Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, December 3, 2008

NB Việt Thường HV 03-12-08 -P1 Tình hình vừa qua xảy ra trong và ngoài nước


HV- NB Việt Thường ngày 03-12-08 -P1 Tình hình vừa qua xảy ra trong và ngoài nước

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------