Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Sunday, October 19, 2008

NB Việt Thường KN 15-10-2008-P1 Bùi Tín Phản Tỉnh Hay Bùi Tín Chiêu Hồi Trên SBTN

video
KN-NB Việt Thường ngày 15-10-2008-P1 Bùi Tín Phản Tỉnh Hay Bùi Tín Chiêu Hồi Trên SBTN

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------

There was an error in this gadget