Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, September 2, 2010

Audio NB Việt Thường -Phải Gọi Đúng Tên -Đúng Tội Của việt gian Cộng Sản
Audio -Phải Gọi Đúng Tên -Đúng Tội Của việt gian Cộng Sản

http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongPhiGiNgTnNgTiCaVitGianCngSn897.wmv

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------