Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, March 13, 2013

chinh khi viet- Về cuộc "Phỏng vấn ĐTT Thích Quảng Độ

TAM BẢO NÔ ĐỎ
Phần 4: Về cuộc "Phỏng vấn ĐTT Thích Quảng Độ về tuyên bố hậu thuẫn dân chủ đa nguyên và đa đảng"
http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3647:phng-vn-tt-thich-qung--v-tuyen-b-hu-thun-dan-ch-a-nguyen-va-a-ng&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53
Hôm qua, anh chi em alpha  có gởi đến bài Phỏng Vấn giữa Ngưu Ma Vương Quảng Độ và Basset Cái Võ Văn Ái từ trang nhà  www.bacaytruc.com  liên quan  đến lời hậu thuẫn đa nguyên, đa đảng của tên Ngưu Ma Vương Quảng Độ. (từ  đây xin được  dùng chữ Ngưu Ma Vương  thay cho tên tự phong tăng thống Quảng Độ aka Đặng Phúc Tuệ) đồng thời có gợi ý, khuyến khích Chính Khí Việt nên tiếp tục viết bài lật mặt  tên Ngưu Ma Vương  cùng đồng bọn của chúng ra trước công luận. 
Như  đã thưa nhiều lần trong các bài trước công việc của Chính Khí Việt lúc này là  viết sách giáo khoa  thư để  lật mặt tụi Tam Bảo Nô Đỏ, tập đoàn mạo danh Nhà Phật trong cái gọi là GHPGVNTN cho nên bài phỏng vấn giữa Ngưu Ma Vương và  con CHÓ CÁI basset  Võ Văn Ái  sẽ là  đề tài mà Chính Khí Viêt khai triển hôm nay, trước là  vạch ra  sự ngu xuẩn của Ngưu Ma Vương Quảng Độ sau là mở long từ  bi giáo dục khai sáng Tuệ  Giác  cho những đứa tam bảo nô CHƯA ĐỎ mà chúng còn được  gọi là  CON NGƯỜI  cho  chúng  giác  ngộ trở về  với  Chân Lý, để sự thật  sẽ  giải thoát chúng khỏi vòng mê muội  cuồng tín nhìn tăng thành Phật nhìn Cha ra Chúa.
Sau đây  CKV  xin được phân tích những lời Ngưu Ma Vương Quảng Độ  trong đó  có phần dẫn chứng thêm từ  lời tuyên bố  của hắn.
Trước hết, cũng cần phải nói rằng phát biểu tiếng việt  cũng như cách hành văn của Ngưu Ma Vương Quảng Độ nó đúng là  thày  của  đám  Tam Bảo Nô đỏ  vô nhân tính như kiểu con mụ Phó Đoan Tân Thời Tôn Nữ Hở Hoa, Cá Chép, Binh Nhì, Áo Nhà Binh...  vậy, nghĩa    viết và nói chẳng ra  câu, chẳng ra kệ gì.  Thí  dụ: 
1/ Ngưu Ma Vương trả lời con chó  basset cái Võ Văn Ái: “nghĩa là người ta cùng một lập trường với nhau thì rất thêm thông cảm lắm”  chưa có một ai lại viết và  nói theo kiểu thằng chệt nói tiếng Việt như thế này mà  câu đó cần phải bỏ chữ thêm  mới tạm coi là  chính xác.  Ngưu Ma Vương Quảng Độ  hãy nghe  Chính Khí  Việt ta  dạy ngươi cách viết, câu highline màu vàng của ngươi bêntrên phải sửa lại như thế  này  “nghĩa là người ta cùng một lập trường thì càng thêm thông cảm đối với nhau”   đây ngươi phải thêm chữ  “càng”  chứ  không phải “rất thêm” .  Nếu vì ngu, Ngưu Ma Vương  đã xử dụng chữ “rất thêm”  thì  Ngưu Ma  Vương nên bỏ chữ “lắm” ở sau đuôi trong câu này.  Hiểu chưa Ngưu Ma Vương Quảng Độ.   Ngươi có vẻ  đắc ý khi  nói rằng năm Ất Dậu ngươi cũng đã kêu gọi dân chủ đa nguyên mà  ngươi gọi nôm na    BA ĐẢNG,  ta trích nguyên văn: “tức là một đảng KHUYNH TẢ, một đảng HỮU KHUYNH, và đảng TRUNG LẬP.Như vậy, nói đến vấn đề tranh đấu cho dân chủ, tự do cho Việt Nam thì có thể nói là Giáo hội đi đầu.”  Ở đây chúng ta thấy Ngưu Ma Vương là một tên cực dốt về  chính trị, hắn chỉ có thể   một thằng lừa  đảo.  Căn cốt của hắn là một thằng lưu manh làng xã xa  xưa ở  Thái  Bình Việt Nam, đi theo việt gian cộng sản đưọc giao  nhiệm vụ nấp trong mái chùa  để hoạt động cho mục tiêu “Biến Đạo Thành Đảng”  làm việt gian  cho thực  dân Đỏ  Nga Sô, Tàu Cộng mà thôi.  