Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, August 27, 2010

NB Viet Thuong- Tham Vọng của Nga-Tàu-CSVN dùng Chủ Nghĩa CS với mục đích khác nhau

LTS. Bài nói chuyện của NB Việt Thường ngày 29-10-2006 với Tường Thắng.


1- tham vọng của Nga- Tàu-VGCS xử dụng chủ nghĩa Cộng Sản với các mục đích khác nhau

2- cơ chế hành chính của chế độ Việt gian Cộng Sản hiếp dâm phụ nữ thi hành tử trên xuống dưới

3- Phụ nữ là nạn nhân trong các cơ chế chính quyền Cộng Sản

4- Vạch mặt Nguyễn Thanh Giang tiến sĩ giấy, giáo sư chưa dạy học một ngày, và là An ninh "nòi" của Việt gian Cộng Sản. Bố Mẹ di cư vào Nam để nằm vùng năm 1954, và tiếp tục ra hải ngoại nằm vùng năm 1975 cho đến nay.

5- vai trò của dân chủ cuội Nguyễn Khắc Toàn lập ra Công Đoàn Độc Lập để chờ quốc tế với âm mưu được quốc tế đóng đấu côngAudio Lưu Trữ
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongThamVongCuaNgaTauCSVNXuDungChuNghiaCSVoi2hình ảnh

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------