Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, August 15, 2010

NB Việt Thường - Những Con Chó Của Lâu Đài Báo Chí (VGCS)

Am thanh Lưu Trữ
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongNhungConChoCuaLauDaiBaoChi711.wmv


LTS Nhân dịp hải ngoại ngây thơ ca tụng, khóc thương Trần Mạnh Hảo bị cấm nói tại Đại Hội Báo Chí. Nhưng Trần Mạnh Hảo đượcnói tự do ở các đài phát thanh hải ngoại và được phép gới bài đi khắp hải ngoại . Như vậy Trần Mạnh Hảo là ai?
Trần Mạnh Hảo là tên cò mồi , Con tôm Trần Mạnh Hảo trên lưỡi câu của đảng Cộng Sản để bắt những ai có tư tưởng chống đảng.
Trần Mạnh Hảo tên lính xung kích việt gian của trên mặt trận tư tưởng giả vở xuyên tạc đảng để câu mồi những cây viết nhẹ dạ tưởng là được cởi trói, hồ hởi phấn khởi phát biểu như Trần Mạnh Hảo thì bị tóm ngay. Bọn Việt gian Cộng Sản cho phép Trần Mạnh Hảo được chửi đảng làm mồi câu Trong ngày Đại Hội Báo Chí, Việt gian Nguyễn Phú Trọng tuyên bố là :Báo chí với những khả năng và thế mạnh của mình, phải là một trong những lực lượng quan trọng đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới" nên Trần Mạnh Hảo xung phong đi đầu như đã xung phong đi đầu trong Ly Hôn mà không sức mẻ một cọng lông , lại được đảng cấp học bổng đi Nga 1988 Viện Văn Học Cao Cấp Goocky.
việt gian Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Quốc Hội việt gian, đọc diễn văn ở “Ðại hội IX Hội Nhà Báo Việt Nam” tại Hà Nội nói: “Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm ủng hộ và tạo các điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển, để các nhà báo phát huy tài năng sáng tạo, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, phục vụ và cống hiến nhiều nhất cho đất nước. Ðồng thời, mong muốn và tin tưởng giới báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của mình, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”
Trần Mạnh Hảo thường xuyên được cấp visa đi Mỹ thăm vợ con mà không bị trở ngại nào cũng đủ biết là cán bộ đảng viên Trần Mạnh Hảo là con chó săn của đảng trong mặt trận văn hóa.
Ai muốn bưng bô Trần Mạnh Hảo nên hỏi "chủ động điếm Quán Bà Mau" Ali Baba Nguyễn Chí Thiện về Trần Mạnh Hảo giữ vai trò gì trong làng chó săn của Lâu Đài Báo Chí.


Con tôm Trần Mạnh Hảo trên lưỡi câu của đảng Cộng Sản để bắt những ai có tư tưởng chống đảng.


No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------