Vì thế tất cả những bằng chứng có  cả hình ảnh cũng giống như những sách báo, bài viết của  chính tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ và  đám đàn anh đầu trâu mặt ngựa  tiền nhiệm của Ngưu Ma Vương như Đôn Hậu, Minh Châu, Trí Quang, Huyền Quang…. Đã cho thấy trong cuộc  xâm lược Việt Nam Cộng Hòa của tập đoàn  VGCS  tay sai Nga Sô và  Tàu Cộng  thì  cái tổ chức tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ là một trong ba mũi giáp công quan trọng hàng  đầu của  bọn VGCS trong chiến lược xâm lăng trọn vẹn Việt Nam Cộng Hoà.  Ngươi và tiền nhiệm  của  ngươi đã tổ chức và lãnh đạo cái gọi là đạo quân thành Troy để  đánh ngay trong giữa lòng  xã hội Việt Nam Cộng Hoà, nghĩa là  chúng khởi loạn từ trong mái chùa  đến việc thúc đẩy, khích động các thanh niên, sinh viên vì mù loà thong tin như bọn  du ca phản chiến Huỳnh Tấn Mẫm, Dương Văn Đầy, Lê Hiếu Đằng, Trần Quốc Mạnh… vânvân…  cho đến một số các đảng phái  kể  cả  trong lực lượng Quân Lực VNCH  và trong cảnh sát  thí  dụ như: Dương Văn Minh, Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Đàm Quang Yêu…. Việc làm của chúng  vừa  có tính chất gây loạn giữa  lòng VNCH   chúng cũng là lực  lượng tiên phong  trong cuộc xâm lược của tập đoàn VGCS  thông qua lũ quân đội ngụy quân Sinh Bắc Tử  Nam của  Việt Cộng.  Tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ và  các tiền nhiệm của  hắn  cũng làm cái việc gọi là  đánh  động dư luận Quốc Tế qua  con bài của thằng thiền sư Nhất Hạnh, basset Võ Văn Ái, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế.… và chúng  cũng tạo điều kiện đưa các tài liệu dổm cho lũ gọi là  du sinh phản chiến, những kẻ  trong chiến tranh  thì  chết nhát, uơn hèn tìm cách trốn ra nước ngoài  như anh em  tên Chu Chỉ Nam, Hoàng Thiện Đạo vân  vân…. đến nỗi cầm passport của VNCH đi học  4 năm tại  Pháp, Mỹ, Canada… tiền học hành, ăn uống là  do chính phủ VNCH  đài thọ thế    chúng có  thể “bất cố liêm sỉ”  mở  mõm  cất lên câu nói mất dạy: “VNCH  không có  độc lập”.  Khi đã học  xong, chúng không chịu  về nước để góp bàn tay cùng với  đại khối dân tộc  đang ngày  đên ra  sức chống trả lãi sự  xâm lược  của Cộng Sản Bắc Việt mà  chúng lại tìm cách trốn ở lại, rồi cấu kết với đám chó má Nhất Hạnh, Cao Thị Phượng, Vỏ Văn Ái, Phương Anh… để  khai tử  VNCH  bằng  những vận động  Quốc Hội Hoa Kỳ, Quốc Hội Âu Châu  cắt  giảm  ngân sách viện trợ quân sự  cho VNCH.  Chính điều này  đã khiến chúng cần VGCS vinh danh qua việc  xây tượng đài cho Quảng Đức ngay giữa  Thủ Đô Sàigon của nước VNCH.  Có nghĩa là  tụi Việt Gian Cộng Sản thừa nhận  VNCH bị tập  đoàn VGCS vũ trang xâm lược thì  công đầu     do  chính  tập đoàn Ngưu Ma Vương Quảng Độ và tiền nhiệm hắn chứ  không ai thấy chúng lập tượng đài  tôn vinh các thằng tướng VGCS núp trong cái áo “quân giải phóng”  của Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa…. đã bị người Lính VNCH bắn chết.  Ta nói  cho lũ chó  má chúng bay biết rằng  sau này  khi cộng đồng tỵ nạn VGCS  hình thành được một cộng đồng có  sức mạnh kinh tế, có những hiểu biết về khoa học kỹ thuật  siêu đẳng và  khi cộng động ấy trở mình như  Đức Phù Đổng  Thiên Vương  thì  lũ chó    chúng bay sẽ phải trả  lời với  lịch sử  tội trạng mà  chúng bay  đã gián tiếp gây ra  cho  cha  anh họ tức là  những Công Dân  của  Nước VNCH.
