Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, February 26, 2009

NB Viet Thuong 26-02-09 Hay Loại Bỏ VGCS Bán Nước Ra Khỏi Chính Quyền
BienGioiThangHai-LeQuangNhat-305.jpg
No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------