Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, June 28, 2011

Vân Anh-“Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô” (2)


 công an trọc đầu Cộng sản

http://www.youtube.com/watch?v=ktngAlbbpZ8“Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô”
Vân Anh
bài 2
Từ sau ngày 30/4/1975 bọn (đảng) Việt Gian Cộng sản đã chuẩn bị, cũng như soạn thảo những kế hoạch rất tinh vi, để chúng thành lập một chế độ sắc máu khác là: dùng hẳn bọn “công an trọc đầu” để thay thế hệ thống “công an Cộng sản”. Nói một cách khác là chúng dùng lý luận na ná giống “phật giáo” thay thế lý thuyết Cộng sản, để “đoàn ngũ hóa” tư tưởng người dân Việt vốn câm thù Cộng sản đến tận xương tuỷ, nhất là người dân miền Bắc. Đây là một kế sách trường kỳ mà bọn (đảng) Việt Gian Cộng sản chúng đã tốn nhiều năm cũng như hàng nghìn chuyên viên về tôn giáo, hàng nhiều chục tỷ đô la để nghiên cứu và thực hiện cho bằng được kế sách này. Nói một cách đúng hơn là chúng dùng các nhân sự “công an trọc đầu” (“công an trọc đầu” chúng là những đảng viên trung kiên trong nghành công an của Việt Gian Cộng sản, nhưng chúng được đào tạo nhiều năm về phật học để cạo đầu giả sư) để thay thế đám “công an Cộng sản”[(“công an Cộng sản” là những thành phần công an thường, nghĩa là thành phần công an nhưng không được đào tạo thêm kiến thức về nghiệp vụ để len lỏi vào phật giáo). Chúng ta phải hiểu rõ ở điểm này để phân biệt đám “công an trọc đầu” và “công an Cộng sản” khác nhau ở điểm nào. Người viết nhớ lại trước đây dân miền Nam có lưu truyền câu nói: “Nhất Đĩ Nhì Sư” thì có lẽ cũng rất hợp để chỉ đến đám “công an trọc đầu” này chăng?!)]. Chúng muốn biến tư tưởng của Phật Giáo để thay thế lý thuyết Cộng sản và chúng dự tính rằng kế hoạch này sẽ cứu sống chế độ Việt Gian cũng như nhân sự Cộng sản. Vì chúng đoán trước rằng lý thuyết Cộng sản Marxist Leninist trước hay sau gì cũng phải bị vứt vào xọt rác, vì sự tiến hóa của xã hội con người và thế giới này sẽ không còn cái gọi là lý thuyết “quái thai, quái đản” Cộng sản nửa!.
Tư tưởng dẫn hành động!. Vì hiểu như vậy cho nên chúng làm như vậy để chúng có thể thoát nạn nếu trong tương lai Việt Nam có một cuộc Cách Mạng bạo lực dẫn đến lật đổ chế độ Việt Gian Cộng sản của chúng, thì bọn “công an trọc đầu” chúng vẫn còn tồn tại vì chiếc áo “cà sa” và một mớ lý thuyết Marxist Leninist trộn lẫn tôn giáo, thì đương nhiên chúng sẽ sống để tiếp tục lừa bịp và lường gạt với cái “đầu trọc” của chúng. Những nhân sự công an trọc đầu Cộng sản này sẽ tiếp tục hoạt động, chúng sẽ dùng tôn giáo như một lợi khí để đánh phá các Chính Quyền Quốc Gia như chúng đã từng làm trong thời Đệ Nhất (và Nhị) Cộng Hòa và cho đến khi chúng có thể cướp được chính quyền. Hoặc giả các chính quyền non trẻ vì yếu kém về mặt tư tưởng và có thể “điều đình” để chia quyền với chúng.
Và một tiên đoán của chúng nữa là thế giới Tây phương nhất là Âu Châu (Cộng sản) sẽ phải ủng hộ chúng và làm đối lập chính trị để ép người Quốc Gia phải nhượng bộ vì quyền lợi kinh tế, thương mại. Chúng ta thấy bọn Việt Gian Cộng sản luôn luôn bán rẻ quyền lợi của Quốc Gia để cho đảng (Cộng sản) của chúng được tồn tại với quyền hành. Như vậy trong trường hợp Tây phương ủng hộ cho bọn GHPGVNTN-AQ làm đối lập chính trị, thì chúng sẽ tách “giáo hội” của chúng ra và để cho một nhóm ủng hộ “dân chủ đa nguyên kiểu Cộng sản” trong “diễn biến hòa bình” ra mặt hoạt động. Như thế thì bọn Việt Gian Cộng sản cũng như bọn công an trọc đầu vẫn ở bên trong nắm quyền điều hành, nhưng chỉ có khác là chúng thay thế cái tên Việt Gian Cộng sản, sang “dân chủ đa nguyên Cộng sản” hay một cái tên khác cho bớt đi màu máu gian ác Việt Gian Cộng sản của chúng.
Trước đây và bây giờ thì thế giới này ai ai cũng biết là: GHPGVNTN-AQ vẫn trung kiên gắn bó với đảng Việt gian Cộng sản và là một tổ chức ngoại vi hàng đầu của đảng Việt Gian Cộng sản từ mấy chục năm qua. Vậy làm sao các chính phủ Tây phương (không cộng sản) nhất là Hoa Kỳ họ lại không biết!? Và các ác thế lực kể cả đám Mỹ Gian có muốn giúp bọn Việt Gian xóa bỏ cái tên Việt Gian, thì chúng nó làm sao có thể xóa được?. Các bài được viết ra từ nhiều năm qua cho đến nay cũng chính là bản án tử hình cho các tên “công an trọc đầu”, các đồng chí văn nô phản tỉnh giả vờ, các tên bồi bút cò mồi, các tên đối lập cuội giả vờ chống đảng, các tên chuyên làm tay sai cho bọn phản dân hại nước Việt Gian Cộng sản, thì tất nhiên chúng sẽ phải chết theo đảng Việt Gian của chúng, khi cuộc cách mạng bạo lực nổ ra trong thời gian không xa tới đây!.
Dân Tộc Việt Nam không thể khoan hồng các tên được nêu ra trên và dưới đây (dù cho chúng đã chết) chúng là thứ Việt Gian Cộng sản nguy hiểm, lưu manh, giảo quyệt, gian trá, độc ác và khốn nạn nhất. Các “đồng chí” Việt Gian Cộng sản phải bị toàn dân Việt Nam tiêu diệt không thể khác!. Ngày nay khi các “đồng chí” thấy cái chết sẽ đến nơi thì mới ăn năn hối hận có lẽ đã muộn!. Toàn dân Việt chúng tôi cần phải tiêu diệt bọn cầm đầu Việt Gian Cộng sản, bọn tư bản đỏ, bọn “sư công an trọc đầu” ở trong và ngoài nước. Nhưng quan trọng không kém là các tên “sư” “công an trọc đầu” ở hải ngoại nhất là các tên đang sống tại Hoa Kỳ, đang hoạt động đắc lực cho bọn Việt Gian Cộng sản như:
HT (Hòa Thượng) Thích Huyền Quang; HT Thích Quảng Độ; TT (Thượng Tọa) Thích Quảng Liên; Thích Thái Hòa; Thích Thiện Hạnh; Thích Thanh Tứ; Thích Chơn Thành; Thích Nguyên Đạt; Thích Nguyên Trí; Thích Hộ Giác; Thích Chánh Lạc; Thích Quảng Ba; HT Thanh Cát; HT Thích Mãn Giác (đã chết); HT Thích Giác Nhiên; HT Thích Đức Niệm (đã chết); Thích Trí Chơn, Thích Huyền Dung, HT Thích Chánh Lạc; HT Thích Chơn Thành; Thích Quãng Thanh; HT Thích Nguyên  Đạt; Thích Pháp Châu; HT Thích Hạnh Đạo; TT Thích Nhật Minh; TT Thích Phước Thuận; TT Thích Tín Nghĩa; TT Thích Minh Mẫn;Thích Pháp Châu; TT Thích Nguyên Siêu; HT Thích Thiện Hương; Thích Chơn Trí đổi pháp danh là Thích Nguyên Siêu; HT Thích Thuyền Ấn, TT Thích Minh Tuyên, Thích Minh Nguyên, HT Thiền sư Thích Nhất Hạnh, TT Thích Quãng Thanh; TT ThíchViên Lý, TT Thích Minh Dung; TT Thích Hạnh Tuấn; TT Thích Chơn Trí; TT Thích Giác Đẳng; TT Thích MinhTồn; TT Thích Giác Sĩ; Pháp Sư Thích Giác Đức; TT Thích Trí Lãng; TT Thích Vân Đàm; TT Thích Minh Hồi; TT Thích Thông Niệm; ĐĐ (Đại Đức) Thích Tâm Tường; TT Thích Minh Tuyên; TT Thích Minh Trí; HT Thích Đạo Quang; TT Thích Giác Sơn; TT Thích Vân Đàm; TT Thích Minh Nguyên; TT Thích Minh Tuyên ..v.v…
Các “sư nữ” thì có: Ni Sư Nữ Như Hòa; Ni Sư Nữ Ni Hoa Tâm; Ni Sư Như Ngọc; Ni Sư Như Nguyện; Ni cô Tịnh Nguyện;  cô Diệu Hạnh;  cô Diệu Cảnh;  cô Diệu Hằng;  cô Diệu Chơn;  cô Diệu Ninh;  cô  Diệu Ngộ; Ni sư  Diệu Từ; Ni sư  Diệu Hương; Ni cô Diệu Ngọc; Ni cô Diệu Tánh; Ni cô Quãng Tâm tức Ni cô Đàm Hương, Ni Cô Liên Nhẫn ..v.v…
Nếu đọc giả để mắt đến các tên “công an trọc đầu” từ những năm sau năm 1975 cho đến nay, đọc giả sẽ thấy các tên “công an trọc đầu” nhất là tên Thích Quảng Ðộ, Thích Trí Siêu, Thích Tuệ Sỹ của đảng bộ Vạn Hạnh được đề cao với hải ngoại là những người có học, có bằng cấp ở Hoa Kỳ, để gây uy tín “trí thức” cho GHPGVNTN-AQ. Ban tuyên huấn tôn giáo hải ngoại cũng không quên tạo ra cảnh tượng bịp bợm rằng: Trí Siêu và Tuệ Sỹ bị Cộng sản “xử tử hình” nhưng không có lý do và cũng không chết. Chúng hô hoán rằng bị “tù” (kiểu Đoàn Viết Hoạt) mấy chục năm nhưng không ai thấy chúng ở tù bao giờ. Để rồi cuối cùng vài năm trước đây hai tên này đã “đăng ký” lấy vợ và giả từ cuộc đời “tuyệt thực chống đảng”. Tóm lại chúng giả vờ chứ chúng không hề hoạt động gì gọi là chống Cộng để đến nỗi bị tử hình, hay bị tù như chúng đã từng bịp bợm nói láo trong nhiều năm qua.
 link (Đoàn viết Hoạt-nón tai bèo-VN “Con đường tiến đến dân chủ…)