(còn tiếp)
Chính Khí Việt
03-12-13

------
Mon Jan 14, 2008 10:59 pm
Bố khỉ nó, thấy Vẹt Mạc Két Tân Nguyễn Bá Long và Võ Dzâm Ái viết và nói thì thiên hạ cũng điên cái đầu!!! Không biết đường đâu mà mò!!! Nhưng để tóm tắt lại vấn đề thì GHPGVNTN, GHPGVN, Già Lam, Làng Mai, Phổ Ðà, Sứ Giả Như Laị..và sau này cái gì gì nữa thì cũng là bọn đầu trâu mặt ngựa hổ mang quốc doanh cả!!! Không ăn đồng chia đủ tranh giành ngôi vị thì "tham sân si" nó nổi cơn lên mà chửi nhau như chó với mèo vậy thôi!!! Nhưng mục đích tối hậu của bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây cũng là để đánh lừa dư luận để cứu đảng ngu dốt chó má ngoại lai CS của chúng bây!!!
Nhưng chúng bây chạy đi đâủ?? Mà AI cho chúng bây chạỷ??
Trong bài của Vẹt Mạc Két Tân thì tieudietcs không thấy bàn đến Thích Viên Lý?? Chỉ có Võ dzâm Ái và hổ mang Chánh Lạc aka Lê Kim Cương thôi!!! Viên Lý mới vừa cho anh em giòng họ "Thích Viên" sang hải ngoại hết rồi đây!!! Tên này trẻ tuổi mà có quyền hành dữ nhé Vẹt Mạc Két Tân!!! Thế cho nên lúc trước tieudietcs có hỏi rằng không biết tên Viên Lý này có phải là thuộc loại "Cha Truyền Con Nối" ba đời bần cố nông của bọn chó má CS không là vậy!!! Và hai tên đầu sỏ hổ mang đầu trâu mặt ngựa Huyền QUANG và QUẢNG Ðộ cho hai tên này (Chánh Lạc & Viên Lý) nắm giữ chức vụ cao trong Viện Hoá Ðạo II ở hải ngoại là không phải loại culi đâu nhé!!! Trong khi đó, hai tên này là hai tên phạm tội tày trời đấy nhé Vẹt Mạc Két Tân!!! Khi chúng bây phạm giới, mà phạm giới kiểu tày trời như thế thì chúng bây phải cởi cái áo cà sa ra!!! hiểu chưa Vẹt Mạc Két Tân và Võ dzâm Áỉ?? Không nghe chúng bây bàn đến!!! Ðể tieudietcs lập lại!!! Khi bọn tu hành bận áo cà sa của Ðức Phật mà phạm giới nhất là phạm những giới Tày Trời kia thì bọn chúng phải cởi cái áo cà sa ra!!! Trở về với trần gian tu tâm tu tánh lại!!! Dù sao thì chúng nó cũng đã phải đứng sau lưng hàng triệu triệu dân lành, những người bình dân, sống bình thường bình dị nhưng tâm họ còn trong sạch đạo đức hơn cái lũ chó má bận áo cà sa mà phạm giới đủ điều vậy!!! Nghe RÕ chưa Vẹt Mạc Két Tân và Võ dzâm Ái và lũ đầu trâu mặt ngựa GHPGVN và GHPGVNTN chúng bâỷ?? Và nếu hai tên đầu sỏ Huyền QUANG và QUẢNG Ðộ không hiểu điều đó thì thử hỏi chúng lấy tư cách gì để lãnh đạo cái gọi là GHPGVNTN và bảo vệ Phật Pháp??? Có tên cho là giáo hội truyền thống VN!!! Vậy thì chúng thanh lộc chổ nàổ Chúng giải phẩu thất bại hay thành công??? Thấy khi chúng bây trà trộn cái chủ thuyết chó má ngoại lại CS của chúng bây vào Phật Pháp thì nó quái dị, dị hợm cỡ nào chưa bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! Thế chuyện Phập Pháp chúng bây nhìn còn không ra thì chúng bây lấy tư cách gì nói chuyện đến bảo vệ Ðất Nước Dân Tộc!!! Bố khỉ bọn ăn ngang nói ngược lũ ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!!
Vẹt Mạc Két Tân viết"Tám vị Hòa Thuợng đã lên án về sự lũng đoạn Giáo Hội của GS Võ Văn Ái, cho rằng ngay cả Giáo Chỉ số 9 là do GS Võ Vãn Ái mà phát sinh rạ Lý luận của qúy Ngài khá thuyết phục ở điểm nói rằng GS Võ Văn Ái đã có công vận động quốc tế và LHQ rất nhiều cho GHPGVNTN trong ngoài nýớc, kể cả Giải Nhân Quyền Quốc Tế RAFTO cho Ðại Lão Hòa Thýợng Thích Quảng Ðộ và việc đề cử các Giải Nobel Hòa Bình cho cả hai vị Hòa Thụong lãnh đạo GHPGVNTN: Thích Quảng Ðộ và Thích Huyền Quang. Qúy Ngài lý luận rằng do công trạng này mà GS Võ Vãn Ái đã trở thành một loại"kiêu binh", muốn làm gì thì làm (kiểu loạn Kiêu Binh thời Chúa Trịnh!)"
