Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, July 27, 2013

chinh khi viet-VIỆC VIỆT GIAN TRƯƠNG TẤN SANG ĐI MỸ ?!?!?!


TAM BẢO NÔ VI
Viết Ngày 25 Tháng 7, 2013
 
Hôm nay  như lời  hứa hôm qua, ta  sẻ giải thích  lý  do nào  và  vì sao ta tự hào  là ta, Chính Khí Việt  thuộc những người  trong nhóm   “bè lũ Hoài Ngô”. Và  trên tất cả  là lời tuyên bố của ta  những kẻ  nào là  Người Việt Nam, mang dòng máu Việt Nam  dù  trong nước hay ngoài nước, dù sinh đẻ   trong  hay ngoài nước  mà  không “hoài Ngô  chỉ  là  lũ  Ăn Cứt Thay Cơm”.

NHƯNG:

Trước khi minh chứng rõ ràng  lập luận mà  ta  sẽ  trình bày cụ thể dưới  đây,  thiết nghĩ ta cần phải  có  ít nhiều dòng  bàn về  sự kiện  thời sự  nóng bỏng  việc Truong Tân Sang, chủ  tich nhà  nước nguỵ quyền VGCS, Uỷ  Viên Bộ Chính Trị  đảng VGCS, cùng thê  tử  bầy đàn sang Mỹ  để  làm gì?
VIỆC  VIỆT  GIAN TRƯƠNG TẤN SANG  ĐI  MỸ
(www.chinhkhiviet2013.com)  


Như  quý  cụ  làng net  đã rõ, trước khi việt gian  Trương Tấn Sang đi mỹ,  thì  đã có nhiều  ngòi bút như cái đuôi con thằn lằn  ngó  ngoáy  tung ra những tin  gây  nhiễu loạn thông tin, mà tiếng kêu của  nó cứ  vo ve  như  một đàn nhặng  bu   trên  xác  con chuột chết thối.  Trong đó  có  những đài  nước ngoài  bộ phân tiếng Việt.

Có  thể  chia  ý  kiến của  lũ nhặng truyền thông đó  như  sau:

Thứ Nhất:  Một  lũ thì  nói rằng, sau chuyện  đi  qua  triều cống  Tàu đại hán bành trướng xâm lược,  bị o ép  quá, nên việt gian  Trương Tấn Sang phải vội vàng  đi Mỹ xin gặp TT Obama cứu bồ!

Thứ  hai:  Một số khác lại  nói rằng,  TT. Obama  còn bận nhiều  việc  khác,  cho nên không có  định cho gọi việt gian Trương Tấn  Sang tới Toà  Bạch Ốc.   Nhưng vì  sự tài tình  quá  mức của VGCS, cho nên TT. Obama  mới cho gặp, nhưng cũng không có  gì  quan trọng lắm.
Ta tin rằng cái lũ bất lương trong  đàn nhặng truyền thông, dù  co ngu dốt tới đâu,  cũng phải thấy  được việc Việt Gian Trương Tấn Sang  sang triều bái Tập Cẩn Bình  trước khi  đi Mỹ không phải chỉ  để  ký kết  cái  bản Thông Cáo Chung 8 Điểm, mà  còn ký  kết những hợp đồng bán nước theo từng bộ phận một cách triệt để hơn.  Ngay trong khi việt gian Trương Tấn Sang lên đường đi Mỹ thì  tập đoàn VGCS  ở  trong nước vẫn phối hợp  tiếp tục  ký them không chỉ bằng văn bản mà còn có những hoạt động cu thể cho việc  hoàn chỉnh nhanh nhất  cái gọi là  “một vành đai hai hành lang”.
 
