Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, December 7, 2008

NB Việt Thường KN 06-12-08 P2-Tran Nhu Tên Đại Bịp Băng Đảng Nguyễn Chí Thiện


KN-NB Việt Thường ngày 06-12-08 P2-Tran Nhu Tên Đại Bịp Băng Đảng Nguyễn Chí Thiện

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------