Thấy bị hỏng chưa Vẹt Mạc Két Tân và Võ dzâm Áỉ?? Bố khỉ nó, tu hành mà còn đi vận động quốc tế LHQ cho được giải này giải kia!!! Ðể đi khoe với thiên hạ!!! Tu là đi vào cái KHÔNG của Ðời thì cần gì phải khoe đó bọn đầu trâu mặt ngựa chúng bây!!! Sở dĩ Ðức Ðại Lai Lạt Ma được Thế Giới ngưỡng mộ khâm phục là vì ngài đã đấu tranh cho Dân Tộc của ngài từ thuở ban đầu để cứu Dân Tộc Tây Tạng khỏi vòng kềm kẹp của bọn giặc xâm lăng Tàu Phù Hán Chệt và sẽ đi đến sự đồng hóa và diệt vong của Dân Tộc Tây Tạng vậy!!! chứ có ai đi vận động cho ngài phải được giải này huy chương kiẩ giống như tên hèn hạ Võ dzâm Ái Vẹt Mạc Két Tân đã và đang làm!!! Thấy nhục không nàổ
Vẹt Mạc Két Tân viết tiếp:"Một vài chuyện bình thường như vận động các dân biểu, nghị sĩ, phỏng vấn truyền thanh, truyền hình v.v., có thể là HT Quảng Ðộ có đủ tin týởng và giao phó trách nhiệm cho GS Võ Vãn Ái; chứ các chuyện về chiến lýợc và sinh tồn của Giáo Hội, nhý chuyện Giáo Chỉ số 9 và Thông Bạch Thi Hành Giáo Chỉ thì chúng tôi không tin nhị vị Hòa Thượng Huyền Quang, Quảng Ðộ để cho GS Võ Vãn Ái tung hoành, mặc dù có thể là ông có góp ý; mà hai Ngài sẽ phải là những ngýời suy nghĩ, dự thảo và quyết định tối hậu; vì một lẽ rất giản dị là về tầm chiến lược và sự tồn vong của Ðạo Pháp và Dân Tộc, thì kiến thức của hai Ngài Quảng Ðộ - Huyền Quang vượt ông Võ Vãn Ái rất xa! Không lẽ một người có tầm chiến lược cao thâm như hai Ngài Huyền Quang - Quảng Ðộ, đã từng cứu GHPGVNTN 4 lần..."
Lại ăn nói hỗn xược nữa rồi Vẹt Mạc Két Tân!!! Cái gì có "tầm chiến lược và sự tồn vong của Ðạo Pháp và Dân Tộc" trong nàỷ?? Ðạo Phật nghe sao giống một lực lượng chính trị ghê gớm quá quý vị!!! Thằng Ðặng Phúc Tuệ nó là Tàu thì nó có quan tâm gì đến Dân Tộc Việt đâu Vẹt Mạc Két Tân??? Vẹt Mạc Két Tân không thấy cho dù chúng để tên Huyền QUANG aka Lê Ðình Nhân (Nhàn) đứng giữ chức vụ "Ðệ Tứ Tăng Thống" nhưng cái tên mà miệng lưỡi nhiều nhất cũng là thằng Tàu QUẢNG Ðộ aka Ðặng Phúc Tuệ đó saổ Nhìn lại Quốc Hội của lũ chó má CS thì biết!!!, Nhìn lại ban lãnh đạo của lũ ngu dốt chó má CS thì biết!!! Vậy thì Vẹt Mạc Két Tân, Võ dzâm Ái, Vịt Tân, Chủ Tịch CỘNG Ðồng, taokhang, rambopham, ngô phủ, hồ cong vòng tâm, le thanh truc, tôn nữ HOÀNG hoa, đàm baỏ kiếm đang đồng lõa với ai đỗ Các ngài chống cộng thứ thiệt có nhìn xa hơn cái mũi mình chút xíu nữa không??? Hay tối ngày mù quáng điên cuồng và vì phe nhóm đếch biết đâu là thật đâu là giả, đâu sáng đâu tối, đâu thiện đâu ác, đâu bạn đâu thù, mà trở thành công cụ cho KẺ THÙ của TOÀN DÂN VIỆT!!! Như nhiều lần tieudietcs cũng có nói!!! ÐỒNG LÕA với KẺ THÙ của TOÀN DÂN VIỆT thì cũng là KẺ THÙ của TOÀN DÂN VIỆT và sẽ được TIÊU DIỆT bằng mọi hình thức!!!
