Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, February 5, 2010

NB Viet Thuong-Đảng VGCS Có Dân Chủ Không

Audio 1- Đảng Việt Gian CS có Dân Chủ không ? download

Audio 2 Đội Ngũ Trí Thức VGCS Làm Lợi Cho Ai?? download

Audio 3 Làm Thế Nào Để Giữ Lửa Đấu Tranh? download


Audio 1- Đảng Việt Gian CS có Dân Chủ không ?

Audio 2 Đội Ngũ Trí Thức VGCS Làm Lợi Cho Ai??
Audio 3 Làm Thế Nào Để Giữ Lửa Đấu Tranh?

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------