Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, August 17, 2010

Liên Thành - Thien Huong - Chùa là sở công tác VGCS, Vạch Trần HDH- Vo Van Ai

Audio Lưu trữ 1 Mỗi ngôi chùa là sở công tác, chi bộ của VGCS
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-LienThanhThH201008151ChuaLaChiDangBoVGCS141.wmv
Audio Lưu Trữ 2 Vạch trần giả dối của Hoàng Duy Hùng và Tên Phản Quốc Võ Văn Ái
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-LienThanhThH201008152VachMatHoangDuyHungVoVanAi128.wm
Mỗi một ngôi chùa là một trụ sở sau này trở thành chi bộ đảng của Việt gian Cộng Sản .
Những cán bộ Cộng Sản giả sư tăng được huẫn luyện rất kỹ cho các công tác tuyên vận hải ngoại.
Đưa việt gian Hồ Chí Minh vào chùa là đưa tội ác vào chùa.

Vạch Trần sự liên hệ của việt gian Nguyễn Văn Kim và Nghị Gian Hoàng Duy Hùng được cài nằm vùng trong cộng đồng hải ngoại.
Nguyễn Văn Kim trong hồ sơ 1963 chống đói VNCH.

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------