4464604682
 VG Đoàn Viết Hoạt thăm Ba Lan năm 1999.  vợ VG Trần Thị Thức cùng tháp tùng. Hình chụp với tổng thống Ba Lan đương nhiệm Aleksander Kwaśniewski.
Cộng sản gian ngoan ở điểm chúng vẫn sống nhăn, vẫn làm việc, vẫn bóp méo lịch sử, vẫn bình an vô sự. Nhưng mồm thổi lửa của chúng thì hô hoán rằng chúng bị tử hình “oan”, bị xử án “oan” và bị xử tù “oan”, mà thật ra không có gì xảy ra cho các tên công an trọc đầu này cả!. Nhưng có điều khôi hài nhất là bọn nằm vùng và bọn cò mồi của bọn cán bộ Cộng sản trọc đầu cũng như có tóc ở hải ngoại, vẫn trơ tráo trắng trợn tung hô, tâng bốc và đề cao rằng đó là những nhà “tranh đấu” nhân quyền, những người “giám” dấn thân tranh đấu với Cộng sản!. Chúng tưởng như vậy là đã đánh lừa được người hải ngoại phải tôn vinh bọn ngu dốt nhưng tham lam này, và các chính khách người Mỹ (chứ không phải Mỹ Gian) phải đổi hướng chính sách, chính trị để o bế bọn Việt Gian Cộng sản. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy bộ máy tuyên truyền báo chí Cộng sản và tuyên vận Cộng sản ở hải ngoại loan truyền những chuyện bịa đặt này. Nhưng ở trong nước hoàn toàn yên lặng, người dân không ai nghe thấy những tên Quảng Ðộ, Huyền Quang, Võ Văn Ái, Ðoàn Viết Hoạt ..v.v.. và các “sư” là ai?. Chúng nghĩ rằng chúng gây “uy tín” và “tiếng tăm” với hải ngoại để tạo một cái “vốn chính trị”. Cái vốn chính trị này sẽ giúp GHPGVNTN-AQ an toàn, để xóa bỏ cái tên “công an quốc doanh” hay “công an trọc đầu” và sau này người Quốc Gia sẽ không thể hỏi tội làm tay sai cho Cộng sản của chúng.
Một điểm cần phải nói trong thời điểm này là các cuộc cách mạng đã bùng nổ từ Trung Đông đang lan sang Á Châu, chính trị toàn cầu đã thay đổi. Thì sớm muộn gì chế độ tàn bạo, tàn ác Việt Gian Cộng sản cũng phải sụp đổ không thể khác. Chúng hiểu như vậy nên chúng làm ra vẻ chúng không dính líu gì đến chế độ Việt Gian Cộng sản trong nước. Và thời điểm hiện nay ở hải ngoại này không ai thấy chúng nói năng một chút gì đến tội ác của bọn Việt Gian Cộng sản, mà chúng chỉ bịp ra chuyện “Trung quốc hăm dọa sẽ tấn công Việt Nam. Vậy chúng ta (?) phải chống Trung quốc”. {(Quý đọc giả xin tìm đọc lại bài viết của Vân Anh vào ngày Dec 10th, 2010 với tựa đề: “Bắc Kinh - Hà Nội chuẩn Bị Bịp … Mỹ!” (và thế giới), đã được đăng tải trên nhiều diễn đàn điện tử. Trong bài viết vào năm ngoái Vân Anh đã đoán trước ý đồ của Bắc Kinh và Hà Nội muốn gì!. Vậy ngay thời điểm này (tháng 6 năm 2011) Hà Nội la làng là “Bắc Kinh chiếm biển, chiếm đất Việt Nam” và Bắc Kinh “hăm dọa tấn công Việt Nam” chỉ là trò hề của Hà Nội muốn chạy tội bán nước và tự đánh bóng cho chúng mà thôi. Vì muốn tiêu diệt tập đoàn Sô Vanh Bắc Kinh, thì trước nhất toàn dân Việt phải quyết tâm tiêu diệt tập đoàn Việt Gian Cộng sản bán nước. Hoặc giả phải tiêu diệt cả hai tập đoàn Việt Gian và Sô Vanh này cùng một lúc, thì đất nước mới yên bình được)}. Chúng không hề đả động gì đến vấn đề bọn Việt Gian Cộng sản đã là tay sai bán nước, bán dân cho bọn Sô Vanh Bắc Kinh, chúng đã cai trị dân Việt quá bạo tàn trong hơn hơn 60 năm qua ở miền Bắc và 36 năm qua ở miền Nam. Và bọn Việt Gian Cộng sản đội lốt tôn giáo muốn đánh lừa quốc tế và làm cho mọi người Việt trong nước cũng như hải ngoại quên hẳn các hoạt động và thành tích Cộng sản của GHPGVNTN-AQ.

