Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, April 25, 2014

audio Antony Sutton-(vn war) The Best Enemies Money Can Buy

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2014/04/audio-antony-sutton-vn-war-best-enemies.html

LTS

-Những dữ kiện nơi đây không nhất thiết là quan điểm của chúng tôi, chúng tôi góp nhặt tài liệu 

để các học giả, sử gia, nhà chiến lược... nghiên cứu thêm về lịch sử các cuộc chiến đẫm máu của nhân loại. 

Tran trong


The Best Enemies Money Can Buy - who fund the russia during vn war

https://www.youtube.com/watch?v=xSVWXmZB1wcNo comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------