Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, November 13, 2008

NB Việt Thường HV 12-11-08-P2-Người Dân Trong Nước Dùng Dùi Cui, Roi Điện Để Tự Vệ


HV-NB Việt Thường ngày 12-11-08-P2-Người Dân Trong Nước Dùng Dùi Cui, Roi Điện Để Tự Vệ

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------