Giả thử ngay bây giờ Cộng sản bị tiêu diệt, thì bọn “công an trọc đầu Cộng sản Vạn Hạnh” này có thể thoát nạn để tiếp tục hoạt động gây uy tín và lãnh đạo GHPGVNTN-AQ. Chúng tin với thành tích bịp bợm “đã” bị Cộng sản “xử tử hình”, có “thành tích” “đốt người” rồi gọi là “tự thiêu”, có “thành tích” giết hàng chục nghìn người dân Huế vô tội vào những ngày tết Mậu Thân (1968). Bọn “sư công an” cũng còn nhiều “thành tích” “được” Cộng sản “bỏ tù” và lại có tiếng tăm với hải ngoại quốc tế, thì chính quyền mới sẽ không dám hỏi tội chúng. Nhưng chúng đã nhầm to. Nhân dân trong nước đã biết rõ ràng mặt thật của chúng, và sẽ thẳng tay xử tội bọn này chứ không phải người Việt hải ngoại. Vả lại khi thời thế thay đổi, thì chính sách Hoa Kỳ, cũng như các nước có  “bang giao với Hà Nội vì nhu cầu lợi nhuận”, họ cũng sẽ quay lưng bỏ rơi Hà Nội. Người Việt Nam nói chung lúc đó họ sẽ vùng lên tiêu diệt những gì dính líu đến bọn Việt Gian Cộng sản tay sai bán nước cho ngoại bang. Chúng chính là bọn nội thù của dân tộc Việt Nam vậy!.
{[Nhân đây Vân Anh cũng tin cho độc giả khắp nơi trên thế giới được rõ là: Trong tuần vào ngày 26 tháng 6, 2011. Thiếu Tá Liên Thành cựu chỉ huy Cảnh Sát Thừa Thiên - Huế đã tổ chức một buổi ra mắt cuốn sách: “Huế - Thảm Sát Mậu Thân - Tội Ác của Đảng Cộng sản Việt Nam”, quyển sách đưa ra sự thật nhầm tố cáo tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng sản và bọn công an trọc đầu đã can tội giết hàng chục nghìn người dân Huế vào (Tết) năm 1968. Buổi ra mắt sách được tổ chức tại thành phố Santa Ana, miền Nam California Hoa Kỳ. Quyển sách này là tang chứng hùng hồn nhất từ trước đến nay và cũng do chính tác giả (Liên Thành) là người liên hệ trực tiếp bắt và thẩm cung các tên Cộng sản nằm vùng đã nấp dưới cái tên cư sĩ hoặc màu áo “cà sa”.
Để tiện việc mua sách, quý bạn đọc cũng có thể liên lạc trực tiếp tác giả Liên thành ở số điện thoại và địa chỉ Email dưới đây:
Liên Thành
Điện Thoại: (626) 257-1057 .
Một điều cần nói ra đây nửa là tác giả Liên Thành và một số người Việt lẫn Mỹ cũng đang thành lập một “Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam” ra tòa án Quốc Tế. Nhưng trước nhất là cần sự giúp đỡ của các cộng đồng người Việt tại Mỹ để truy tố các tên công an mặc áo thầy tu (hay cư sĩ) ra các tòa án tại Hoa Kỳ này. Ủy ban này cũng đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản trên khắp thế giới, trong các công việc lớn hơn sau này!.]}
Từ năm 1945 cho đến nay bọn Việt Gian Cộng sản đã dùng hệ thống công an sắc máu và tàn bạo để cai trị người dân Việt, chúng biến cả nước Việt Nam trở thành một cái nhà tù khổng lồ. Những người dân bình thường hay phật tử thì bị “tù” trong các tổ chức trá hình phật giáo của chúng, các tổ chức này đều thuộc về Mặt Trận Tổ Quốc điều hành, chỉ đạo, hay là các tổ chức ngoại vi của Cộng sản. Chẳng hạn như: “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang”, “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam”; “Tăng Ðoàn Bảo Vệ Chánh Pháp”, “Liên Hiệp Phụ Nữ”, “Việt Kiều Yêu Nước” ..v.v... Các tổ chức nhằm để “đoàn ngũ hóa” con người đều trực thuộc đảng Việt Gian Cộng sản. Các tổ chức như: “Thiếu Nhi Khăn Quàng Ðỏ”, “Thanh Niên Xung Phong”, “Hội Văn Nghệ” (rất nhiều văn nghệ sĩ tị nạn Cộng sản và vài trung tâm sản suất dĩa nhạc & DVD ở hải ngoại nay đã làm việc cho bọn Việt Gian Cộng sản trong nước cũng vì tiền!); “Hội Nhà Văn”; “Tổng Công Ðoàn Lao Ðộng”, “Hiệp Hội Báo Chí”, và rất nhiều các tổ chức phụ thuộc hay ngoại vi nhỏ hơn đều có ý đồ khép chặt người dân Việt Nam trong mọi thành phần, mọi lứa tuổi đều phải nằm trong các loại “tổ chức” do các cán bộ Việt Gian Cộng sản cầm đầu, chỉ huy, điều khiển.
Bọn công an trọc đầu chúng “điều nghiên” rất kỹ và xử dụng Đức Tin của tôn giáo để “kiểm soát và điều khiển tư tưởng” con người. Những kế sách này đã trở thành một môn khoa học tinh vi. Các cán bộ công an (trọc đầu) chỉ huy điều hành thay vì mặc đồng phục công an, thì nay các tên này chúng mặc áo “cà sa”. Chúng “hướng dẫn, dìu dắt”, hay nói cho đúng là chúng nhồi sọ các đoàn viên, đoàn sinh “phật tử”, và mồm của chúng lúc nào cũng nói những lời đạo đức giả. Những tên công an trọc đầu này chúng có tài mê hoặc mọi người khác nhất là các “đệ tử đồng đạo”; các đoàn sinh, đoàn viên “phật tử”, cho tới lúc chúng nói gì, ra lệnh gì, họ đều răm rắp nghe theo và không ai dám cưỡng lại, và cũng không thể bỏ trốn hay bỏ chạy. Nếu chỉ nhìn chúng một cách phiến diện với những danh từ, danh xưng có vẻ hiền lành “vô tội” như: “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam”, “Tăng Ðoàn Bảo vệ Chánh Pháp”, “Lực lượng cư sĩ bảo vệ Phật Giáo” ..v.v… khiến không một chính quyền nào có đủ lý do hành chính hay chính trị để cấm cản hay ngăn chặn các tổ chức “vô vị lợi” của chúng hoạt động.