Bọn truyên thông ruồi nhặng cố lái  chệch hướng cái nội dung thật sự  trong chuyến đi của việt gian  Trương Tấn Sang  đi Mỹ   nhằm làm cho  những ngươì Việt Nam cả trong và ngoài  nước do không cập nhật thông tin một cách có hệ thống và  cũng không có  điều kiện tìm hiểu một cách kỹ lưỡng mối quan hệ iữa  tập đoàn VGCS    với mẫu quốc Tàu đại hán  xâm lược  trong cái thế mà  chính sách của Hoa Kỳ  đã chuyển sang khu vực  Á Châu Thái Bình Dương, trong đó  vị trí  của  đất nước Việt Nam có  một  vai trò  chiến lược  quan trọng (xưa  kia thực  dân Pháp,  ngay sau khi  đặt  ách thực  dân  lên cả  3 nuớc Đông Dưong thì  mối  quan tâm hàng  đầu của  chúng là  mở  đường xe  lửa  Hà Nôi - Vân Nam,  rồi Hà  Nội - Saigon,  rồi  Saigon -  Cam Bốt,   cũng như  mở  đường bộ  sang cả Lào…  Cho nên, ai củng có thể hiểu được  Việt Nam  chính là  cửa  ngõ  để  hàng hoá  xuất nhập ra cả  đường bô,  đường biển,  đường hang không,  không chỉ  của Việt Nam  mà  còn là  thuận lợi và  tiết kiệm  đối với cả  Lào và  Hoa Nam của  Tàu Cộng.
 
Bây giờ ta tạm điểm xem trong chuyến của việt gian Trương Tân Sang đi Mỹ lần này thì chúng có thu hoạch được lớn hay là chúng bị thất bai ở từng mức độ, và mức độ đó nằm ở bộ phận nào (căn cứ vào youtube tường trình cuộc họp kín giữa thằng súc sanh trương Tấn Sang và  TT Obama: (http://www.youtube.com/watch?v=38dKDeJ2828)
 
Phải lưu ý  điểm  quan trọng này là:  trong năm vừa qua xuất khẩu của Việt Nam qua Mỹ là hơn 11 tỷ US trong khi đó nhập ở Mỹ về chỉ khoảng 2 tỷ rưỡi US,  nên nhớ rằng hàng từ Việt Nam xuất sang Mỹ thì các xí nghiệp sản xuất  đó  ai là chủ để có hàng xuất khẩu?  Dù có mù cũng biết được rằng lũ chủ có hàng xuất khẩu sang Mỹ là sự kết hợp chặt chẽ giữa tập đoàn Tư Bản Đỏ, cũng có nghĩa là của tập đoàn VGCS cộng với hầu như là tuyệt đối ,  các  chủ nhân của  các nhà máy  xí nghiệp cũng là  do - bằng cách này, cách khác- bàn tay của Tàu  đại hán  bành trướng  nắm lấy.  Chúng trực tiếp hoặc  gián tiếp lien kết  với Tư sản Đỏ  Việt Nam,  hoặc  lấy  vợ là  người Việt Nam cho   đứng tên,  hoặc  chúng mua  cổ phiếu thông qua  một  đám việt gian…  Ngay  như những chuyên  từ trồng khoai lang đỏ,  trồng lúa đặc biệt, do chính  báo  chí  VGCS lề  phải, lề  trái  cũng đã phải thừa nhận rằng tuy chủ nhân là  người Việt Nam, nhưng lại là  vợ  của  tên  tàu khựa.  Còn nhân dân bị trị Việt Nam nói chung   chỉ  là những người vừa  làm nhiệm vụ bán  sức  lao  động, máu mồ  hôi,  hạnh phúc gia  đình để  có thể kiếm được  bát  gạo  lót lòng một cách khốn khổ  trên sức  chịu  đựng của  con người.  Đồng thời  họ  cũng lại phải là kẻ tiêu thụ hàng hóa  tồn kho, hư thối, nghĩa  là  phẩm chất  hoàn toàn không thể  chấp nhận  được  trong một đất nước,  trên danh nghĩa  có  các cơ  quan  bảo vệ  người tiêu dùng.   Đừng quên rằng không phải chỉ  có  tụi Tàu khựa đại hán bành trướng xâm lược  mới làm  chủ các xí nghiệp  mà  còn có những  con đường khác  do  doanh nhân là  người ngoại  quốc.  Thí  dụ như tin mới  đây rằng hệ thống McDonald's  đã  vào Việt Nam bằng  con đường của  thằng con rể  Viêt Gian Nguyễn Tấn Dũng.

