Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, December 13, 2008

NB Việt Thường KN 13-12-08 -P3 : Tú Gàn- Lữ Giang đã tự bộc lộ là Việt Gian thờ Tàu Cộng


KN-NB Việt Thường ngày 13-12-08 -P3 : Tú Gàn- Lữ Giang đã tự bộc lộ là Việt Gian thờ Tàu Cộng

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------