Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, August 4, 2012

Hình ảnh cuộc Biểu Tình Báo Người Việt trong ngày Thứ Bảy 04-08-2012
(1) Nam California: Hình ảnh cuộc Biểu Tình Báo Người Việt trong ngày Thứ Bảy 4 tháng 8


Hình ảnh cuộc Biểu Tình do Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam, do Thiếu Tá Liên Thành, cựu Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia- Huế, tổ chức tại trước khuôn viên đối diện Nhật Báo Người Việt trong ngày Thứ Bảy 4 tháng 8, 2012 với khoảng hơn 150 người tham dự từ 11AM - 1PM.
Ảnh do Khối Kỷ Thuật UBTTTADCSVN cung cấp

  

(2) - ĐỒNG LÒNG CÙNG CÁC BÁC SĨ, DƯỢC SĨ, NHA SĨ QLVNCH VÀ ĐỒNG BÀO VN TI. NẠN CỘNG SẢN KÝ TÊN TẨY CHAY BÁO NGƯỜI VIỆT.

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------