Vẹt Mạc Két Tân viết tiếp: "PGVNTN thì dĩ nhiên đâu có thể nào Giáo Hội chấp nhận đýợc, vì nhý thế có khác nào xáp nhập với QUỐC DOANH CỘNG SẢN, đặt dýới cái dù của Mặt Trận Tổ Quốc, là thành tay sai chính trị phục vụ cho Ðảng CS rồi chứ đâu còn là Giáo Hội độc lập, giáo hội truyền thống dân lập nữạ"
Bố khỉ nó!!! Hai thằng đầu sỏ hổ mang QUỐC DOANH là bọn Uỷ Viên Trung Ương của Mặt Trân Tổ Quốc thì Vẹt Mạc Két Tân nghĩ cái GHPGVNTN nó nằm ở đâủ?? Ăn nói lưu manh đểu cáng thế Vẹt Mạc Két Tân??? Tội của Vẹt Mạc Két Tân cũng đâu phải nhỏ!!! Thế thì cái GHPGVNTN nó phục vụ cho Ðảng CS rồi, chứ đâu còn là Giáo Hội độc lập, giáo hội truyền thống dân lập nữa!!! Nhưng Dân nào lập ra cái Giáo Hội của chúng bâỷ?? Nên nhớ rằng người dân đếch ai biết đến cái Giáo Hội của chúng bây nhé!!! Và cũng đếch biết thằng nào là Huyền Quang Quảng Ðộ ngoại trừ những nạn nhân vẫn còn sống chờ ngày để hỏi tội bọn chúng!!! Chúng bây có lo gì đến dân đâu nào, coi dân như cỏ rác!!! Lúc trước tên Chơn Tâm cũng có nói rồi mà :"... Còn thế danh Diệp của tôi chỉ là tên công dân, công dân không có tư cách trình bày việc tham gia GHPGVNTN ."  
Vẹt Mạc Két Tân viết tiếp: "những vị muốn bắt tay hoặc cộng tác với Quốc Doanh Cộng Sản xin đứng riêng ra, và Giáo Chỉ số 9 cũng đã thanh lọc Giáo Hội để không còn tình trạng "DA BEO" mà từng làm VNCH sụp đổ nãm 1975. Nhý thế nay chúng ta đã hiểu ý nghiã tại sao có Giáo Chỉ số 9: VẠCH HẴN RA LẰN RANH GIỮA NHỮNG VỊ CỘNG TÁC HOẶC CHỦ TRÝạNG CỘNG TÁC VỚI CS VÀ NHỮNG VỊ TRANH ÐẤU với CS, chứ không để GHPGVNTN sa vào trýờng hợp một VNCH thứ hai bị những ngýời đã ngã về phiá bên kia nằm vùng tràn ngập, và hậu quả dĩ nhiên là phải sụp đổ (kiểu con ngựa Thành Troy)."
Còn "DA BEO" "DA TRÂU" gì nữa Vẹt Mạc Két Tân!!! Tu hành là từng mổi các nhân kia mà!!! Các đồng chí thấy nước lũ đang dâng lên thì tự ai nấy lo chạy để cứu sống bản thân mình vậy!!! Phật kêu thiên hạ Tu bằng Trí Tuệ đi tìm con đường SỐNG chứ có Phật nào kêu thiên hạ đi tìm con đường bế tắc, con đường CHẾT bao gi À thì ra là tại bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân không thấy cái CHẾT trước mắt, nên chúng ăn nói kiêu ngạo lưu manh đểu cáng như thế!!! Chúng tưởng chúng đã nắm hết các tổ chức hội đoàn ở hải ngoại, chúng tưởng chúng đã làm chủ hết các đài truyền hình truyền thanh truyền thông, chúng tưởng chúng đã nắm hết các hệ thống diễn đàn trên Internet, chúng tưởng chúng đã nắm hết các tờ báo đảng của chúng, chúng tưởng chúng đã nắm hết các cộng đồng người Việt tỵ nạn CS nên chúng đã thắng to thắng lớn!!! Ngoài ra chúng cũng có Âu Châu, Trung Ðông, Khủng Bố đứng sau lưng ủng hộ thì đời nào chúng bị tiêu diệt!!! Thế chúng bây là bọn "DA TRÂU" lại nắm hết tất cả, nhuộm đỏ hết trong lẫn ngoài thì "DA BEO" có nghĩa lý gì đâu nàổ Vã lại, tên tieudietcs này ăn nói điên điên khùng khùng suốt 5 năm qua thì có đá động đến cọng lông chân nào của ai, vậy thì có chi phải sợ đó Vẹt Mạc Két Tân???