Vì  thế,  chuyện việt gian cộng sản  xuất siêu sang Mỹ 11 tỷ,  mới nghe tưởng chừng đất nước Việt Nam có  lợi,  nhưng sự thật là đối với người dân Việt Nam  cả trong và  ngoài nước  đều không có  lợi gì  hết.  Những  lợi nhuận  đó  đã  được  chia  đều cho các tập đoàn tài phiệt và  kẻ  làm cái việc  hút máu người dân Việt Nam bị trị  là  tập  đoàn VGCS.   Đã gọi chúng là  tập đoàn VGCS  thì  chắc chắn  với ý  nghĩa  là  kẻ  buôn dân bán nước,  thì  làm sao  chúng có thể chia phần  cho người dân bị trị  bình đẳng với  những tầng lớp khác trên bình diện kinh tế  nói riêng và  trên mọi bình diện của  xã hội Việt Nam hiện nay nói chung!!!
 
Thằng việt gian Trương Tấn Sang được  lũ truyền thông ruồi nhặng làm lu mờ hình ảnh thằng bán nước buôn dân  với lý  cớ rằng nó (TTS)  sang Mỹ  để  cầu cứu Mỹ  giúp cho VN  khỏi bị  Tàu bành trướng xâm lược  chèn ép. 
Luận điệu này chắc  chắn là  luận điệu  mà  VGCS rất  muốn  nghe  và  rất  muốn  được  đám  ruồi  nhặng truyền  thong phổ biến. Và  đó  cũng là điều  lưu manh  khả ổ của lũ truyền   thông  bất lương  đầu con  bọ hung  như  kiểu thằng Vũ  Ánh  và  tập đoàn báo  Ngư ời Việt - Việt Báo -  SBTN… ,   Tại sao?   Bởi vì  cách thức  đưa tin như  vậy  chỉ có lợi cho VGCS  mà  hoàn toàn  người  dân các nước Phương Tây  yêu chuộng tự do, công bằng  dân chủ  không hiểu được  thực  chất của vấn  đề. 
Thằng việt gian Trương Tấn Sang và tập đoàn VGCS  sang triều bái Tập Cẩn Bình là  để  trình bày những vấn đề  mà hắn sẽ sang Mỹ để  làm cái gì.  Điều đó  chắc chắn  phải có lợi cho Tàu đại hán  xâm lược và Nước  Mỹ nữa  mới là  chủ  yếu.  Và   suy  ra  kẻ buôn dân, bán nước tức tụi  tập đoàn VGCS  chỉ là  thứ yếu.  Tuyêt  đối người dân bị trị  dưới  mọi hình  thức  thì chỉ  là nô lệ  một cổ  đôi ba  tròng mà thôi, và  tròng thứ ba đó  chính là  tập đoàn VGCS và  các loại chủ  nhân ông các xí nghiệp nhà máy tài phiệt nước ngoài.

Giờ nghỉ trưa, công nhân
 phải vạ vật ăn trưa ở bên ngoài, với khoảng 11.500 đồng/bữa
 Giờ nghỉ trưa, công nhân phải "vạ vật" ăn trưa ở bên ngoài, với khoảng 11.500 đồng/bữa
Đây là lần thứ 2 xảy ra cuộc đình công tại công ty Prex Vinh
 (Ảnh: Doãn Hòa)

