Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, January 30, 2010

NB Việt Thường -Phải Gọi Đúng Tên -Đúng Tội Của việt gian Cộng Sản


Audio -Phải Gọi Đúng Tên -Đúng Tội Của việt gian Cộng Sản

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------