Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, January 18, 2015

giới thiệu web tập thơ Vô đề - Bản Chúc Thư Của Một Người VN


http://thovode-huyethoa.blogspot.com/2015/01/muc-luc-tho-vo-e.html

192 bài thơ Vô Đề +188 đoản khúc của Tác Giả Vô Danh bị đánh cắp bởi tên chủ động điếm Quán Bà Mâu Nguyễn Chí Thiện cùng với sự cộng tác của tập đoàn việt gian CS hải ngoại như GS Nguyễn Ngọc Bích, GS Trần Nhu( người đẻ ra Nguyễn Chí Thiện) và GS Nguyễn Văn Canh ..v...v..
Sau khi tập thơ vô đề của tác giả vô danh xuất hiện tại hải ngoại , đài BBC phát thanh những bài thơ này làm nao nức cồng đồng người việt đấu tranh. Để đánh lừa dư luận và xóa lịch sử, tập đoàn vgcs và tập đoàn Mỹ GIAN giàn dựng lên tên tù (hải phòng) Nguyễn Chí Thiện đẻ ra câu chuyện xông vào tòa đại sứ ANH, nhét tập thơ trong đủng quần.v...v...và đi tù lúc 14 tuổi, vì làm giảng viên đường phố ...v.v..
Nhà xuất bản Cành Nam ( của việt gian Đào thị Hợi và Nguyễn Ngọc Bích ) in ấn phát hành ra tập Hoa Địa Ngục, Hạt Máu Thơ. hai tập này pha trộn những bài thơ của tác phẩm vô đề, cộng với những bài thơ vè..., thơ con cóc của tên chủ động điếm Nguyễn Chí Thiện. Chúng sửa lời, thay chữ, thay văn... để làm xáo trộn tính trung thực của những bài thơ chính ... chúng lèo lái , lãnh đạo cộng động đấu tranh hải ngoại thành hòa hợp hòa giải. hội nghị tiểu diên hồng, hội nghị bàn tròn,3 thành phần họp trong núi v.v..
Bao Sài gon nhỏ và Bà chủ nhiệm Hoàng Dược Thảo đã mạnh dạn đứng lên vạch trần tội việt gian của chúng , phá vỡ âm mưu khống chế cộng đồng theo NQ36 của Tập đoàn VGCS hảingoại
chúng tôi sẽ bổ túc tài liệu trên tương lai .. Trân trọng


Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------