Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, November 15, 2011

Nguyễn Biểu chửi bọn Tàu xâm lược: Mày là thằng giặc tàn ác, bạo ngượcNguyễn Biểu chửi bọn Tàu xâm lược: Mày là thằng giặc tàn ác, bạo ngược

Nguyễn Biểu, sứ giả trung dũng


Nguyễn Biểu người làng Bình Hồ, huyện Chi La, nay là Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnhHà Tĩnh. Ông đỗ Thái học sinh vào cuối đời nhà Trần, đầu đời nhà Hồ( Đền thờ Nguyễn Biểu được xây dựng vào thời Nhà Lê để tưởng nhớ công lao của ông tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh)

Khi Trần Trùng Quang lên ngôi, Nguyễn Biểu được phong chức Điện tiền ngự sử. Ông là người cương trực, gặp việc sai trái dám can ngăn, nói thẳng. Khi Trương Phụ nhà Minh đóng quân ở núi Nghĩa Liệt thuộc đất Nghệ An, Trùng Quang đế đắp thành phía nam Chi La đối lũy với nhau.

Sau Trùng Quang đế chuyển vào Hóa Châu - nhà Minh có chiếu tìm con cháu nhà Trần để lập ngôi. Trùng Quang đế sai Nguyễn Biểu đi sứ cầu phong. Nguyễn Biểu đến dinh giặc, Trương Phụ bắt Nguyễn Biểu quỳ lạy, Nguyễn Biểu không theo. Trương Phụ lại muốn uy hiếp tinh thần của Nguyễn Biểu, sai quân soạn một bữa tiệc đặc biệt.

Thức ăn, đồ uống bày trong một cái quả màu sơn nâu, khảm xà cừ, đậy nắp nghiêm trang. Nguyễn Biểu vào tiệc. Lính hầu của Trương Phụ mở nắp quả thì có một cái đầu người luộc chín để trong một cái đĩa bạc sang trọng.

Nguyễn Biểu hơi sửng sốt nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, ông ung dung rót rượu, cầm đôi đũa ngà và dao khoét mắt chấm muối nhắm với rượu một cách ngon lành.

Sau khi nuốt xong con mắt, uống xong chén rượu, Nguyễn Biểu tiếp tục khoét con mắt thứ hai để vào bát, rồi rót tiếp một chén rượu đầy, cười và nói một mình nhưng cốt để cho Trương Phụ nghe được: 

"Không mấy khi người Nam được nhắm rượu với đầu luộc người Bắc".

Ông còn kiêu hãnh ngâm một bài thơ:

Ngọc thiện trân tu đã đủ mùi
Gia hào thêm có cỗ đầu người
Nem cuông chả phượng còn thua béo
Thịt gũ gan lân cũng kém tươi
Ca lối lộc minh so cũng một
Đọ bề vàng sắt bội hơn mười
Kia kìa ngon ngọt tày vai lợn
Tráng sĩ như Phàn tiếng để đời

Đọc xong bài thơ, Nguyễn Biểu tươi cười khoan thai đứng dậy. Trương Phụ tròn xoe mắt kinh ngạc.
Để tỏ ra mình cũng biết trọng người tài, có khí phách, Trương Phụ lấy lễ tiếp đãi Nguyễn Biểu rồi tiễn chân sứ giả ra về.

Khi Nguyễn Biểu về rồi, tên Việt gian Phan Liêu ton hót với Trương Phụ:
 "Người đó là một hào kiệt nước Nam, ngài muốn lấy nước Nam mà thả người ấy ra thì xong sao được". 
Trương Phụ hạ lệnh cho quân đuổi theo gọi Nguyễn Biểu trở lại. Nguyễn Biểu biết trở lại là chết, bèn dừng chân, xuống ngựa đề vào cột Cầu Lam 
"Thất nguyệt sơ nhất nhật, Nguyễn Biểu tử" (Mồng 1 tháng 7, Nguyễn Biểu chết)

Xong rồi, lên ngựa thong dong trở lại dinh Trương Phụ. Trương Phụ trách Nguyễn Biểu ra về không quay đầu ngựa lại chào là vô lễ. Nguyễn Biểu giận, chỉ tay mắng vào mặt Trương Phụ rằng:
"Trong bụng toan tính cướp nước người ta, ngoài mặt lại nói láo phô trương là danh nghĩa, trước đã hứa lập con cháu họ Trần mà bây giờ lại chia lập quận, huyện, không những cướp bóc của báu, mà còn tàn hại sinh dân. Mày là thằng giặc tàn ác, bạo ngược".
 Trương Phụ giận tím gan ra lệnh trói Nguyễn Biểu vào cột cầu gần chùa Yên Quốc rồi giết đi.

Không chỉ người dân Việt Nam tôn vinh Nguyễn Biểu mà chính kẻ thù, sau khi giết hại Nguyễn Biểu cũng đem lòng thán phục. Trương Phụ đã nói với quân lính: "Thật là một bậc tráng sĩ, là một hào kiệt nước Nam".


 3 tên Việt Gian Bán nước
Hồ Chí Minh - Phạm Văn Đồng - Võ Nguyên giáp ở Việt Bắc 

Anonymous has left a new comment on your post "Nguyễn Biểu chửi bọn Tàu xâm lược: Mày là thằng gi...": 

Tội ác làm Việt gian của Đảng việt gian cộng sản và bè lũ tay sai đã chồng chất, vừa tanh vừa bẩn. Trúc Lam sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải chẳng rửa sạch tanh hôi, cho nên ghế đá Hà Nội lại có thơ Vè Việt Gian , thơ như sau:

"Thằng Đồng bán nước, thằng Hồ bán đất.
Đồng Hồ đảng nó Việt gian rành rành.
Bán đất, chết hết đất chôn.
Bán nước, chết ngập chết chìm nhớ chưa?
Bây giờ muốn hết Việt gian.
Toàn dân như nước, lửa thiêu Đồng Hồ.

Tay chơi Hà Nội. 

1 comment:

Anonymous said...

Tội ác làm Việt gian của Đảng việt gian cộng sản và bè lũ tay sai đã chồng chất, vừa tanh vừa bẩn. Trúc Lam sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải chẳng rửa sạch tanh hôi, cho nên ghế đá Hà Nội lại có thơ Vè Việt Gian , thơ như sau:

"Thằng Đồng bán nước, thằng Hồ bán đất.
Đồng Hồ đảng nó Việt gian rành rành.
Bán đất, chết hết đất chôn.
Bán nước, chết ngập chết chìm nhớ chưa?
Bây giờ muốn hết Việt gian.
Toàn dân như nước, lửa thiêu Đồng Hồ.

Tay chơi Hà Nội.

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------