, quay phim LM Nguyễn Văn Lý, "thánh nữ sao đỏ" Lê Thị Công Nhân, nhưng không thể đến Đồng Nai để tường trình về 10,000 nạn nhân Dân Oan lao động bị bóc lột vì bị "chốt cửa".Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

NB Việt Thường: Âm Mưu Mới của Việt gian Cộng Sản- Gậy ông đạp lưng ông trong vấn đề tâm linh
Kỷ Nguyên 2000 ngày 03-04-2010

Audio 1
Âm Thanh lưu trử
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-AudioNBVietThuongAmMuuMoiCuaVGCS1831.wmv


Audio 2

http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-AudioNBVietThuongNhanDanNhinRaToiAcVGCS662.wmv
Audio 3 HET
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-AudioNBVietThuongBaiThuyetGiangCuaDPSuDrukpa114.wmv

HET

1 comment:

John said...

Kính thưa Nhà Báo Việt Thường,

Đại Hội Toàn Quân của QLVNCH được tổ chức vào những ngày 26-28 tháng 09 năm 2003 tại quận Cam, California, Hoa Kỳ có đem lại lợi ích gì trong việc đấu tranh giành tự do, dân chủ cho quê hương Việt Nam thoát khỏi ách thống trị của bọn VGCS hay không? Xin Ông cho ý kiến. Kính cám ơn.

Thái Tôn, Minnesota Hoa Kỳ

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------