Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, November 29, 2008

NB Việt Thường KN 26-11-20-08 : Tinh Thần Đấu Tranh Của Nhân Dân Phần ll


KN- NB Việt Thường 26-11-2008 : Tinh Thần Đấu Tranh Của Nhân Dân Phần ll

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------