Sở dĩ người viết phải trình bày rườm rà như trên để quý bạn đọc (trẻ) có thể tránh những cạm bẫy của bọn ma giáo công an trọc đầu, và nếu không thì rất nhiều người trẻ tuổi sống và lớn lên ở hải ngoại không có một chút gì kinh nghiệm về các tên công an trọc đầu. Quý bạn sẽ bị mắc vào các ổ lưới nhện đỏ của chúng. Các phụ huynh dễ tính (đa phần vì bận rộn với công việc làm ăn ở cái xứ vật chất, máy móc này) vô tình khuyến khích con em gia nhập các đoàn thể, tổ chức với danh xưng có vẻ hiền lành, vô hại như trên. Nhưng một khi đã mắc vào mạng lưới nhện đỏ và bị chúng “đoàn ngũ hóa” (là hình thức nô lệ tân thời), thì bản tính cá nhân cũng thay đổi rất nhanh. Các đảng viên, đoàn viên, hội viên, tín đồ, phật tử đều có thể mau chóng trở thành những kẻ cuồng tín, quá khích, say mê, bị mê hoặc và không còn suy nghĩ sáng suốt. Các bậc phụ huynh vì thờ ơ không chú ý, đã có thể để con em của mình cho bọn ma quỷ công an trọc đầu lợi dụng. Và khi quý vị biết ra thì có lẽ đã quá muộn. Các chính quyền của các quốc gia sở tại cũng nên ghi nhớ những tổ chức nêu trên để các lực lượng có cách đối phó, khi các vấn đề phức tạp “sẽ xảy ra” chính ngay trên đất nước của quý vị. Nhắc lại là “Sẽ Xảy Ra”.
Nếu nói đến các tổ chức, thì tổ chức gọi là: “Phật Tử” được thành lập rất nhiều. Ta có thể kể ra đây điển hình một số đơn vị “Gia Đình Phật Tử” (GĐPT) như: “GÐPT Long Hoa”, “GÐPT miền Thiện Minh”, “GÐPT miền Quảng Ðức”, “GÐPT Chánh Pháp”, GÐPT Chánh Tín, GÐPT Pháp Bảo, GÐPT Pháp Hoa, GÐPT Ấn Quang, GÐPT Vạn Hạnh ..v.v... Và nhiều nữa không kể hết ra trong một bài viết ngắn này được. Tư nhiều năm qua các đơn vị GÐPTVN đã trở thành một mạng lưới nhện giăng bủa khắp nước Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới để thu gom các thanh, thiếu niên, thiếu nhi phật tử, để giáo dục, nhồi sọ, tẩy não và huấn luyện chúng trở thành những “phật tử” có tinh thần hăng say, cuồng tín và sẵn sàng “tử” (chết) vì “giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất” (GHPGVNTN!). Nếu thống kê thì các đơn vị và đoàn viên GÐPTVN tại Việt Nam hiện nay là 2,560 đơn vị và 450,000 đoàn viên, 291,000 đoàn sinh. Tại Âu Châu 132 đơn vị, 10,570 đoàn viên và 1,890 đoàn sinh. Tại Canada 40 đơn vị, 1,650 đoàn viên và 1,700 đoàn sinh. Tại Úc Châu 60 đơn vị, 1,860 đoàn viên và 1,990 đoàn sinh. Tại Hoa Kỳ 580 đơn vị, 68,850 đoàn viên và 61,500 đoàn sinh. Tổng cộng có 3,372 đơn vị và 172,655 huynh trưởng GÐPT tại Việt Nam và trên thế giới (xin đọc giả nhớ cho là con số thống kê trên đây chưa hẳn đúng lắm, và có thể con số tăng thêm hay cũng có thể giảm đi bớt vì các nhu cầu hoạt động của các tổ chức này. Một điều mà không ai để ý đặt câu hỏi là: “do đâu mà các tổ GĐPTVN này đã phát triễn một cách quá nhanh như vậy). Đây cũng là một bằng chứng các đơn vị của tổ chức gọi là “Gia Đình Phật Tử Việt Nam” (GÐPTVN) thuộc GHPGVNTN vẫn được bọn Việt Gian Cộng sản hiện nay cho phép hoạt động công khai trong nước, trong Mặt Trận Tổ Quốc, trong vấn đề đào tạo thanh, thiếu niên phật tử trở thành một thứ cán bộ Cộng sản trá hình kiểu mới.

