Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, November 29, 2008

NB Việt Thường KN 26-11-08 Tinh Thần Đấu Tranh Nhân Dân Trong Nước Phần 1


Phần 1 âm mưu của Nguyễn Chí Thiện và nói láo về CCRD

KN- NB Việt Thường 26-11-20-08


Phần ll

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------