Vẹt Mạc Két Tân viết: "Trong tám Ngài, nếu có Ngài nghĩ ra đýợc vấn đề và thành tâm đảnh lễ, sám hối cùng hai Bồ Tát Huyền Quang - Quảng Ðộ, quay về với Giáo Hội Mẹ một lòng vì nýớc vì đạo hỗ trợ cho Giáo Hội và các phong trào dân chủ VN chiến thắng trận chiến "HỦY BỎ ÐIẾU 4 HIẾN PHÁP" và "CHỐNG CS VIỆT GIAN BÁN NÝỚC!"
Võ dzâm Ái nói: "Liên hệ chúng sinh. Ðây là mối liên hệ vượt thời gian, vượt không gian của đạo Phật. Bao lâu chúng sinh còn đau khổ, bao lâu chúng sinh còn bị áp bức, bao lâu chúng sinh còn sống trong vô minh, thì Nhị vị Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Ðộ còn liên hệ với họ để cứu hỗ Ðây chính là yếu tính của Bồ tát đạo , mà cũng là yếu tính của Phật giáo Việt Nam.
Trong dân gian, hai vị Bồ tát được thường xuyên nhắc nhở là Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Ðịa Tạng. Bồ tát Quán Thế Âm phát nguyện lắng nghe mọi tiếng kêu cứu của thế gian để hiện tới cứu vớt. Bồ tát Ðịa Tạng thì phát lời nguyện bao lâu còn một chúng sinh trong địa ngục ngài thề chưa thành Phật.

--------------------------------------
Bố khỉ bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! Chúng bây cho rằng hai tên hổ mang Huyền Quang và Quảng Ðộ ngang hàng với Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Ðịa Tạng??? Có điên không đó bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bâỷ?? Thế chúng bây là loài MA QUỶ phá đạo phá đời cũng phải lắm!!! Mà nè Vẹt Mạc Két Tân!!! bỏ điều 4 hiến pháp để đi đến đa nguyên đa đảng như hổ mang Quảng Ðộ nói vậy đó phải không??? Bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây đã lập ra bao nhiêu đảng để chuẩn bị cho công việc này rồỉ?? Ðảng Vì Dân, Ðảng Thăng Tiến, Ðảng Vịt Tân, Ðảng Dân Tục, Ðảng Dân Chủ của Hoàng Minh Chí nh.v..v...thế nhìn qua nhìn lại cũng là lũ chó má ngu dốt vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! Cho nên Quảng Ðộ kêu gọi "Hoà Hợp Hoà Giải" thì ngon lành quá rồi còn gì!!! Thế khi hoà với CS rồi thì sao "chống CS vịt gian bán nước" đây Vẹt Mạc Két Tân???
Võ dzâm Ái nói: "Cũng thế, chúng ta tri ân Hoà thượng Thích Trí Tịnh với công trình dịch những bộ kinh Hán ra Việt của ngàị Công đức ngài thật vô lượng. Nhưng chúng ta bất đồng trước hành động chính trị của ngàị Khi ngài ủng hộ đảng Cộng sản tiêu diệt Phật giáo Việt Nam và hành hạ, thảm sát, tù đày hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 33 năm quạ Nói cho hình tượng, là chúng ta chắp tay đứng sau lưng ngài trước điện Phật. Nhưng chúng ta phản đối khi ngài Trí Tịnh cố vấn Mặt trận Tổ quốc và Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh rằng : ?Giết rắn thì phải chặt đầu nổ Câu nói giúp nhà cầm quyền Cộng sản mạnh tay bắt giam Hòa thượng Thích Quảng Ðộ năm 1994 và kết án 5 năm tù vì Hòa thượng đi cứu nạn dân bị lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long."
Thế công đức vô lượng là lấy đồ của bọn giặc xâm lăng Tàu Phù Hán Chệt dịch ra tiếng Việt đó phải không Võ dzâm Áỉ?? Bố khỉ bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! Bố khỉ nó, một thằng bận áo cà sa theo chủ thuyết Cộng Sản mà Võ dzâm Ái cũng còn chắp tay đứng sau lưng trước điện Phật??? Có điên không Võ dzâm Áỉ?? Ðiên vừa vừa thôi nhé!!! Muốn ca tụng cho cái bọn đầu trâu mặt ngựa CS gộc quốc doanh thì nói đại đi, đâu cần phải chơi kiểu ấu trĩ bỉ ổi như thế này!!! Thế không biết ở đâu Võ dzâm Ái cũng biết " Giết rắn thì phải chặt đầu nó" nữa đâỷ?? Thấy mấy con rắn hổ mang không Võ dzâm Áỉ?? Chúng đã phá đạo phá đời từ lúc thằng Hồ Chó Minh đem chủ thuyết ngoại lai CS vào Ðất Nước Việt, nên luc' trước tieudietcs có nói rằng muốn giết con rắn thì phải đập cái đầu nó là vậy đấy!!! Và cái đầu nó ở đâủ?? Cái bọn đầu sỏ Huyền Quang và Quảng Ðộ của Võ dzâm Ái đấy!!! Bao gồm GHPGVNTN, GHPGVN, Già Lam, Làng Mai, Về Nguồn, Sứ Giả Như Lai, Phổ Ðà, tiếm danh, không tiếm danh..vv....và rồi gì gì nữa sau này!!!