Nhân đây người viết cũng xin mở một dấu ngoặc để nói về “Gia Đình Phật Tử” (GĐPT). Từ trước đến nay các “cư sĩ công an” đã lầm lẫn khi khoe rằng: “vào năm 1935 ông Lê Đình Thám đã tổ chức và lập ra “gia đình phật tử”, cho đến năm 1969 thì ông Thám qua đời”. Thật ra thì Lê Ðình Thám là một cán bộ Cộng sản loại trung kiên, Thám từng là Chủ Tịch Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Liên Khu 5 của Cộng sản Việt Minh. Từ năm 1945 Việt Gian Cộng sản đã tổ chức Gia Ðình Phật Tử được rập khuôn theo tổ chức hướng đạo. Hướng Đạo ngày xưa thì bao gồm luôn cả gia đình, anh chị em của các thanh, thiếu niên hướng đạo. Sau năm 1975 đảng Cộng sản tổ chức lại “giáo hội Phật Giáo Cứu Quốc” và “Gia Ðình Phật Tử - Việt Nam” (có thêm chữ Việt Nam). Nhìn vào thì người ta tưởng rằng: “Cộng sản cho tự do tín ngưỡng”. Nhưng không phải như vậy, Cộng sản chỉ dùng Phật giáo và Phật tử làm chiêu bài và thực chất của chúng thì các cán bộ công an giả làm tăng, ni để lãnh đạo “đoàn ngũ hóa”, và điều khiển lèo lái tinh thần, tư tưởng của các gia đình phật tử và thanh, thiếu niên Phật tử.
Nếu bạn đọc nào đã được đọc cuốn sách “Gia Đình Phật Tử Việt Nam” (GÐPTVN) (do Hà Nội ấn hành), thì các bạn sẽ thấy chúng công khai khoe ra mục đích chính của chúng là: “đoàn ngũ hóa” các gia đình và thanh thiếu niên phật tử để đưa họ vào những mục tiêu chính trị và đấu tranh đổ máu cho chúng”. Chúng bịa ra những gương tranh đấu, tự thiêu, thánh tử đạo với những tên như: Nhất Chi Mai, Quách thị Trang, Thích Tiêu Diểu, Thích Thanh Tuệ, Thích Nguyên Hương, ni cô Diệu Quang, Thích Thiện Mỹ, Thích Quang Hương ..v.v.. của thời trước năm 1975 mà chúng gọi là “tranh đấu”, chúng phá hoại, đánh phá chính quyền quốc gia từ 1963 đến 1975, để cho thanh, thiếu niên phật tử tiêm nhiễm và noi theo mong làm một thứ “anh hùng Cộng sản” hay các “công an thánh tử đạo”!. Cũng trong cuốn sách này, bọn “công an trọc đầu” và “cư sĩ công an” chúng công khai tôn vinh những khuôn mặt Cộng sản sắc máu như: (Thích) Tố Liên, Ðôn Hậu, Minh Châu, Nhất Hạnh, Trí Quang, Trí Thủ, Huyền Quang, Thiện Hoa, Tâm Giác, Trí Tịnh, Thiện Minh, Thiện Siêu ... Chúng gọi giai đoạn 1963-1975 (mà “GHPGVNTNAQ” đã nằm vùng đánh phá các chính quyền quốc gia miền Nam và đón Cộng sản vào chiếm miền Nam năm 1975), là: “Thời Kỳ Dấn Thân và Tái Ổn Ðịnh 1963-1975”. Chính Lê Ðình Thám đã khoe và đội “thầy” Thích Trí Quang Phạm Văn Bồng lên tận mây.
{[Bác sĩ Lê Ðình Thám có một người con trai tên là Lê Ðình Duyên làm dân biểu Việt Nam Cộng Hòa. Một người con trai khác tên là Lê Ðình Luân. Trước 1975, ông Lê Đình Luân là Đại tá Phòng Nhì (Quân Báo) trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30/4/1975, khi cộng sản vào chiếm Sài Gòn, ông Luân hiểu sự tàn bạo dã man của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, ông Lê Đình Luân đã tự tử, nhưng ông được các binh sĩ dưới quyền của ông cứu sống. Sau đó như hàng triệu người; ông Luân bị Cộng sản bắt đi Tù Cải Tạo. Cũng trong năm này Lê Ðình Thám đã từ Bắc vào “tiếp thu” Viện Pasteur ở Sài Gòn. Đến năm 1977, biết con mình ở tù ông Thám đến trại tù cải tạo thăm con trai là ông Lê Đình Luân.
\
Khi biết có bố (Lê Đình Thám) đến thăm; thì ông Luân một người căm thù và kinh tởm Cộng sản, ông Luân đã ra gặp bố mình. Khi thấy mặt bố (Lê Ðình Thám), ông Luân quỳ xuống lạy ông Thám 3 lạy và nói với ông Lê Đình Thám rằng: “Tôi lạy ông 3 lạy để trả ân nghĩa tình Cha, Con và cũng 3 lạy này là để đoạn tuyệt với ông từ đây. Và từ nay trở đi, ân tình gián đoạn mỗi người một ngả, xem như tôi và ông không còn liên hệ gia đình gì nửa!”. Nói xong; ông Luân quay lưng đi vào trong trại. Nếu chịu nhận là cha con, thì một cán bộ Cộng sản cao cấp như Lê Ðình Thám có thể bảo lãnh cho ông Luân được về sớm. Nhưng Đại tá Luân đã không hèn, và không thèm cái thứ ân huệ Cộng sản đó, dù đó là bố đẻ ra ông Luân. Ðại tá Luân đã bị Cộng sản giam cầm khoảng 15 năm và đã qua Mỹ theo chương trình H.O. Từ khi sang Mỹ cho đến nay, không biết hiện nay ông Luân như thế nào!. (Nếu ông Lê Đình Luân còn sống thì người viết chân thành chúc ông Luân và gia quyến được bình an). Nhưng các con ông Luân đều thành danh. (Chuyện của Đại tá Lê Đình Luân sau này có một đám bịp dựng lại câu chuyện này và gán câu chuyện này cho anh cựu Đại úy “nhà văn quân đội” họ Phan. Nhưng tiếc thay anh “nhà văn quân đội” họ Phan tư cách đã hèn thì làm sao có đủ khí khái của một kẻ Sỉ, một Quân Nhân như ông Luân?!]}.