Chuyện quan hệ của  nước này với nước nọ đương nhiên  không thể  xuất phát từ  việc  “lợi người hại mình”  mà phải  hoặc công bình,  đôi bên cùng có lợi theo  kiểu 50/50  hoậc  bên ít hơn vì ở thế “hạ phong” .   Không đời nào  các  mối quan hệ  đó lại có thể  hoàn toàn có lợi-  hoặc  vì nhu cầu nào đó  -   ở nước đối tác.  Vì thế, chúng ta  phải thấy rằng Nước Mỹ  có mối quan hệ với bất kể  nước nào thì  đều phải  xuất phát trước tiên từ  quyền lợi của Nước Mỹ , hoặc  ngắn hạn  hoặc   dài hạn đôi khi  đến hàng  trăm năm sau  như  chúng ta  là những người  sinh sống tại Hoa Kỳ  đều thấy  và  biết một cách hết  sức  rõ ràng.  Chẳng có  nước nào -mà  có lẽ-  duy nhất  như nước Việt Nam hiện nay,  bị cai trị bởi tập đoàn VGCS thì  chúng sẵn sang dành phần THIIỆT HẠI  và  BẤT  BÌNH  ĐẲNG  cho đất nước  VIỆT  NAM,  chỉ  cần  điều  đó  bảo đảm cho chúng được ngồi yên để  được  tham gia  vào  phần chia  chác  trên bàn tiệc  máu  xương của  người dân bị trị  khốn khổ  Việt Nam.
Chính cái căn cốt việt gian  của tập đoàn VGCS  khiến chúng  mang  cái   tội bán  nước giết dân trời không dung, đất không tha,  thế nhưng những tập đoàn kinh tế trên thế giới  lại thích  đối thọai với chúng, làm ăn với chúng, bởi vì   họ không cần  phải ra  mặt như một người  chủ  TÀN ÁC, BÓC LỘT, mà   LỢI NHUẬN  đem lại cho họ lại kếch xù,   vì VGCS  chính là  những  CAI THỢ   ĐỘC  ÁC  NHẤT đã cam  tâm  làm thứ  chó giữ của cho chúng,  sẵn sang đàn áp dã man  công nhân viên nào  dám  có thái  độ hoạc  xúi  bẩy những công nhân khác lên tiếng  đòi quyền lợi  chính đáng cho giới thợ thuyền.  Đồng thời chúng lại dùng tiền thuế  của người dân cùng khổ  để nuôi các loại gọi là  công an, cảnh sát   để  đàn áp người dân,  bảo vệ quyền lợi chủ  xí nghiệp cho nhựng người đầu tư.  Hình ảnh rõ ràng nhất, hãy nhìn lại bao nhiêu cuộc  biểu tình  của công nhân là người Việt Nam với chủ nhân là  người ngoại quốc thì  biết được những đòi hỏi  chính đáng  trong các  cuộc  đình công đều bị thua thiệt  mà phần  thiệt hai  đôi khi còn  tồi tệ hơn  trước khi  khởi xướng biểu tình, đình công. 

Một số  những người bị VGCS  chụp cho cái mũ  là cầm  đầu đoàn biểu tình,  đình công thì  ngay lập tức bị  công an, cảnh sát VGCS với  dụng cụ đàn áp như roi điện, khói  cay, ma trắc,  khiên… ngay cả  quần áo và  nón bảo vệ hơi cay  cũng đều từ đâu mà ra (đau đớn thay cho NHÂN QUYỀN mà cả hai quốc gia đang trên bàn thương thảo).  Chưa  hết số  phận những người này ra  sao  sau  khi đến   đồn công an VGCS? Họ bị  hành hạ ra  sao?  Bao nhiêu người  cầm đầu bị chúng  đưa   đi mất tích…? 
 
(Hai đùi ông Nguyễn Mậu Thuận thâm tím vì bị đánh tại trụ sở công an xã - Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp/NLĐ.)
 (Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi, ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) - người tố cáo bị công an huyện Bình Chánh đánh đập khiến anh phải nhập viện)
Hình ảnh Công an nhân dân Việt Nam từ 2005 đến nay
 
(Các dụng cụ  chống biểu tình  được trang bị  đến tận răng cho lực lượng cảnh sát, công an VGCS  là  do ai trang bị?)


Trước ngày thằng việt gian Trương Tấn Sang  qua Mỹ thì đã  có  một số CA việt gian được thăng cấp tướng, trong đó  có tên Đỗ hữu Ca, Giám Đốc  Công An  Hải Phòng  là người  trực tiếp chỉ huy vụ đàn áp cướp  đất của  dân oan Đoàn Văn Vươn, thì  giờ  đây ai, ai cũng biết  lý  do nào ruộng đất của Đoàn Văn Vươn,  dù  là một  cựu chiến binh VGCS,  còn là  người  đã  được báo chí VGCS  nêu tên như một anh hung lấn biển, thế mà  cả gia  đình phải chịu cảnh oan ức kêu trời không thấu. Bởi vì  miếng đất  đó  có liên quan đến chuyện mà  chúng gọi là “quy họach” để  bán cho  doanh nhân nước ngoài mở nhà  máy (chắc chắn  sản  phẩm hàng hóa của nhà  máy đó trong tương lai sẽ  được  xuất cảng sang Mỹ) Và  đúng ngày thằng việt gian móm Trương Tấn Sang lên đường sang Mỹ  thì  Trương Tấn sang  ký  quyết định thăng cho 3 thằng công an  ác  ôn, côn đồ lên hang Thượng Tướng.
 