Nên nhớ tên tieudietcs đã từng vặch mặt tên Tuệ Sỹ từ lúc vừa xuấn hiện trên diễn đàn Yahoo nhé Võ dzâm Ái!!! Cái trò cho Án Tử Hình mà lại cho Tuệ Sỹ chống đảng thì có qua mắt ai đâu nào!!! Thế bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây đừng vẽ rồng vẽ rắn về chuyện Tuệ Sỹ nhé!!! Cha của Tuệ Sỹ là Phạm Văn Phẩm, Mẹ là Ðặng Thị Chín. Tuệ Sỹ cũng đã từng trải qua Chùa Từ Ðàm, Chùa Già Lam, Ðại học Vạn Hạnh, nên được đào tạo rất kỹ lưỡng nhé bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!! Ðứng hàng thứ 3 sau Huyền Quang và Quảng Ðộ thì cũng đâu phải vừa gì!!!
Nhất tu tại gia, Nhì tu tại chợ, Ba tu tại CHÙA nhé bọn ngu dốt chó má vịt cộng vịt gian vịt tân chúng bây!!!
Chúng bây chạy đi đâủ?? Mà Ai cho chúng bây chạỷ??
tieudietcs!!!
Tiêu Diệt Cộng Sản!!!
Giết chẳng tha mới là thành việc!
Chém chẳng nương mới diệt quỉ rừng!
Quyết tâm tiến bước chẳng ngừng!
Ðầu trâu mặt ngựa khó mừng Kỳ Ba!!!
--------------

Tôn giáo và tổ quốc

Ỷ Lan: Kính bạch Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, vừa qua từ Thanh Minh Thiền viện ở Saigon Đức Tăng Thống đã ban hành Lời tuyên bố hậu thuẫn cho Dân chủ đa nguyên. Kính xin Đức Tăng Thống cho biết lý do vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã lên tiếng như thế?
ĐTT Thích Quảng Độ: Đơn giản lắm, là vì người xưa nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nghĩa là người ta cùng một lập trường với nhau thì rất thêm thông cảm lắm.
Bởi vì Giáo hội cũng mấy chục năm nay đang và vẫn tiếp tục tranh đấu cho nền dân chủ đa nguyên. Cách đây đã 13 năm, tức là vào năm 2001, Giáo hội đã lên tiếng kêu gọi cho một nền chính trị đa nguyên, đưa ra Tám điểm cứu nguy đất nước. Rồi đến năm Ất Dậu, 5 năm sau, lại kêu gọi dân chủ đa nguyên mà gọi là Ba Đảng. Tức là một đảng khuynh tả, một đảng khuynh hữu và đảng trung lập. Như vậy, nói đến vấn đề tranh đấu cho dân chủ, tự do cho Việt Nam thì có thể nói là Giáo hội đi đầu.
Bởi vì những năm đó cũng rất là ít ỏi, vắng tiếng nói của các đoàn thể khác. Bây giờ đây tôi mừng cái là những tổ chức đang lên tiếng đây. Chẳng hạn như “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp” của 72 vị đảng viên cao cấp. 72 người đó toàn là công thần của chế độ. Thế rồi “Lời tuyên bố của các Công dân Tự do” cũng phần lớn là đảng viên cả. Thì chính bây giờ những người Cộng sản họ đang ý thức vấn đề bây giờ không dân chủ tự do hóa thì đất nước vẫn cứ tụt hậu. Không thể nào theo đuổi được cho kịp đà tiến của các nước khác.
Mình là thành phần của một dân tộc, một đất nước, dù mình theo tôn giáo nào, thì trước hết mình phải có bổn phận, có trách nhiệm, có nghĩa vụ đối với sự tồn vong của đất nước mà cái giáo hội đó đang liên kết với, chặt chẽ với, tức là tổ quốc Việt Nam.
ĐTT Thích Quảng Độ
Như sự sụp đổ kinh tế vừa rồi chẳng hạn. Cũng chỉ vì độc đảng đấy thôi. Chứ nếu đa đảng thì người ta kiểm soát lẫn nhau, nền kinh tế không đến nỗi bi đát như hiện giờ.
Bây giờ vấn đề dân chủ hóa là vấn đề có thể nói quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam. Mà bây giờ các giới từ trong đảng Cộng sản họ cũng đã ý thức điều đó. Đó là dấu hiệu rất mừng.