Đến mãi năm 1998 thì GHPGVNTNAQ mới “đẻ” ra được cái tên “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam” (GĐPTVN) và đưa lên nhóm này lên sân khấu chính trị hải ngoại. Ðảng Việt Gian Cộng sản và GHPGVNTNAQ sẽ dùng “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam” như một tổ chức chính trị “có tí ti màu sắc “phật giáo”. Nhưng thời thế đã thay đổi quá nhanh vào những năm cuối thập niên 90’s, sau khi “chủ nghĩa bách chiến bách thắng Mác Lê Nin” ở Nga sụp đổ, ngay cả đảng Việt Gian Cộng sản cũng đã hết quyền hành để lừa bịp, thì làm sao bọn công an trọc đầu còn có thể chỉ huy được ai?!, và chúng không thể thi hành được bất cứ âm mưu, thủ đoạn chính trị “có tí ti màu sắc phật giáo” nào. Trong khi đó thì tên “công an trọc đầu” Trí Quang Phạm Văn Bồng và tập thể “công an” trong cái gọi là: “GHPGVNTNAQ” đã có tham vọng đặt một nền “tôn giáo công an trị” trên đất nước Việt Nam, mà chúng gọi đó là: “xây dựng một triều đại giống như nhà Lý ở thế kỷ 11”. (Bài trước người viết có nói đến và ngày nay thỉnh thoảng bạn đọc cũng thấy chúng đã nhắc đi nhắc lại trên các hệ thống diễn đàn điện tử này). Nhưng bọn “sư” công an Cộng sản này chúng đã tham lam, ngu dốt, thì làm sao chúng có thể biết “tu” là gì!, mà chúng đòi bắt chước các tăng sĩ nhà Lý?!.

Một số phật tử và cư sĩ trong giai đoạn 1963-1975 và cho đến ngày nay cũng không hiểu những thủ đoạn độc ác, nham hiểm, lưu manh của bè lũ cán bộ Việt Gian Cộng sản chúng đang ẩn núp dưới chiếc áo cà sa và tự xưng là: tăng ni “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang” và các giáo hội, các tổ chức phụ thuộc. Hi vọng rằng sau 1975 và ngày nay, mọi người phật tử, cư sĩ thuần thành đã sáng suốt và hiểu rằng: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang và các tổ chức phụ thuộc do cán bộ Cộng sản dựng lên và núp dưới chiêu bài Phật giáo để hoạt động Cộng sản, đoàn ngũ hóa người Việt trong mục đích đánh phá tổ quốc và dân tộc Việt Nam cũng như áp đặt độc tài tôn giáo, “tam bảo nô công an trị tân thời” lên đầu người dân Việt Nam thật thà, chân chất. Chúng không bao giờ thay đổi bản chất Cộng sản của chúng. Chúng trá hình dưới hình thức “Ðạo Phật” thánh thiện, với các danh xưng có vẻ hiền lành của Phật giáo. Chúng muốn biến toàn thể Phật tử hiền lành thành các Ðảng viên Cộng sản sắc máu của chúng, để tiếp tục khống chế người dân Việt dưới bàn tay sắt công an trị tân thời này!.
Quý đọc giả không nên để bọn công an Cộng sản đoàn ngũ hóa con em chúng ta dưới bất cứ một danh hiệu gì và hiền lành đến đâu. Gia nhập vào tổ chức “Gia Ðình Phật Tử Việt Nam” cũng như các tổ chức “tôn giáo” khác, thì sẽ có ngày con cháu chúng ta cũng sẽ làm vật hy sinh, cuồng tín và đánh phá lại ngay Quốc Gia Dân Tộc của mình. Nhất là các bạn trẻ chúng ta không nên làm “thánh tử đạo”, cho những mục đích chính trị bá láp của đám “GHPGVNTN Cộng sản”. Dân tộc và chính quyền Việt Nam sau này đương nhiên không thể để cho bọn Việt Gian Cộng sản tồn tại dưới bất cứ hình thức nào, dưới bất kỳ danh xưng nào. Các đảng viên cộng sản nào hiện nay không tin thì cứ đợi một thời gian nửa xem sao cho biết!. Đầu thế kỷ 21 này thế giới đã và đang đổi thay, ngay cả các quốc gia cho là văn minh như Hoa Kỳ này cũng phải có những cuộc cách mạng âm thầm để đổi thay từ bên trong và thay đổi từ bên trên xuống. Cho nên mọi hoạt động về chính trị và tôn giáo trong nước Việt Nam sau này phải có sự minh bạch, rõ ràng. Không thể và không có sự mập mờ, úp úp, mở mở của bọn ma quỷ công an trọc đầu ẩn núp ở trong chùa, dấu kín trong lớp áo thầy tu, hay cà sa, hay trong bất cứ tổ chức với danh xưng “hiền lành” nào, cũng phải bị toàn dân Việt Nam tiêu diệt tận gốc.
Trong nước Việt Nam tự do và độc lập sau này người ta sẽ chú trọng và ngăn cấm mọi hình thức “đoàn ngũ hóa” để kiểm soát và điều khiển tư tưởng các thanh thiếu niên, thiếu nhi. Một điều quan trọng trong Hiến Pháp của một nước Việt Nam sau này là cấm ngặt mọi hình thức đoàn ngũ hóa trói buộc các công dân Việt Nam ở mọi lứa tuổi cho các mục đích chính trị, đảng phái, giáo hội, và quan trọng là sự chia rẽ sự đoàn kết dân tộc. Ðoàn ngũ hóa người dân cũng có nghĩa là nô lệ hóa theo kiểu “Tam Bảo Nô tân thời” mà bài trước người viết đã có nói sơ qua (Vân Anh-“Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô” (2). Bởi vì họ xưng danh các tổ chức, giáo hội, đảng phái, thường như một phương tiện quyền lực khổng lồ để đè bẹp các cá nhân (Hoành Nô) nhỏ bé, và nếu Chính Quyền không bảo vệ người dân, thì ai sẽ là người đứng ra để bảo vệ họ trước những quyền lực khổng lồ kia ?!. Công dân Việt Nam các bạn phải hiểu rằng không nên nhẹ dạ gia nhập bất cứ các tổ chức tôn giáo, giáo hội, hội đoàn, đảng phái nào có tính cách bó buộc và “hoành nô” các bạn. Vì khi đã vào những tổ chức này thì các bạn không thể nào rút chân ra được nửa. Các đoàn viên, hội viên hay đảng viên sau khi gia nhập, các bạn sẽ bị mê hoặc đến cuồng tín, các bạn sẽ bị dụ dỗ, bị ép buộc phải làm những việc sai trái với ý muốn, trái với lương tâm, nguy hiểm cho bản thân, làm hại người khác và sẽ bị mang tội phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc. Và nhất là lý thuyết Cộng sản thì chúng chẳng có một gốc rễ gì trên mảnh đất Việt Nam cả, và chúng đã phá nước, phá nhà như mấy mươi năm qua mọi người đều nhìn thấy rất rõ!.
Mỗi công dân Việt Nam sau này từ bé đến lớn đều phải được hoàn toàn tự do trong một quốc gia độc lập, không bị trói buộc vào trong bất cứ một tổ chức hay hội đoàn nào có tính cách độc quyền, độc tài, chuyên chế và bịp bợm. Người Việt Nam không cho phép và không chấp nhận bất cứ ai “đoàn ngũ hóa” và “nô” lệ họ để thành những đàn bò dễ bảo hay thành những đám đông cuồng tín, để trở thành những lợi khí hầu phục vụ cho các mục đích chính trị đen tối, bẩn thỉu của những tên ma đầu, lưu manh, tham tiền, tham vật chất, tham dâm dục, tham quyền lực nhưng lại núp dưới những lớp áo thầy tu đạo đức hay núp dưới bóng các tôn giáo thánh thiện.

