Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, September 1, 2010

NB Viet Thuong- Thế nào là đấu tranh dân chủ
audio Luu Tru
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongThNoLUTranhDnCh852.wmv

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------