Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, September 22, 2013

NB VIệt Thường-KN2000- VGCS tẩu tán tiền xương máu nhân dân VN ra ngoại quốc.

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2013/09/nb-viet-thuong-kn2000-vgcs-tau-tan-tien.html

                                             
NB Viet Thuong -2013-09-22 P3 Hết- Nạn Nhân Đặng Văn Viết tự sát để bảo vệ tài sản
kn2000- Viet thuong 2013-09-22 P1 VGCS tẩu tán tiền xương máu nhân dân VN ra hải ngoại
NB Viet Thuong -2013-09-22 P2- VGCS tẩu tán tiền xương máu nhân dân VN ra hải ngoại


(LTS- sẽ bổ túc thêm hình ảnh, dữ kiện) 
người dân vn lội trong bùn lầy, thiên tai nước đọng trong lúc tập đoàn VGCS vơ vét xương máu nhân dân làm giàu cho các tập đoàn tư bản ngoại quốc, mong nhờ họ bảo vệ "quyền lợi cốt lõi" của họ, và che chở cho tập đoàn VGCS tiếp tục tồn tại.


năm 2012 Việt gian Nguyễn Tấn Dũng nộp cho Bắc Kinh 41 tỷ đô.
Tập đoàn Việt Gian CS  tẩu tán ra ngoại quốc kim ngạch trên 200 tỷ đô la năm 2012.kn2000- Viet thuong 2013-09-22 P1 VGCS tẩu tán tiền xương máu nhân dân VN ra hải ngoại


Alert icon
Upload complete! Your video will be live at: http://youtu.be/qAOuOs91pB8


NB Viet Thuong -2013-09-22 P2- VGCS tẩu tán tiền xương máu nhân dân VN ra hải ngoại


Alert icon
Upload complete! Your video will be live at: http://youtu.be/7naMg15Vzc4

NB Viet Thuong -2013-09-22 P3 Hết- Nạn Nhân Đặng Văn Viết tự sát để bảo vệ tài sản


Alert icon
Upload complete! Your video will be live at: http://youtu.be/8y_RBYPAtFE

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------