Tất cả mọi công dân Việt Nam, nhất là giới thanh niên, thanh nữ, thiếu niên, thiếu nhi, đều phải được tự do học hỏi, phát triển trong tinh thần đoàn kết và hòa hợp dân tộc. Xã hội phải thống quy dưới một hình thái xã hội có lý tưởng, có phương châm, có tổ chức và có quy tắc, nghĩa là phải có một kế hoạch dân chủ hay là một dân chủ xã hội hóa. Và quan trọng là “Dân Chủ” phải gồm các điều kiện toàn dân trực tiếp, tập trung và chân thực, thì Dân Chủ ấy mới có thể vững chắc được. Vậy Dân Chủ không có nghĩa là Rỗng Tuếch như chúng ta đã thấy từ trước đến nay!!!. Mọi kỳ thị và phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo, phân biệt địa phương (Bắc, Trung, Nam) đều phải được hoàn toàn xóa bỏ. Từ bậc trung học trở lên các học sinh, sinh viên đều phải học những bộ môn giáo dục thiết thực đến đời sống lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, nhân văn và quan trọng trong việc xây dựng nền tảng gia đình. Các bậc trung học trở lên, mỗi tuần đều phải có giờ học về triết học, lý thuyết các tôn giáo, đường lối tu tập khác nhau của mỗi tôn giáo lớn. Các môn khoa học siêu hình, khoa học tâm linh để phát triển cơ thể và trí tuệ hướng về để Phục Vụ Con Người, cho nên tự ngàn xưa văn hóa Việt là Văn Hóa Thờ Người. Phải Học, Hiểu và Biết cho rõ sự khác biệt giữa các tôn giáo thiêng liêng và các giáo hội, giáo quyền do những người phàm tục đặt ra các giáo điều, giáo luật. Phải phân biệt rõ ràng thế nào là tông giáo, thế nào là tông quyền. Thế nào là đạo làm người quân tử, thế nào là kẻ tiểu nhân. Thế nào là người Quốc Gia Chân Chính, biết yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc!. Cũng như thế nào là bọn Việt Gian Cộng sản bán nước, gian xảo, gian ác, giảo quyệt, tàn ác, bịp bợm, lật lọng.
Vân Anh
Xin xem tiếp bài 3

Anonymous has left a new comment on your post "Vân Anh-“Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô” (2)": 

Đặc biệt kính cảm loạt bài viết "Tam Bảo Điền Tam bảo Nô" của tác giả Vân Anh. Xin được đóng góp thêm: xin tác giả trong bài tới lưu tâm và nếu có thể, đi sâu hơn, "quay cận cảnh hơn" một chút vài ý cần nhấn mạnh.
Trước hết nêu lý do: Bài viết của tác giả đã rất thấm thía sâu sắc, nhưng là đối với những người "sáng dạ", đã có thể thực tâm cầu thị, muốn học rộng hiểu sâu, còn những dạng "Tam bảo Nô" hiện đại,cố ý chai lỳ "bất khả dậy giỗ", thì nên nói thêm một chút theo kiểu thường nhật bình dân (có ví dụ cụ thể), nói từ sinh hoạt hàng ngày trong "chùa" của họ nói ra, để họ tự thấy được "nhất cử nhất động" họ đã và đang bị các "thầy lừa" "chơi đẹp" một cách khốn nạn như thế nào. Vì họ đang bị "tẩy não toàn phần", "bị thôi miên cả hồn lẫn xác", đang "đê mê trong niềm khoái lạc tôn giáo" và cho rằng đó là "Pháp lạc", rồi nào là "chứng", là "đắc" v.v.. Và, vì họ chỉ được các "thầy" thường xuyên "thổi mật ngọt vào tai", toàn những từ ngữ bóng bẩy đã bị "rút ruột", như "cư sỹ tại gia","đệ tử cưng của... thầy...lừa", "cúng dường tam bảo", "lên chùa làm công quả", thôi thì muôn vàn vô số không thể kể hết( trong Phật Pháp có câu:"Vì người học rồi ít, người chưa học thì nhiều").

