Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, February 5, 2009

NB Việt Thường -05-02-09 Việt Gian CS va Tàu Có Được Lòng Nhân Dân không?

Audio lưu trữ
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuong050209VietGianCSVaTauCoUocLongNhanDanK825.w

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------