Tất nhiên  việc thăng tướng cho  công an  mang nhiềy ý nghĩa,  bởi như tên việt gian  Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố: “công an là  lưỡi gươm của  đảng" (VGCS),  thì  lẽ đương nhiên công an tăng cường bao nhiêu, càng cho thấy cái lực  lượng bảo vệ quyền lợi bóc lột người dân phát triển bao nhiêu thì  mức  độ an  toàn  cho tập đoàn  đảng  Cộng Sản Việt gian  càng  vững chắc  bấy nhiêu. Chưa  kể đến trong Hiến Pháp  của VGCS chúng lại còn không cho phép biểu tình.  Đồng thời trong luât  Công Đoàn, chúng buộc  người công nhân  nếu có  điều gì  khiếu nại thì  phải thông qua ban chấp hành cơ sở.  Tóm lại, người công nhân Việt Nam chỉ  được quyền chết dần, chết mòn trong nhà  máy,  không còn con đường nào khác. 
  
Đừng quên nếu quả  rằng,  tập  đoàn VGCS  sang nhờ sự  “cứu bồ”  nơi Tổng Thống Obama  vì  sự   “chèn ép  quá mức   của  tàu đại hán bành trướng trong “Tuyên Bố Chung 8 Điểm”  ký kết ngày  26 tháng 6, 2013, thì  tại sao ngay khi việt gian Trương Tấn Sang chuẩn bị đi Mỹ- đồng thời cũng là lúc VGCS cấp tốc làm mấy việc  như sau: 
- Thứ nhất  chúng kiên quyết xây dựng nhanh chóng tuyến cao tốc (freeway)  nối Hà Nội với biên giới Trung Cộng mà VGCS  gọi là “cửa khẩu hữu nghị” Lạng Sơn  dài 146 km.  Tuyến đường này chạy ngang qua các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn.  Chúng ta  cũng cần phải nhớ  rằng cho đến nay  VGCS  đã cho mở 16 tuyến vận tải hành khách và  20 tuyến vận tải đuờng hàng hoá  qua 7 cửa khẩu trong đó   có  3 tuyến là  vận tải sâu của  hai nước  là tuyến  Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hài Phòng;  Tuyến Nam Nịnh: Lạng Son, Hà Nôi  và tuyến Thẩm Quyến (Tàu), Lạng Sơn, Hà Nội.  Ba tuyến này trong thời gian vừa  qua đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc  phát triển hàng hóa giữa  hai nước đặc  biệt là  giữa  Quảng Tây và  các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam như nhận  định của  việt gian Nguyễn Hồng Trường thứ trưỏng bộ giao thông vận tải của nguỵ quyền VGCS. 

Hiện nay   thực hiện sự  kết nối giữa ASEAN và Trung Quốc,  Việt Nam nằm trong 7 Quốc Gia kếp nối ở  Đông Nam Á của Trung Cộng.
Kết nối với tỉnh Quảng Tây, VGCS sẽ  phải  nâng cấp  đường cao  tốc Hà Nôi Lạng Sơn bằng nguồn vốn ODA  của Tàu Cộng  và nguồn vốn ADB.  Chúng cũng đang tiếp tục  làm  đuờng sắt cao  tốc  nối Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội và  Hải Phòng theo  tiêu chuẩn đường bộ 45.
Những việc làm đó làm đó ta nêu ra đây để cho thấy mọi việc  đã được tụi VGCS hoạch  định tỉ  mỉ  dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Tàu đại hán bành trướng xâm lược theo bài bản  một cách trình tự  rõ ràng  chứ không phải  như loại truyền thông ruồi nhặng đầu con bọ hung tung tin thất thiệt là vội vàng vì bị chèn ép mà Trương Tấn Sang qua Mỹ.

Giờ ta  bàn sang chuyện,  thằng việt gian Trương Tấn sang  sang Mỹ để làm gì và  đã thành công hay thất bại.

Xin đọc bài tiếp theo: VIỆT GIAN TRƯƠNG TẤN SANG ĐI MỸ: ĐƯỢC NHỮNG GÌ  VÀ MẤT NHỮNG GÌ ???
 
 
 Chính Khí Việt

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------