Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, March 19, 2010

Lê Thị Công Nhân:Thơ..."họa" đề tặng Vô Thượng LUẬT Sư Lê Thị Công Nhân:Thơ..."họa" đề tặng Vô Thượng LUẬT Sư Lê Thị Công Nhân:

- Một “Người con yêu của Tổ Quốc” (XHCN), “Hạt ngọc quý hiếm của Nhân Dân và Dân Tộc”:

Công Nhân đi ở tù,

Ra tù mập thù lu.

Phôn, phỏng (*) ôi lu bù!

Ngu sao không ở tù?

Con tù, mẹ Tây du.

Cấp tốc thành …anh thư

Chỉ 3 năm không…dư!

Dễ dàng đến thế ư?

Ừ !!!

(*) Phỏng vấn

Tuân Phan

Họa Thơ Cụ Tam Nguyên Yên Đổ
KIỀU BÁN MÌNH

Thằng bán tơ kia giở giói ra
Làm cho vương đến cụ Viên già
Muốn êm phải biện ba trăm lượng
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa
Nổi tiếng mượn màu son phấn mu
Đem thân chuộc lấy tội tình cha
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ
Đời trước làm quan cũng thế a ?

Nguyễn Khuyến


[Bài họa nguyên vận]


"Anh thư" mãn tù

Tù về ú nú mập thêm ra
Đằng đẵng ba thu chẳng chút già
Tiên Phật "độ trì" người "ái quốc"
Gông cùm "ưu ái" khách quần thoa
Gạo ban ngoại chuẩn no phè phỡn
Mỡ phát liên tuần sướng quá cha
Đạo diễn sao mà quờ quạng thế
Nhà lao cộng sản đổi đời a !?

18/3/2010

Người Sông Thương


KỊCH BẢN BI HÀI
Đội ngũ âm binh Đảng Đội Quần
Bốc thơm hối hả ả Công Nhân!
Truyền thông báo chí lừa dư luận,
Bồi bút văn nô bịp quốc dân!
Khó lấy vải thưa che mắt thánh!
Dễ đem sâu bọ đọ oai thần?
Đào tơ lộ diện con thằng Cuội,
Kịch bản bi hài đảng Việt Tân!
20.3.2010
HỒ CÔNG TÂMNo comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------