Vì tất cả những hệ sự trên mà họ đọc là đọc vậy, nghe là nghe vậy mà không có thể hiểu được cái gì hết, họ vẫn "cảm tử" bảo vệ cái thằng công an đầu trọc và cái "giáo hội" nào đó cho đến cả ...kiếp sau nữa kia , "vì đã trót nhận nó làm Thầy" rồi (hãnh diện lắm), nay không thể đủ "trí tuệ" dù chỉ để đọc hết vài chữ "người ta" chê "thầy mình" thấy "quê quá" vì..."nóng hết cả mặt":
Quay lại phần ví dụ:(phác họa)
Chẳng hạn: "chẳng những là đồng bào năm thì mười họa lên chùa một lần, chẳng kể là những bà những cô mang tiếng đi "chùa làm công quả đã mấy mươi năm" mà cả những "cư sỹ phật tử" nghe đâu có bằng "kỹ sư bác sỹ" hẳn hòi, nói là "đờ" có biết cái gì thì thật là không phải, nhưng lên "chùa" gặp "bàn thờ tổ" chỉ biết lậy thôi là lậy, lậy thánh mớ vái, lậy xì xụp lậy bằng chết, lậy lấy may, "khấn như hát chèo", vì "lậy Phật một lậy, công đức phước đức vô lượng vô biên", "lậy chẳng sát đất thầy cắt vé về cực lạc thì khốn", chẳng ai hỏi lại cái ảnh "ngài" có cái tên "Thích Đôn Hậu" kia và lô nhô một lũ nữa, nó tiếp tay giết bao nhiêu đồng bào? Chẳng một ai cần biết "GHPGVNTN" là thế nào,rồi Quảng Đức bị tiêm thuốc đổ xăng châm lửa ra sao v.. và v.v.
-"Thầy ơi, con nghe bọn nó nói xấu thầy kià"
"- Người ta nói xấu mặc người ta, mình chỉ biết tu thôi,vào tụng kinh đi, nhưng mà thôi, vào đây bóp lưng cho thầy đã".
"- Mình không làm, không nghe chuyện chính trị, việc chính trị có nhà nước lo, có đảng lo, mình chỉ tu phật thôi, thầy đã dậy mãi rồi. Mà các anh hùng dân tộc như Hồ Chí Minh cũng là Bồ tát, mà bồ tát thì phải lậy, bồ tát cũng là phật, thầy là phật rồi..."
-"biết nhiều phức tạp nhức đầu, mình chỉ lậy phật thôi con, ai làm công an mặc nó, thầy làm công an...mặc thầy,con biết nhiều làm gì?".
Xin lỗi, với người "sáng dạ" đọc qua có "vẻ rườm rà tiểu thuyết", nhưng đấy là "trình độ tu học phật pháp" của đa số "Tam bào Nô", đã kinh qua không biết bao nhiêu khoá tu (ngu) học Phật pháp của cái gọi là "GHPGVNTN" và "Gia đình Phật tử" của đảng VGCS lừa lái dựng ra.
Xin tạm đóng góp như vậy. Nếu được tác giả Vân Anh lưu tâm rút tiả một vài ý phác hoạ thô thiển trên đây để trình bày có hệ thống hơn trong các bài viết có tính nhà báo chuyên nghiệp của tác giả ( chứ không tuỳ bút như đây) thì chí ít cũng có vô số "Tam bảo Nô" chắc được "thoát kiếp nô".
Trân trọng.
Khánh thính giả tại Đức.
Tay chơi Hà nội. Anonymous has left a new comment on your post "Vân Anh-“Tam Bảo Điền, Tam Bảo Nô” (2)": 

Về Lê Đình Luân
 Arlington, Texas có ông cựu đại tá Lê Đình Luân, con của một người trùng tên là Lê Đình Thám; không phải là ông Thám nói trong bài nầy. Có người ghét ông Luân nên bằng vào việc trùng tên cả cha lẫn con để kết án ông Luân là con của một cán bộ bự, trong một buổi lễ có mặt bà Khúc Minh Thơ. Nạn nhân không thể cải chình và chỉ khóc.
Ông Luân nầy thường sinh hoạt tại Hội Cao Niên, Arlington, giữa Fort Worth  Dallas, Texas. 


3 comments:

Anonymous said...

Về Lê Đình Luân
Ở Arlington, Texas có ông cựu đại tá Lê Đình Luân, con của một người trùng tên là Lê Đình Thám; không phải là ông Thám nói trong bài nầy. Có người ghét ông Luân nên bằng vào việc trùng tên cả cha lẫn con để kết án ông Luân là con của một cán bộ bự, trong một buổi lễ có mặt bà Khúc Minh Thơ. Nạn nhân không thể cải chình và chỉ khóc.
Ông Luân nầy thường sinh hoạt tại Hội Cao Niên, Arlington, giữa Fort Worth và Dallas, Texas.

Anonymous said...

Cám Ơn Ông Vân Anh

"Nhất Đĩ Nhì Sư" câu nói này rất đúng cho lũ sư hổ mang và ni cô().
Trong tập thơ Vô Đề có một bài thơ: "Sẽ Có Một Ngày" nếu ngày này xảy ra y như lời thơ thì Côn Đảo là nơi cư ngụ của lũ sư hổ mang và ni cô(),cần phải cách biệt bọn chúng ra khỏi đời sống trong xã hội,kết tội là điều phải làm( tử hình,chung thân,khổ sai). Danh sách,tên tuổi và hình ảnh đã được Ông Vân Anh nêu lên trong bài viết.

Sẽ có một ngày.
Sẽ có một ngày con người hôm nay
Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Ðảng,
Đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
Oan khiên!
Về với miếu đường, mồ mả, gia tiên.
Mấy chục năm trời bức bách lãng quên
Bao hận thù độc địa dấy lên
Theo hương khói êm lan, tan về cao rộng
Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng
Kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân
Sống sót về đây an nhờ phúc phận
Trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân
Đứng bên nhau trên mất mát quây quần
Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thắng cờ hồng
Tiếng sáo mục đồng êm ả
Tình quê tha thiết ngân nga
Thay tiếng Tiến Quân Ca
Và Quốc Tế Ca
Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la!

(1971)

Chú Thích: Độc giã đừng có lầm lẩn Tác Giã bài thơ này với thằng ăn trộm thơ đã được bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo chiếu cố vạch mặt

Nguyen huu Phuoc

Anonymous said...

Góp Ý.
Có gì đâu mà không cải chính được, muốn kết án bất cứ ai thì cũng phải có tang, vật và nhân chứng thì mới có tội,nếu không có ba điều kiện vừa nêu ra thì tội tình gì mà phải khóc(trùng tên, tuổi là chuyện thường ở trên trái đất này). Hình ảnh đã được Hồn Việt UK-Line và Blog-Việt Thường Posted là một bằng chứng rồi.
Chắc có lẽ Ông Luân bị oan ức,bực tức mà nhỏ lệ để nhìn một số người ngu đần kết án Ông,chứ không phải Ông nhỏ lệ vì hỗ thẹn.

Nguyen huu Phuoc

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------