Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, November 24, 2008

NB Việt Thường KN 22-11-08 -P2: Sức Mạnh Của Người Quốc Gia - Các Yếu Điểm Của Việt Gian CS


KN-NB Việt Thường Ngày 22-11-08 -P2: Sức Mạnh Của Người Quốc Gia - Các Yếu Điểm Của Việt Gian CS

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------