Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, January 29, 2009

NB Việt Thường (29-01-09) P1- Các Đảng Phái Đối Lập Cuội là Vệ Tinh Của Đảng Việt Gian Cộng sản


phan 1

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------