Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, November 14, 2011

Viet Thường - Sau 30-4-1975, Tô Hải vào Sài-gòn "nổ ống khói"
thằng hèn Tô Hải


Việt Thường2) Sau 30-4-1975, Tô Hải vào Sài-gòn tìm gia đình. Chẳng biết tìm gia đình ra sao mà CHÍNH HẮN bị "nổ ống khói" (ngôn ngữ của Tô Hải). Người bạn thân của tôi, ăn lương thứ trưởng, mà Tô Hải nêu trong bài đã vì hắn mà chạy cả ngày mới tìm được tôi. Lúc đó tôi còn ở tạm tại nhà của Ls Trương như Tảng, ở đường Tú Xương, vì vào công tác chứ chưa ở thường trú. Tôi và người bạn đã phải dùng xe hơi của Ls Trương như Tảng đưa hắn đi cấp cứu ở bệnh viện Vì Dân(Ngã tư Bẩy Hiền). Nhưng bậc lương của hắn chưa đủ tiêu chuẩn được chữa ở đó. Tôi phải bàn với một bạn khác của tôi làBs Tòng (cùng học A. Sarraut), làm ở bệnh viện Việt-Xô (Hà-nội), được cử vào đoàn tiếp quản bệnh viện Vì Dân, để đánh tráo bằng dùng tên người bạn ăn lương thứ trưởng đăng ký chữa bệnh, nhưng bệnh nhân lại là Tô Hải.
Thế mà nay hắn vô ơn với tôi mà còn vu cáo cho cả người đã cho hắn mượn tên để đủ tiêu chuẩn nằm ở Vì Dân, nếu không sẽ bị tống đi bệnh viện Bình Dân thì ai giúp hắn giữ bí mật cái bệnh khốn nạn đó.
Còn nhiều thí dụ nữa, nhưng thôi,tự bài bôi bẩn của hắn đã vạch mặt hắn. Hơn nữa hắn cũng đã nhận là thằng hèn. Vì thằng hèn đã nhận tội người ta có thể tội nghiệp mà tha thứ. Cho nên hắn không dám nói đến những trò lưu manh của hắn. Vì khó ai có thể tha thứ một tên lưu manh, lừa đảo và vô ơn, cho dù nó không nằm trong băng đảng việt-gian.

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------

There was an error in this gadget