Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, August 30, 2010

NB Viet Thuong- nhận định về Trần Khuê Giáo Sư Cá Nướng

Đỗ Sơn VOV tháng 10, 2005

Audio Lưu Trữ
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongNhanDinhVeDanChuCuoiTranKhue991.wmvHình ảnh


Trần Khuê , Giáo sư Cá Nướng, Guru 19 tháng tù không ăn cơm tù
không mặc đồ tù
No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------