Ỷ Lan: Đức Tăng Thống có nhắc đến việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đi đầu trong việc đòi hỏi dân chủ đa nguyên. Xin hỏi Giáo hội là một tổ chức tôn giáo, cần tự do tôn giáo, sao lại cần dân chủ đa nguyên?
ĐTT Thích Quảng Độ: Bởi vì tôn giáo đâu có thể tách rời được cuộc sống của toàn dân? Mình là thành phần của một dân tộc, một đất nước, dù mình theo tôn giáo nào, thì trước hết mình phải có bổn phận, có trách nhiệm, có nghĩa vụ đối với sự tồn vong của đất nước mà cái giáo hội đó đang liên kết với, chặt chẽ với, tức là tổ quốc Việt Nam.
Dù tôn giáo nào cũng thế. Mình thờ Phật, thờ Chúa, bất cứ ai... Nhưng trên hết và trước hết là mình phải có Tổ quốc, Tổ Hùng Vương và Tổ quốc. Mà nếu tổ quốc mất thì mình, Phật pháp còn đâu ở cái đất nước này? Chẳng hạn như bây giờ Cộng sản để Tàu mà nó chiếm đi, thì Phật giáo cũng tiêu vong thôi. Cho nên cơ bản vẫn phải là Tổ quốc. Mà Đức Phật cũng dạy vậy.
Thành ra mối quan tâm ấy là của chung, của toàn dân Việt Nam, không phân biệt tôn giáo hay là dân tộc này dân tộc khác. Tất cả sáu mươi mấy dân tộc đang sống trên đất nước Việt Nam đều có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với sự tồn vong của đất nước Việt Nam. Thì Giáo hội là một trong đó, nên Giáo hội phải quan tâm.

Ý dân là ý trời

thichquangdo081712i_200.jpg
Đại sứ Hoa Kỳ David Shear và Thượng tọa Thích Quảng Độ bắt tay sau cuộc thảo luận về tự do tôn giáo và nhân quyền tại TPHCM ngày 17/8. Courtesy US Embassy.
Ỷ Lan: Bạch Hòa thượng nhắc đến hai bản văn "Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp" và "Lời tuyên bố của các Công dân Tự do" gợi ý từ bài viết của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên thì kính xin Đức Tăng Thống cho biết có điều gì quan trọng trong hai văn kiện này khiến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất quan tâm hậu thuẫn?
ĐTT Thích Quảng Độ: Cái “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp” rất quan trọng là bởi vì cái Hiến pháp hiện hành đặc biệt Điều 4 dành toàn quyền cho Đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước, thì như vậy là họ độc quyền lãnh đạo tất cả các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục. Tất cả đều do Cộng sản chỉ huy và đặt kế hoạch, như vậy họ chỉ làm trước hết củng cố vị thế cho Đảng Cộng sản.
Tôi mừng cái là ngay giờ đây Kiến nghị này cũng như cái bản Công dân Tự do đây, không là tất cả nhưng hầu hết là đảng viên Cộng sản chủ trương, đề xướng, mong rằng toàn dân nhân cơ hội này cũng nên lên tiếng, mười người lên tiếng, trăm người lên tiếng, rồi nghìn người lên tiếng, trăm nghìn người lên tiếng, thì tôi tin chắc rằng Đảng Cộng sản không thể làm lơ được nữa.
Ỷ Lan: Câu hỏi chót, kính xin Đức Tăng Thống có lời gì gửi đến đồng bào các giới và đồng bào Phật tử?
ĐTT Thích Quảng Độ: Tôi mong muốn rằng tất cả Tăng Ni, Phật tử hoặc toàn dân Việt Nam nữa, nỗ lực ủng hộ hai cái Văn kiện này để cho nó có thể đi đến thực hiện hóa một cách tốt đẹp.
Tôi cũng mong Đảng Cộng sản biết lắng tai nghe tiếng nói của dân, điều hành vận nước như thế nào cho nó phù hợp để đáp ứng nguyện vọng của dân. Mà người dân thì thực sự ra tôi biết, tôi đã sống gần dân tôi biết, tính họ cộc lắm, đòi mãi mà không được là họ nổi xung đó. Mà họ nổi xung thì khó ngăn cản. Có thể rồi vạn người họ tràn ra đường. Không lẽ các ông bắn giết hết ư? Không được đâu ! Người xưa thì gọi là Ý dân là Ý trời.
Cho nên nhân dịp này tôi cũng đề nghị với Đảng Cộng sản là nên lắng nghe nguyện vọng của toàn dân trong lúc này mà thỏa mãn đi, để tránh một tai họa lớn, rất là nguy hiểm, không phải chỉ riêng đảng Cộng sản thiệt thòi đâu mà toàn dân cũng thiệt thòi.
Ỷ Lan: Xin cám ơn Đức Tăng Thống đã dành cuộc phỏng vấn đặc biệt này cho Đài Á Châu Tự Do.

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------