Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, November 15, 2008

NB Viet thuong KN 13-11-08-P1 : Ba Loại Đảng Viên Cộng sản


KN-NB Viet thuong Ngày 13-11-08-Phan 1
KN-NB Việt Thường ngày 13-11-08-Phan 2 -SBTN

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------